Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 1, Sayfalar 172 - 181 2017-05-31

Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması

Bülent YAŞAR [1] , Kaan ERÖZMEN [2]

1318 392

Balıkesir ilinin 16 ilçesinde 2014-2016 yılları arasında yapılan bu çalışmada; önemli meyve ağaçlarında Şubat-Temmuz ayları arasında sürveyler yapılarak örnekler alınmıştır. Meyve bahçelerinde zararlı olan Diaspididae familyasına bağlı kabuklubit türleri saptanmıştır. Örnekler; Balıkesir ilinin coğrafi durumuna göre sahil kuşağında yer alan Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Havran, Bandırma, Marmara ilçeleri ile geçit ve dağlık bölge olarak görülen Altıeylül, Savaştepe, Susurluk, Gönen, Manyas, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinden alınmıştır. Bu bölgelerdeki ekonomik öneme sahip olan zeytin, ceviz, elma, mandarin, şeftali, erik, dut ve ayva bahçelerinden 150 ayrı bölgede kabuklubit örneği toplanmıştır. Teşhisler sonucunda Diaspididae familyasına ait yedi tür saptanmıştır. Balıkesir ilinde özellikle sahil kuşağındaki zeytin bahçelerinde Parlatoria oleae (Colvée)nın daha yaygın olduğu, zeytin hariç diğer meyve bahçelerinde baskın türün Pseudalaucaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) olduğu, Balıkesir ilinde sadece Havran ve Edremit ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan mandarinde ise baskın türün Aonidiella citrina (Coquillett) olduğu ve bu türün özelikle daha yaşlı mandarin bahçelerinde bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca Dursunbey ilçesinde Epidiaspis leperii (Signoret) türüne, Havran ilçesinde de Aonidiella aurantii (Maskell) ve Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) türleri saptanmıştır. Son olarak, Havran ilçemizin zeytin bahçelerinden alınan örneklerden birinde Aspidiotus nerii Bouché tespit edilmiş, fakat bu türün yaygın olmadığı saptanmıştır.
Diaspididae, Balıkesir; Meyve bahçeleri; Kabuklubit
 • [1] Anonim, TÜİK, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri. (Erişim Tarihi: 28.01.2016) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=100.
 • [2] García, M. M, Denno B.D., Miller D.R., Miller G.L., Ben-Dov Y., Hardy N.B. 2016. ScaleNet: A Literature-Based Model of Scale İnsect Biology and Systematics. Database. doi: 10.1093/ database/bav118. http://scalenet. info (Date accessed: May 2016).
 • [3] Kaydan, M. B., Ülgentürk S., Erkılıç, L. 2013. Checklist of Turkish Coccoidea (Hemiptera: Sternorryncha) Species. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3(4), 157-182.
 • [4] Çanakçıoğlu, H. 1977. Türkiye’de Orman Ağaçları ve Ağaççıklarında Zarar Yapan Coccoidea (Hom.) Türleri Üzerinde Araştırmalar [Sistematik-Yayılış-Konukçu-Biyoloji], İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, 2322, Yayın No: 227, 122s.
 • [5] Önder, P. 1982. İzmir ve Çevresinde Turunçgillerde Zararlı Olan Aonidiella (Homoptera: Diaspididae) Türlerinin Biyolojileri, Konukçuları, Zararları ve Mevsimlere Göre Populasyon Dalgalanmalarına Etki Eden Faktörler Üzerinde Araştırmalar. Tarım Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 43, 172s.
 • [6] Yaşar, B. 1995. Türkiye Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Faunası Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matbaası, Van, 289s.
 • [7] Ülgentürk, S., Toros, S. 1996. Ankara’da Park ve Süs Bitkilerinde Bulunan Sert Kabuklubit Türleri (Homoptera: Coccoidea). Türkiye 3. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 541-548.
 • [8] Ülgentürk, S., Toros, S. 1999. Faunistic Studies on the Coccidae on Ornamental Plants in Ankara, Turkey. Entomologica, 33, 213-217.
 • [9] Kaydan, M.B., Kılınçer N., Kozár, F. 2005. New Records of Scale Insects [Hemiptera: Coccoidea] from Turkey. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 40 (3-4), 197-402.
 • [10] Aysu, R., 1950. Türkiye koşnilleri Liste 1. Mahsul hekimi, 3(3), 59-61.
