Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 1, Sayfalar 8 - 13 2014-07-12

Türkiye'de Nasıl Bir Üniversite Eğitimi Uygulanmalı?

Ali BİLGİN [1] , Hayrettin SUÇİN [2] , Süleyman POLAT [3]

133 614

The aim of this study is to reconsider the education and training given in the departments of many universities located in our country in accordance with present terms and market demand. That is why a large number of universities revise their teaching programs based on market demands nowadays. When looked into the syllabuses, the courses are generally presented theoretically; however, the practice does not take place as required. Moreover, since the social dimension of the students at our universities does not develop well enough, they have adaptation problems at the institutions where they work. In this respect, in order
Bu çalışmanın amacını, ülkemizde çok sayıda yer alan üniversitelerde verilen eğitimin günümüz şartlarına ve piyasanın beklentilerine uygun bir şekilde yeniden çeki düzen verilmesi oluşturmaktadır. Günümüzde, pek çok üniversite öğretim programlarını revize ederek piyasanın beklentileri doğrultusunda programlarını yenilemektedir. Ders programlarına bakıldığında dersler daha çok kuramsal olarak verilmekte, uygulamaya olması gerektiği düzeylerde yer verilmemektedir. Bunun yanında üniversitelerimizdeki öğrencilerin sosyal boyutları olması gerektiği kadar gelişmediğinden mezun olan öğrenciler çalıştığı kurumlarda uyum sıkıntısı yaşamaktadır. Bu açıdan üniversitelerimizin öğrencilerinin sosyal boyutlarını geliştirmek üzere ders programlarında sosyal konulara ağırlık verilmek üzere teknik ve sosyal içerikli seçimlik derslere öğretim programında mutlaka yer verilmelidir. Bu arada öğrencilerimizin farklı ortamlarda değişik kültürlere kolayca uyum sağlamaları için onların sosyal yönü güçlendirecek ders ve etkinliklere de ağırlık verilmelidir. Yabancı dil dünyaya açılan çok önemli bir penceredir. Öğrencilerimizin dünyadaki güncel gelişmeleri izleyebilmesi ve farklı milletlerden oluşan bireylerle iletişim kurabilmeleri için onların dil becerilerini ve sosyal yönlerini geliştirecek ders, seminer, konferans ve uluslararası etkinlikler düzenlenmelidir. Mühendislik, küresel düzeyde kabul görmüş ve uygulamada başarılı olmuş olan en son çağdaş bilim ve teknolojiye sahip olan ve bu bilgileri uygulayarak, karşılaşılan sorunlara çözüm üreten bir uygulayıcı meslek olarak bakılmaktadır. Öğrencilerimizin mühendislik problemlerini iyi algılayan, muhtemel mühendislik sorunlarına çözüm üretebilme yeteneğini geliştiren bir eğitim ve öğretim programı sunulmalıdır. Tüm diğer meslek programlarında da piyasanın beklentilerine mutlaka ve mutlaka cevap vermelidir. Teknik eleman yetiştiren tüm fakülteler, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermeli ve uluslararası araştırma kuruluşları ve diğer üniversitelerle yakın işbirliği içinde bulunarak, bilgi ve deneyim alışverişinin hızlı, ekonomik ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır. Yine Mühendislik Fakülteleri iş dünyası ile işbirliği yaparak öğrencilerini, kendi mesleklerini uygulayan fabrika ve atölyelerde çalıştırarak, uygulamalı olarak deneyim birikimine katkı vererek, bölümlerinde öğrendikleri mühendislik bilgilerini pekiştirmeleri sağlanmalıdır. Ülkemizdeki Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yazılım programlarının uygulamalı kullanımı mutlaka öğretilmelidir. Sonuç olarak, üniversitelerimizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinde, bölümlerde kendilerine verilen mühendislik bilgileri, uluslararası düzeyde geçerli olmak üzere verilmelidir.
 • Altbach, P, G.,Kelly, G, P., Weis, L., 1985, Excellence in
 • Education: Perspectives on Policy and Practice, New York, Prometheus Books, 1985.
 • Akçakant, T., Çarıkçı, İ., Dulupçu., 2010, SDÜ Fen Edebiyat Derg., 22, p. 165-178.
 • Baran, T.; Kahraman, 5., 1999, Yetkin Mühendislik ve Eğitim. TMMOB Makine Mühendisleri Odası,
 • “Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu”, Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No 232, İstanbul, 239 - 2
 • Gasset, J.O., 1998, Üniversitenin Misyonu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Sürmeli,
 • Eskişehir’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı, Anadolu Üniv. Yay. No.73623, 336 p. Üniversitesi’nin
 • Baran, T., Kahraman, S., 2004. Mühendislik
 • Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Modelleri. Mühendislik Dekanları Konseyi, I. Ulusal Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, İzmir, 31 - 40. Çakmak, O., 2012, Merkezi Eğitimden Çıkış Arayışı, 02012, Zaman Gazetesi.
 • Waks, S. A., 1994, Methodology for Determining
 • Engineering Curriculum Contents, Journal of Engineering Education, July, pp. 219-225. Newport, C. L.;Elms, D. G., 1997, Effective Engineers,
 • Great Britain, International Journal of Engineering Education, Vol. 13, No:5, pp. 14— 23. ABET, Criteria for Accrediting Programs, 2003, www.abet.org/criteriaeac.html, 28 p.
 • Kasapoğlu, E., 1998, Mühendislik eğitiminde kalite sorunu ve çözümü; Profesyonel mühendislik, Jeoloji Müh. 52, pp.1-4.
 • TMMOB İMO II. Öğrenci Kurultayı Bildirileri, 2009,
 • Akreditasyon-MÜDEKABET. Manisa Şube Öğrenci Kurulu, Ankara.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Özel Sayı
Yazarlar

Yazar: Ali BİLGİN

Yazar: Hayrettin SUÇİN

Yazar: Süleyman POLAT

Bibtex
APA BİLGİN, A , SUÇİN, H , POLAT, S . (). . , 17 (1), 8-13. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222064
MLA BİLGİN, A , SUÇİN, H , POLAT, S . "". 17 (): 8-13 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222064>
Chicago BİLGİN, A , SUÇİN, H , POLAT, S . "". 17 (): 8-13
RIS TY - JOUR T1 - AU - Ali BİLGİN , Hayrettin SUÇİN , Süleyman POLAT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 13 VL - 17 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %A Ali BİLGİN , Hayrettin SUÇİN , Süleyman POLAT %T %D 2014 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD BİLGİN, Ali , SUÇİN, Hayrettin , POLAT, Süleyman . "Türkiye'de Nasıl Bir Üniversite Eğitimi Uygulanmalı?". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17 / 1 (Temmuz 2014): 8-13.