Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 1, Sayfalar 38 - 44 2014-07-12

Tarihçe ve Akademik Kadro Açısından Türkiye'de Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi

Ömer KUŞCU [1] , Halit ÇETİNER [2] , H. Taner GÖKMEN [3]

184 1076

In this study, we examined numbers of episodes student quota in the area of higher undergraduate programs with the placement of the center in 2012 year, instructor and research assistant of the faculty offering computer engineering education of these universities taking into account the first 20 according to the ranking of universities in the field of engineering in 2011 of URAP (University Ranking by Academic Performance) Research Laboratory by examining the problems and solutions in education, the history of engineering and computer science education in Turkey and the ratios of these are provided together
Yapılan çalışmada, Türkiye'deki mühendislik ve bilgisayar mühendisliği eğitiminin tarihçesi, eğitimdeki sorunlar ve çözüm önerileri incelenerek; URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı'nın yaptığı 2011 yılı mühendislik alanında üniversitelerin sıralamasına göre ilk 20 dikkate alınarak, bu üniversitelerin bilgisayar mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve 2012 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim lisans programlarına ait bölüm öğrenci kontenjan sayıları incelenmiş ve bunların birbirine olan oranları verilmiştir.
 • Abdullah, H., Yalçın, M.A., Bayrak, M., Sazak, N., Yıldız, M., 2006. Geleceğin Mühendislik Eğitimi ve Mühendis Meslek
 • Elektronik Bilgisayar Mühendislikleri 3. Ulusal Sempozyumu EEB’06, 16-18 Kasım, İstanbul. Akman, E., Güler, İ., Mayıs 2008. Biyomedikal mühendisliğinde uzaktan eğitim çalışmaları, Bilişim
 • Teknolojileri Dergisi, 1(2). Anonim, 2012a. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnternet Sitesi, http://www.ceng.metu.edu.tr/people/faculty/index.t r (Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012b. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnternet http://www.ceng.metu.edu.tr/people/assistants/ind ex.tr (Erişim Tarihi: 01.09.2012). Sitesi,
 • Anonim, 2012c. İstanbul Teknik Üniversitesi İnternet Sitesi, http://www.bb.itu.edu.tr/tr/calisanlar/ogretim- uyeleri (Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012d. İstanbul Teknik Üniversitesi İnternet Sitesi, http://www.bb.itu.edu.tr/tr/calisanlar/arastirma- gorevlileri (Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012e. Gazi Üniversitesi İnternet Sitesi, http://mf- bm.gazi.edu.tr/posts/view/title/akademik-kadro- 4177 (Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012f. Ege Üniversitesi İnternet Sitesi, http://bilmuh.ege.edu.tr/index.php(Erişim 002012). Tarihi:
 • Anonim, 2012g. Yıldız Teknik Üniversitesiİnternet Sitesi, Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012h. Dokuz Eylül Üniversitesiİnternet
 • Sitesi,http://www.cs.deu.edu.tr/index.php/tr/akade mik/akademik-kadro (Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012ı. Boğaziçi Üniversitesiİnternet Sitesi, http://www.cmpe.boun.edu.tr/people/faculty/index
 • _tr.php(Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012i. Boğaziçi Üniversitesiİnternet Sitesi, http://www.cmpe.boun.edu.tr/people/assistants/in dex_tr.php(Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012j. Fırat Üniversitesiİnternet Sitesi, http://portal.firat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=41&G it=VeriOku&SayfaID=571&/Akademik-Personel.html (Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012k. Erciyes Üniversitesi İnternet Sitesi, http://bm.erciyes.edu.tr/sayfa/16/ogretim- elemanlari.html(Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012l. Selçuk Üniversitesi İnternet