 • [11] Giray, H. 1969. Dursunbey İlçesi Çevresinde Bulunan Önemli Elma Zararlıları, Tanınmaları, Yayılışları, Konukçuları, Kısa Biyolojileri ve Zarar Şekilleri Üzerinde Ilk Araştırmalar. E.Ü.Zir. Fak.Yay.No: 160, 49s.
 • [12] Tunçyürek, C. M., 1970. Ege Bölgesi Turunçgil ve İncir Kabuklubitlerinin Parazit ve Predatörleri. Bit.Kor.Bült., 10(1), 31-52.
 • [13] Ulu, O., Zümreoğlu A., San, S. 1972. Ege Bölgesinde Antepfıstığı Zararlıları İle Bunların Parazit ve Predatörleri Üzerinde Ön Çalışmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 6:55.
 • [14] Tunçyürek, C. M., Öncüer, C. 1974. Studies on Aphelinid Parasites and Their Host Citrus Diaspine Scale Insects in Citrus Orchards in the Aegean Region. Bull.Srop., 3, 95-108.
 • [15] Selmi, E. 1979. Marmara Bölgesinde İğne Yapraklı Ağaçlarda Zarar Yapan Coccoidea [Homoptera] Türleri Üzerinde Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A., 29(1), 92-127.
 • [16] Kosztarab, M., Kozár, F. 1988. Scale Insects of Central Europe. Akademiai Kaido, Budapest, Hungary. 400s.
 • ] Balachowsky, A.S. 1948. Les cochenilles de France, d'Europe, du nord de l'Afrique, et du Bassin Méditerranéen. IV. Monographie des Coccoidea; Classification Diaspidinae (Première partie). Actualités Scientifiques et Industrielles, Entomologie Appliquée 1054, 243-394.
 • [18] Balachowsky, A.S. 1950. Les cochenilles de France, d'Europe, du nord de l'Afrique, et du Bassin Méditerranéen. V. Monographie des Coccoidea; Diaspidinae (Troisième partie) Aspidiotini (fin). Actualités Scientifiques et Industrielles, Entomologie Appliquée 1127, 561-720.
 • [19] Balachowsky, A.S. 1951. Les Cochenilles de France, d'Europe, du Nord de l'Afrique, et du Bassin Méditerranéen. VI. Monographie des Coccoidea; Classification Diaspidinae (Deuxième partie) Aspidiotini. Actualités Scientifiques et Industrielles, Entomologie Appliquée 1087, 397-557.
 • [20] Balachowsky, A.S. 1954. Les Cochenilles Paléarctiques De La Tribu Des Diaspidini. Mémoires Scientifiques de l'Institut Pasteur, Paris, France. 450s.
 • [21] Balachowsky, A.S. 1956. Les Cochenilles du Continent Africain Noir. Vol. I Aspidiotini (1ère partie). Annales du Musée Royal du Congo Belge, Tervuren (New Series in 4) 3, 7, 142s.
 • [22] Alkan, B., 1946. Tarım Entomolojisi. Yüksek Ziraat Enstitüsü. Ders kitabı. No:31, Ankara, 232
 • [23] Alkan, B., 1962. Türkiye’de Ziraat Bitkilerinin Genel Zararlıları Üzerine Incelemeler. A.Ü.Zir. Fak.Yay., No:197, 32 s.
 • [24] Bodenheimer, F. S. 1949. Türkiye’nin Coccoideası. Cilt 1 Diaspididae Monografik Bir Etüt, Neşriyat Md., Sayı:670, 264s.
 • [25] Bodenheimer, F. S. 1952. The Coccoidea of Turkey I. İ.Ü.Fen Fak Mec., Seri B., 17(4), 315-351.
 • [26] Eronç, H. H., Çelik K., Soylu, O. Z. 1970. Aonidiella aurantii Mask. Parazitleri Üzerinde Araştırmalar. Gıda Tar.Hay.Bak., Zir. Müc.Zir. Kar.Gn.Md. Araş. Şb., Zir.Müc.Ar.Yıl., 9, 40-42.
 • [27] Tunçyürek, C. M. 1976. Türkiye’de Bitki Zararlısı Bazı Böceklerin Doğal Düşman Listesi. Kısım I. Bitki Koruma Bülteni,16(1), 33-46.
 • [28] Tunçyürek, C. M. 1978. The list of Natural Enemies of Agricultural Crop Pests in Turkey. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 2(2), 61-92.
