Yıl 2017, Cilt 21, Sayı 3, Sayfalar 910 - 916 2017-04-19

Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Salmonella Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi

Zaven AĞAY [1] , Ayten KİMİRAN [2]

856 408

Enterobacteriaceae üyesi olan Salmonella cinsi bakteriler, insanlarda gastroenterit, bakteriyemi ve enterik ateş gibi enfeksiyonlara neden olmaktadır. Salmonella bakterilerinin patojenitesinin belirlenmesi için bu bakterilerin virülans özelliklerinin araştırılması gereklidir. Klinik örneklerden izole edilen Salmonella bakterilerinin virülans faktörlerini belirlemeye yönelik birçok çalışma olmasına rağmen, hem gıda ve çevresel örneklerden izole edilen bakterilerin patojenitesinin bir arada araştırıldığı hem de standart bakterilerle kıyaslandığı kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmamızda kıyma, deniz suyu ve klinik örneklerden izole edilen Salmonella bakterilerinin ve standart bakterilerin (Salmonella enterica serovar Typhimurium ATCC 14028; Salmonella enterica serovar Enteritidis ATCC 13076) virülans faktörleri incelenerek patojenitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, bakterilerin serumun antimikrobiyal etkisine karşı direnci, antibiyotik direnci, hemolizin aktiviteleri, hemaglütinasyon yetenekleri, fimbriya tipleri, biyofilm oluşturma kapasitesi ve bakterinin dış ortamdan demir alımını sağlayan siderofor moleküllerinin üretim özellikleri incelenmiştir. Ortalama toplam virulans oranları (%29) değerlendirildiğinde, kıyma örneklerinden izole edilen Salmonella bakterilerinin diğer kaynaklardan izole edilenlere göre daha patojen olduğu, en patojen bakterinin ise %38 virulans değeriyle ZS-4 izolatı olduğu belirlenmiştir. Bakterilerin serum direnci, antibiyotik direnci, hemoliz oluşturma yetenekleri, hemaglütinasyon özellikleri, biyofilm oluşturma ve siderofor üretme kapasitelerinin izole edildikleri kaynağa göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Salmonella, Serum direnci; Antibiyotik direnci; Siderofor
 • [1] Özer, D., Kimiran-Erdem, A. 2013. Comparison of Different Methods for the Detection of Salmonella spp. in Minced Meat Samples. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 19(5), 801-806.
 • [2] Sırıken, B. 2013. Salmonella Patojenite Adaları. Mikrobiyoloji bülteni, 47(1), 181-188.
 • [3] Nishio, M., Okada, N., Miki, T., Haneda, T., Danbara, H. 2005. Identification of the Outer-Membrane Protein PagC Required for the Serum Resistance Phenotype in Salmonella enterica serovar Choleraesuis. Microbiology, 151(1), 863–873.
 • [4] Frost, J.A., Kelleher, A., Rowe, B. 1996. Increasing Ciprofloxacin resistance in Salmonellas in England and Wales, 1991-1994. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 37(1), 85-91.
 • [5] Libby, S.J., Goebel, W., Ludwig A et al. 1994. A Cytolysin Encoded by Salmonella Is Required for Survival within Macrophages. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(1), 489-493.
 • [6] Kimiran, A., Anğ-Küçüker, M. 2002. Salmonella enteritidis Suşlarında Hemaglütinasyon Etkinliği ve Fimbriyalar. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 32(1), 270-274.
 • [7] Römling, U. 2005. Characterization of the rdar Morphotype, a Multicellular Behaviour in Enterobacteriaceae. Cellular and Molecular Life Sciences, 62(1), 1234-1246.
 • [8] Varma, A., Chincholkar, S.B. 2007. Soil microbiology: Microbial siderophores, 12th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 978-3-540-71159-9.
 • [9] Hantke, K., Nicholson, G., Rabsch, W., Winkelmann, G. 2003. Salmochelins, Siderophores of Salmonella enterica and Uropathogenic Escherichia coli Strains, Are Recognized by the Outer Membrane Receptor IroN. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(7), 3677-3682.
 • [10] Kokosharov, T., Phetisova, K. 2002. Hemolysins and Aerobactin in Salmonella Gallinarum Strains Isolated from Poultry. Revue de Médecine Vétérinaire, 153(6), 411-414.
 • [11] Gürün, S., Kimiran-Erdem, A. 2013. Ayamama Deresi’nin Marmara Denizi’ne Deşarj Alanındaki Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyinin İncelenmesi. Ekoloji, 22(86), 48-57.
 • [12] Benge, G.R. 1988. Bactericidal Activity of Human Serum against Strains of Klebsiella from Different Sources. Journal of Medical Microbiology, 27 (1), 11-15.
 • [13] CLSI – Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2003. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests; 8th ed., Approved standard M2A8., CLSI, Wayne, PA.
 • [14] Hatha, M., Vivekanandhan, A.A., Christol, G.J.J. 2004. Antibiotic Resistance Pattern of Motile Aeromonads from Farm Raised Fresh Water Fish. International Journal of Food Microbiology, 98(2), 131-134.
 • [15] Haslan, E., Kimiran Erdem, A. 2013. Investigation of N-Acyl Homoserine Lactone (AHL) Molecule Production in Gram-Negative Bacteria isolated from Cooling Tower Water, and Biofilm Samples. Folia Microbiologica, 13, 349-360.
 • [16] Barghouthi, S., Young, R., Olson, M.O., Arceneaux, J.E., Clem, L.W., Byers, B.R. 1989. Amonabactin, a Novel Tryptophan-Orphenylalanine-Containing Phenolate Siderophore in Aeromonas hydrophila. Journal of Bacteriology, 171 (4), 1811-1816.
 • [17] Arnow, L.E. 1937. Colorimetric Determination of the Components of 3,4-Dihydroxyphenylalaninetyrosine Mixtures. The Journal of Biological Chemistry, 118, 531-537.
 • [18] Hu, S.P., Felice, L.J., Sivanandan, V., Maheswaran, S.K. 1986. Siderophore Production by Pasteurella multocida. Infection and Immunity, 54(3), 804-810.
 • [19] López-Goñi, I., Moriyón, I., Neilands, J.B. 1992. Identification of 2,3-Dihydroxybenzoic Acid as a Brucella abortus Siderophore. Infection and Immunity, 60(11), 4496- 4503.
 • [20] Aksakal, A. 2003. Bazı Kanatlıların Dışkılarında Salmonella Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı ile Antibiyotiklere Duyarlılıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1), 95-101.
 • [21] Threlfall, E.J. 2002. Antimicrobial Drug Resistance in Salmonella: Problems and Perspectives in Food- and Water-Borne Infections. FEMS Microbiology Reviews, 26(1), 141-148.
 • [22] Nelson, B.W., Roantree, R.J. 1967. Analyses of Lipopolysaccharides Extracted from Penicillin-Resistant, Serum-Sensitive Salmonella Mutants. Journal of General Microbiology, 48(1), 179-188.
 • [23] Rumyantsev, S.N. 2004. Toward Molecular Level of the “Salmonella-Victim” Ecology, Genetics, and Evolution. The Scientific World Journal, 4(1), 193–199.
 • [24] Burmølle, M., Webb, J.S., Rao, D., Hansen, L.H., Sørensen, S.J., Kjelleberg, S. 2006. Enhanced Biofilm Formation and Increased Resistance to Antimicrobial Agents and Bacterial Invasion Are Caused by Synergistic Interactions in Multispecies Biofilms. Applied and Environmental Microbiology, 72(6), 3916–3923.
 • [25] Bastida, A., Hidalgo, A., Chiara, J.L., Torrado M., Corzana, F., Perez-Canadillas, J.M., Groves, P., Garcia-Junceda, E., Gonzalez, C., Jimenez-Barbero, J., Asensio, J.L. 2006. Exploring the use of Conformationally Locked Aminoglycosides as a New Strategy to Overcome Bacterial Resistance. Journal of the American Chemical Society, 128(1), 100-116.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zaven AĞAY