 • Sitesi,http://bilgisayar.mmf.selcuk.edu.tr/anasayfa.p hp (Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012m. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnternet Sitesi, http://ceng.ktu.edu.tr/index.php?l=tr&pid=2&p=ape rsonel(Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012n. Hacettepe Üniversitesi İnternet Sitesi, http://www.cs.hacettepe.edu.tr/kisiler.html(Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012o. Bilkent Üniversitesi İnternet Sitesi, http://www.cs.bilkent.edu.tr/index.php?p=facultyme mbers&l=tr(Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012ö. Atatürk Üniversitesi İnternet
 • Sitesi,http://www.atauni.edu.tr/#personeller=bilgisa yar-muhendisligi (Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012p. Kocaeli Üniversitesi İnternet Sitesi, http://bilgisayar.kocaeli.edu.tr/AkademikKadro.php( Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012r. Çukurova Üniversitesi İnternet Sitesi, http://bmb.cu.edu.tr/akademik_kadro.php(Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012s. Anadolu Üniversitesiİnternet Sitesi, http://ceng.anadolu.edu.tr/OgretimElemanlari.aspx( Erişim Tarihi: 01.09.2012).
 • Anonim, 2012ş. İstanbul Üniversitesi İnternet Sitesi, http://ce.istanbul.edu.tr/Kisiler.aspx(Erişim Tarihi: 002012).
 • Anonim, 2012t. Süleyman Demirel Üniversitesi İnternet http://muhendislik.sdu.edu.tr/bilmuh/tr/akademik- kadro(Erişim Tarihi: 01.09.2012). Sitesi,
 • Anonim, 2012u. Gebze İleri teknoloji Enstitüsü İnternet http://www.gyte.edu.tr/kategori/98/12/akademik- kadro.aspx(Erişim Tarihi: 01.09.2012). Sitesi, Anonim, 2012ü. http://tr.urapcenter.org/(Erişim Tarihi: 01.09.2012). URAP İnternet Sitesi.
 • Anonim, 2012v. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara, 2012.
 • Baran, T., Kahraman, S., 2004. Mühendislik eğitiminde yeni yaklaşımlar, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası.
 • Ceylan, H., Ceylan, H., 2007. Türkiye’de mühendislik eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri, Akademik
 • Dizayn Dergisi Journal of Academic Design. Ezginci, Y., Güler, İ., Özbay, Y., Altunkaya, S., 2005a.
 • Biyomedikal laboratuarı eğitimine multimedyalı internet desteği, EEBM Eğitimi 2.Ulusal Semp. Gençoğlu, M. T., Gençoğlu, E., 2005a. Mühendislik
 • Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, AB-GATS Mühendislik Alanına Etkileri Semp., İstanbul. Gençoğlu, M. T., Gençoğlu, E., 2005b. Mühendislik
 • Lisans Eğitimi ve Başarı Ölçütleri, TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu. Gök, M., 2009. Türkçe eğitim veren bilgisayar mühendisliklerinin sorunları, EEBB Mühendislikleri
 • Eğitimi 4. Ulusal Sempozyumu. Günay, D., 2001. Mühendislik, Teknoloji ve Tarih.
 • Mimar ve Mühendis Dergisi, 30, 6-14. Örücü, O., 2004. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar
 • Mühendisliği Tarihi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi. Sarıfakıoğlu, B., 2012. Bilgisayar Mühendislerinin
 • Örgütlenme Atağı, EMO Elektrik Mühendisleri Dergisi. Turhal, Ü. Ç., 2009. Bilgi toplumu olma yönünde mühendislik eğitiminde öğretim kadrosunun yeri ve önemi, EEBB mühendislikleri eğitimi 4. ulusal sempozyumu.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Özel Sayı
Yazarlar

Yazar: Ömer KUŞCU

Yazar: Halit ÇETİNER

Yazar: H. Taner GÖKMEN

Bibtex
APA KUŞCU, Ö , ÇETİNER, H , GÖKMEN, H . (). . , 17 (1), 38-44. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222069
MLA KUŞCU, Ö , ÇETİNER, H , GÖKMEN, H . "". 17 (): 38-44 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222069>
Chicago KUŞCU, Ö , ÇETİNER, H , GÖKMEN, H . "". 17 (): 38-44
RIS TY - JOUR T1 - AU - Ömer KUŞCU , Halit ÇETİNER , H. Taner GÖKMEN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 44 VL - 17 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %A Ömer KUŞCU , Halit ÇETİNER , H. Taner GÖKMEN %T %D 2014 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD KUŞCU, Ömer , ÇETİNER, Halit , GÖKMEN, H. Taner . "Tarihçe ve Akademik Kadro Açısından Türkiye'de Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17 / 1 (Temmuz 2014): 38-44.