 • [29] Tuatay, N., Kalkandelen A., Aysen, N. 1972. Nebat Koruma Müzesi Böcek Kataloğu (1961-1971). Yenigün matbaası, Ankara, 119s.
 • [30] Gül-Zümreoğlu, S., 1972. Böcek ve Genel Zararlılar Kataloğu 1928-1969 [1.Kısım]. İstiklal Matbaası, İzmir, 119s.
 • [31] Soylu, O. Z., Ürel, N. 1977. Güney Anadolu Bölgesi Turunçgillerinde Zararlı Böceklerin Parazit ve Predatörlerinin Tespiti Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 17(2-4), 77-112.
 • [32] Soylu, O. Z. 1978. Turunçgillerde Zararlı, Faydalı Böcekler ve Mücadele Sistemi. Çiftçi broşürü, No: 46, 16s.
 • [33] Yalçın, E. 1978. İzmir İli çevresinde turunçgil zararlılarının Aranchnida’lardan olan doğal düşmanları, konukçuları ve yayılışları üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir-Bornova (Uzmanlık tezi), 38s.
 • [34] Keleş, A. 1979. Antalya İli Turunçgillerinde Zararlı Böceklerin Parazit Ve Predatörlerinin Tespiti Üzerinde Ön Çalışmalar. Gıda.Tar.Hay.Bak.Zir.Müc.Zir.Kar. Gn.Md.Ar.D.Bşk., Zir.Müc. Ar.Yıl., 6, 33.
 • [35] Tunçyürek, C. M., Erkin, E. 1979. Batı Anadolu Turunçgillerinde Zarar Yapan Kabuklubitler (Diaspididae) ve Aspidiotiphagus citrinus Craw. Üzerinde Çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 19(4), 218-236.
 • [36] Şekeroğlu, E. 1984. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Phytoseiidae Akarları [Acarina: Mesostigmata] Biyolojileri ve Çilek Bitkisinde Avcı Akar Olarak Etkinliklerinin Araştırılması. Doğa Bilim Dergisi, 8(3), 320-336.
 • [37] Şekeroğlu, E, Uygun N., Karaca, İ. 1989. The Effect of Different Irrigation Systems on Population Dynamics of California Red Scale (Homoptera: Diaspididae) on Lemon Trees in Adana Turkey. Türk Ent.Derg., 13(3), 147-152.
 • [38] Karaca, İ., Şekeroğlu E., Uygun, N. 1987. Kırmızı Kabuklubit (Aonidiella aurantii (Mask.) (Homoptera: Diaspididae))’nin Laboratuvar Koşullarında Yaşam Çizelgesi. Türkiye I. Entomoloji Kongresi, 13-16 Ekim 1987, İzmir, 109-118.
 • [39] Uygun, N., Şekeroğlu E., Karaca, İ. 1987. Çukurova’da Yeni Kurulan Bir Turunçgil Bahçesinde İntegre Savaş Çalışmaları. Türkiye I.Entomoloji Kongresi Bildirileri, 13-16 Ekim 1987, 459-469.
 • [40] Uygun, N., Şengonca, Ç., Erkılıç L., Schade, M. 1998. The Coccoidea Fauna and Their Host Plants in Cultivated and Non-Cultivated Areas in the East Mediterranean Region of Turkey, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 33[1-2], 183-191.
 • [41] Karsavuran, Y., Akşit T., Erkılıç, L. 2001. Coccoidea Species on Fruit Trees and Ornamentals From Aydın and İzmir Province of Turkey. Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura, 33(3), 253-257.
 • [42] Karsavuran, Y., Erkiliç L., Gücük, M. 2004. Fauna of Coccoidea (Hemiptera) in Urban Area of Izmir, Turkey. Proceeding of the X International Symposium on Scale Insect Studies 19th-23rd, April, Adana, 2004, 379-381.
 • [43] Kaçar, G., Ülgentürk S., Ulusoy, M. R. 2012. Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Ağaçlarında Zararlı Coccoidea (Hemiptera) Üstfamilyasına Bağlı Türler ve Yayılış Alanları. Türkiye Entomoloji Bülteni, 2(2), 75-90.
 • [44] Bayındır, A., Karaca, İ. 2015a. Diaspididae (Hemiptera: Coccoidea) of Important Species on Citrus Orchards in Antalya Province and Their Natural Enemies Population Fluctuations. Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, 282-288.
 • [45] Bayındır, A., Karaca, İ., 2015b. Survey on Natural Enemies of Diaspididae [Hemiptera: Coccoidea] Species in Citrus Orchards in Antalya, Turkey and Record of A New Species for Turkey. Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, 555-560.
