Yıl 2017, Cilt 21, Sayı 3, Sayfalar 917 - 927 2017-06-09

Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği

Esma MIHLAYANLAR [1] , Semiha KARTAL [2] , Şule YILMAZ ERTEN [3]

800 616

Çalışma ortamının konfor şartları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını etkilemektedir. Isıl konfor bireyin bir ortamdaki ısıl şartlar içinde kendisini rahat hissetmesi ve bu şartlardan doğan sağlık sorunları ile karşılaşmayacağı bir ortamın özellikleridir. Konforlu bir ortamda algı, kavrayış, dikkat, verim, performans değeri yüksek olacaktır. Günümüzde konfor şartları sağlanırken, konfor şartlarından taviz vermeden en az enerji tüketiminin gerçekleşmesi (enerji verimliliği yüksek binalar) sağlanmalıdır. Bu çalışmada, Edirne’de bulunan yükseköğretim (Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi) yapısındaki, merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılması yapılan ve doğal havalandırmalı sınıfların iç ortam konfor şartları (iç ortam sıcaklık, bağıl nem, ortalama radyan sıcaklık, hava akış hızı) ve “Isıl çevreden memnuniyet” (PMV) ile “Isıl çevreden memnuniyetsizlik” (PPD) indisleri araştırılmıştır. Ölçümler eş zamanlı olarak kış (Kasım-Aralık) aylarında dersliklerin kullanım sürecince (hafta içi) ölçüm cihazı ile belirlenmiştir. Ölçüm sonuçları istatistiksel olarak analiz edilerek, elde edilen sonuçlar, ilgili standartlara (Ashrae 55, ISO 7730) göre karşılaştırılmıştır. Örnek yükseköğretim yapısında elde edilen ölçüm sonuçlarının genel olarak ilgili standartlardaki değerleri aşmadığı görülmektedir.
Isıl konfor, Okul yapıları; İç ortam
 • [1] Nicol, J.F., Humphreys, M.A., Adaptive Thermal comfort and Sustainable Thermal standards for buildings, Energy and Buildings 34 (2002) 563-572.
 • [2] Zomorodian, Z. S., Tahsildoost, M., Hafezi, M. Thermal Comfort in Edicational Buildings: A review Article, Renewable and Sustainable Energy Reviews 59 (2016) 895-906.
 • [3] Kwong, Q. J., Adam N. M. and. Tang, S. H., Effect of Environmental Comfort Factors in Enclosed Transitional,Space toward Work Productivity, American Journal of Environmental Sciences 5 (3): (2009),315-324.
 • [4] Oral, G. K., Yener,A. K., Bayazit, N.T., Building envelope design with the objective to ensure thermal, visual and acoustic comfort conditions, Building and Environment 39 (2004) 281 – 287.
 • [5] Yaşar, Y., Pehlivan, A., Altıntaş, E.. 2007. İlköğretim Dersliklerinde Termal Konfor Araştırması, VII Ulusal Tesisat Müh. Kongresi, 25-28 Ekim ,İzmir,199- 208.
 • [6] Pistore, L., Cappelletti, F., Romagnoni, P., Zonta, A., Assesmentof the IEQin two high schools by means of monitoring, surveys and dynamic simulation, Energy Procedia 82 (2015) 519-525.
 • [7] Corgnati, S.P., Filippi, M., Viazzo S., Perception Of The Thermal Environment İn High School And University Classrooms:Subjective Preference And Thermal Comfort. Building Environment 42 (2007),951-959.
 • [8] Mendell M. J., Heath, G. A., Do Indoor Pollutants and Thermal Conditions in Schools Influence Student, Performance? A Critical Review of the Literature, Indoor Air Journal, vol. 15, (2005), pp. 27-32.
 • [9] Budaiwi, I. M., An Approach To İnvestigate And Remedy Thermal-Comfort Problems In Buildings, Building and Environment 42 (2007) 2124–2131.
 • [10] Parsons, K., 2002. Human Thermal Environments, The Effects of Hot Moderate and Cold Environments On Human Health, Comfort, and Performance, Third Edition, CRC Press, Taylor&Francis Group.257-268s.
 • [11] ASHRAE, ANSI/ASHRAE Standard 55, 2013. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, American Society Of Heating, Ventilating and Air-conditioning Engineers, Atlanta.
 • [12] Kameni, N. M., Tchinda, R., Djongyang N., Field Study of Thermal Comfort in Naturally Ventilated Classrooms of Cameroon, Universal Journal of Environmental Research and Technology, Volume 3, Issue 5 (2013), 555-570.
 • [13] Oxley T.A. and Gobert, E.G., 1994. The Professionals And Home Owners Guide To Dampness in Buildings-Diagnosis Treatment Instruments (second edition), Butterworth Heinemann, Oxford,
 • [14] Yüksel, N., Günümüz Kamu Kurumlarında Yapısal Konfor Koşullarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2 (2005) 21-31.