Yazar: Ayten KİMİRAN

Bibtex @ { sdufenbed382253, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6529}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {910 - 916}, doi = {10.19113/sdufbed.91790}, title = {Farklı Kaynaklardan İzole Edilen <i>Salmonella</i> Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {AĞAY, Zaven and KİMİRAN, Ayten} }
APA AĞAY, Z , KİMİRAN, A . (2017). Farklı Kaynaklardan İzole Edilen <i>Salmonella</i> Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21 (3), 910-916. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/34610/382253
MLA AĞAY, Z , KİMİRAN, A . "Farklı Kaynaklardan İzole Edilen <i>Salmonella</i> Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (2017): 910-916 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/34610/382253>
Chicago AĞAY, Z , KİMİRAN, A . "Farklı Kaynaklardan İzole Edilen <i>Salmonella</i> Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (2017): 910-916
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Kaynaklardan İzole Edilen <i>Salmonella</i> Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi AU - Zaven AĞAY , Ayten KİMİRAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 910 EP - 916 VL - 21 IS - 3 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Farklı Kaynaklardan İzole Edilen <i>Salmonella</i> Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi %A Zaven AĞAY , Ayten KİMİRAN %T Farklı Kaynaklardan İzole Edilen <i>Salmonella</i> Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD AĞAY, Zaven , KİMİRAN, Ayten . "Farklı Kaynaklardan İzole Edilen <i>Salmonella</i> Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 / 3 (Nisan 2017): 910-916.