 • [46] Tıraş, Z. 2016. Antalya İli ve ilçelerinde seralarda yetiştirilen kesme çiçeklerde görülen böcek, akar türlerinin belirlenmesi ve üreticilerin uyguladıkları mücadele yöntemleri. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezi, Isparta, 120s.
 • [47] Yaşar, B. 1990. İzmir ilinde zarar yapan Coccidae (Homoptera: Coccoidea) familyalarına bağlı türlerin saptanması, konukçuları ve yayılış alanları üzerine araştırmalar (Sistematik-Yayılış-Konukçu-Biyoloji), E.Ü.Zir.Fak., Bornova-İzmir. (Doktora Tezi), 303s.
 • [48] Karaca, İ., Uygun, N. 1993. Zakkum Kabuklubiti, Aspidiotus nerii Bouché (Hom: Diaspididae)’nin Değişik Konukçular Üzerindeki Yaşam Çizelgeleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 17(4), 217-224.
 • [49] Erler, F. 1994. Antalya İlinde Bulunan Kabuklubit (Homoptera: Diaspididae) Türleri, Konukçuları, Yayılışları ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar, Antalya, 99s.
 • [50] Sekendiz O. A, Başkaya, H. S., Tümen, G., Turan, Y. 1997. Bursa ve Balıkesir Yöresinde Park ve Bahçe Peyzaj Alanlarında Bulunan Ağaç ve Ağaççıkların Önemli Zararlıları ile Bunlara Karşı Alınabilecek Koruma ve Savaş Önlemleri. Balıkesir Üniv. Yay. No: 0001, Necatibey Eğitim Fakültesi Yay. No: 001, Balıkesir, 88s.
 • [51] Erler, F., Tunç, I. 2001. A Survey (1992-1996) of Natural Enemies of Diaspididae Species in Antalya, Turkey. Phytoparasitica, 29(4), 299-305.
 • [52] Ülgentürk, S., Şahin Ö., Kaydan, M. B. 2008. İstanbul İli Yeşil Alan Bitkilerinde Bulunan Coccoidea [Hemiptera] Türleri. Bitki Koruma Bülteni, 48(1), 1-18.
 • [53] Kaymak, A., Yaşar, B. 2017. Manisa İli Park ve Süs Bitkilerinde Zarar Yapan Diaspididae Familyasına ait (Hemiptera: Coccoidea) Türlerin Saptanması. Türkiye. Entomoloji Bülteni, 7 (1): (Baskıda)
 • [54] Alkan, B., 1940. Mücadele Kursu Entomoloji Dersleri. Tar.Bak.Neş., 477, Ziraat Kursları:1, 86s.
 • [55] Kozár, F., Konstantinova, G. M., Akman, K., Altay M., Kıroğlu, H. 1979. Distrubition and Density of Scale Insects (Homoptera: Coccoidea) on Fruit Plants in Turkey in 1976. Survey of scale insect (Homoptera Coccoidea) infestations in European orcards No:11. Acta Pyto.Acad.Sci. Hung., 14(3-4), 535-542.
 • [56] İren, S. 1970. Tirebolu İlçesinde Elma ve Armut Ağaçlarında Bulunan Septobasidium ve Kabuklubit Türleri, Bunlar Arasındaki Biyolojik Ilişkiler Üzerinde Bir Araştırma. Tar.Bak.Zir.Müc.Zir.Kar.Gn. Md., Ankara, 21s.
 • [57] Yiğit, A., Uygun, N. 1982. Adana, İçel ve Kahramanmaraş İlleri Elma Bahçelerinde Zararlı ve Yararlı Faunanın Saptanması Üzerinde Çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 22(4), 163-178.
 • [58] Çobanoğlu, S., Düzgüneş, Z. 1986. Ankara İlinde Meyve Ağaçlarında Tespit Edilen Kabuklubitler (Homoptera: Diaspididae) Bitki Koruma Bülteni, 26(3-4), 135-158.
 • [59] Erden, F. 1988. Erzincan Bölgesi Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarının Böcek Kökenli Zararlıları Tanımaları ve Önemlilerinin Zararlılık Durumları Üzerine Araştırmalar. Tar.Or.Köy.Bak., Ankara, 96s.