 • [15] TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2005, Yalıtım, Yayın No/MMO/2005/399, İstanbul, s:12.
 • [16] Çalış, G., Özbalta, T.G. Kuru, M.,B. Alt, Bir Eğitim Binasının Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi, 12. ULUSAL Tesisat Mühendisliği Kongresi s: 2319-2330, – 8-11 Nisan 2015/İzmir
 • [17] Şahin, C. D., Atak, Z., Kılıç, M., Döner, D., Çelik, E., Gemici, A., Özcan, K., Öner, F., Üniversite Dersliklerinin Isıl Konforunun Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, 12. ULUSAL Tesisat Mühendisliği Kongresi, s:2415-2425. 8-11 Nisan 2015/İzmir
 • [18] Sezer, F. Ş., Kullanıcı Memnuniyetinin Konfor Koşulları Açısından Değerlendirilmesi: Bir Eğitim Binası Örneği, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 16(1) (2015) 11-19.
 • [19] Runming Yao , Jing Liu , Baizhan Li, Occupants’ adaptive responses and perception of thermal environment in naturally conditioned university classrooms, Applied Energy 87 (2010) 1015–1022.
 • [20] Pellegrino, M., Thermal Judgements and Adaptive Behaviours:A study on the Subjective side of Thermal Confort in Two University Buildings in France, Proceedings of 8th Windsor Conference: Counting the Cost of Comfort in a Changing World UK April 2014.
 • [21] Sarbu, I., Pacurar, C., Experimental And Numerical Research To Assess İndoor Environment Quality And Schoolwork Performance İn University Classrooms, Building and Environment 93 (2015) 141-154
 • [22] ISO Standard 7730, 2005. “Ergonomics of the thermal environment-Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria”, International Organisation for Standardisation, Genova.
 • [23] Alfano, F. R. A, Palella, B. I., Ranesi, A., Riccio, G., “Parameters that affect PMV in schools”, CLIMA (2016) - proceedings of the 12th REHVA World Congress, volume 10.
 • [24] Göksu Ç., 1999. Güneş Kent, Göksu yayınları 3: 88–134.
 • [25] Meteoroloji Genel Müdürlüğü, TÜMAS veri tabanı, http://tumas.mgm.gov.tr/wps/portal/ (Erişim Tarihi: 07.12.2016).
 • [26] Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TÜBAP), “Eğitim Yapılarında İç Ortam Konfor Şartlarının Araştırılması (2014-102). Edirne 2016.
 • [27] Gilani, H.I.S., Khan, H.M., Pao, W., Thermal comfort Analysis of PMV model Prediction in Air conditioned and Naturally Ventilated Buildings, Energy Procedia 75 (2015) 1373-1379.
 • [28] Sarbu, I., Pacurar, C., Experimental and Numerical Research to Assess Indoor Environment Quality and Schoolwork Performance In University Classroom, Building and Environment 93 (2015) 141-154.
 • [29] Ruppa, R. F., Vásquez, N. G., Lamberts, R., A Review Of Human Thermal Comfort İn The Built Environment, Energy and Buildings 105 (2015), 178-205.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esma MIHLAYANLAR

Yazar: Semiha KARTAL

Yazar: Şule YILMAZ ERTEN

Bibtex @ { sdufenbed382255, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6529}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {917 - 927}, doi = {10.19113/sdufbed.83626}, title = {Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği}, key = {cite}, author = {YILMAZ ERTEN, Şule and KARTAL, Semiha and MIHLAYANLAR, Esma} }
APA MIHLAYANLAR, E , KARTAL, S , YILMAZ ERTEN, Ş . (2017). Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21 (3), 917-927. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/34610/382255
MLA MIHLAYANLAR, E , KARTAL, S , YILMAZ ERTEN, Ş . "Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (2017): 917-927 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/34610/382255>
Chicago MIHLAYANLAR, E , KARTAL, S , YILMAZ ERTEN, Ş . "Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (2017): 917-927
RIS TY - JOUR T1 - Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği AU - Esma MIHLAYANLAR , Semiha KARTAL , Şule YILMAZ ERTEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 917 EP - 927 VL - 21 IS - 3 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği %A Esma MIHLAYANLAR , Semiha KARTAL , Şule YILMAZ ERTEN %T Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD MIHLAYANLAR, Esma , KARTAL, Semiha , YILMAZ ERTEN, Şule . "Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 / 3 (Haziran 2017): 917-927.