 • [60] Erler, F., 2004. The Armoured Scale Insect (Homoptera: Diaspididae) Fauna and their host plants in cultivated and non-cultivated areas in the Korkuteli District (Antalya, Turkey). Proceeding of the X International Symposium on Scale Insect Studies 19th-23rd April 2004, 319-324.
 • [61] Zeki, C., Ülgentürk, S., Kaydan, M. B., Özmen D., Toros, S. 2004. Records of Scale Insects (Hemiptera: Coccoidea) From Orchards and Neighbouring Plants in Provinces Afyon, Ankara, Burdur, Isparta, Turkey. Proceeding of the International Symposium on Scale Insect Studies. 19-23 April 2004. Adana Turkey, 185-196.
 • [62] Kaydan, M. B., Ülgentürk S., Özdemir I., Ulusoy, M. R. 2014. Bartın ve Kastomonu İllerinde Tespit Edilen Coccoidea (Hemiptera) Türleri. Bitki Koruma Bülteni, 54(1), 11-44.
 • [63] Alkan, B., 1963. Mandelbaumschedlinge, ihre Verbreitung und Bekampfung in der Türkei. Yb.Fac. Agric. Univ., Ankara, 12s.
 • [64] Nizamlıoğlu, K. 1963. Şeftali Zararlıları. Türkiye Ziraatına Zararlı Olan Böcekler ve Mücadelesi. Fasikül 7, Forma 2, 131-134.
 • [65] İren, Z. Okul, A. 1972. Orta Anadolu bölgesinde Kayısılarda Zeytin Koşnili (Parlatoria oleae Colv.) ve Dutlarda Dut Koşnili (Pseudaulacaspis pentagona Targ.)’ne Karşı Kış Ve Yaz İlaçlama Denemeleri. Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Araştırma Şubesi, Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 7, 33.
 • [66] Çakıcı, M., Ercan H., Kaya, M. 1975. Ege Bölgesi Zeytinlerinde Zarar Yapan Zeytin Koşnili (Parlatoria oleae Colvée)’ne Karşı İlaç Denemesi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Araştırma Şubesi, Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 9.39.
 • [67] Öncüer, C. 1977. İzmir İli Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan Coccoidea (Homoptera) Üst Familyasına Bağlı Önemli Kabuklubit Türlerinin Doğal Düşmanları, Tanınmaları, Yayılışları ve Etkililik Durumları Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:336, 129s.
 • [68] Aslıtürk, H., Bozan, İ. 1979. Karadeniz Bölgesindeki Böcek Faunasının Tespiti Üzerine Araştırmalar. Tarım Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Araştırma Daire Başkanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 14, 72-73.
 • [69] Erden, F. 1979. Güney Anadolu Bölgesinde Elma Bahçelerinde İntegre Mücadele Yönünden Böcek Faunası Üzerinde Ön Çalışmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 56-57.
 • [70] Erkam, B. 1981. Marmara Bölgesi Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan Parlatoria oleae Colv. (Homoptera: Diaspididae)’nin Tanınması, Biyolojisi, Yayılışı, Konukçuları, Zararı ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Tarım Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Eserleri Serisi No: 17, 94s.
 • [71] Yayla, A. 1983. Antalya İli Zeytin Zararlıları İle Doğal Düşmanlarının Tespiti Üzerine Ön Çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 23(4), 188-206.
 • [72] Yaşar, B., Aydın G., Denizhan, E. 2003. Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde [Ağrı, Bitlis, Erzurum, Iğdır, Kars ve Muş] Bulunan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Türler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 27(1), 3-12.
 • [73] Kaydan, M. B., Kozár F., Atlıhan, R. 2009. Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır ve Van İllerinde Tespit Edilen Aspidiotinae ve Leucaspidinae (Hemiptera: Diaspididae) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi 33(1), 41-62.
 • [74] Yaşar, B., Küçükçakal, Ü. 2013. Isparta İli Park ve Süs Bitkilerinde Zararlı Diaspididae Türleri (Hemiptera: Coccoidea). Türkiye Entomoloji Bülteni, 3(3), 161-168.
 • [75] Özören, M. 1960. Diaspis pentagona. Koruma, 1(7), 4.
 • [76] Göker, S. 1973. İzmir ve çevresinde taş çekirdekli meyve ağaçlarında görülen Pseudaulacaspis, Parlatoria (Diaspididae: Hom.) cinslerine bağlı türler, konukçuları, zararları, yayılışları ve önemli türlerin populasyon yoğunluğu üzerinde incelemeler. Bornova-İzmir, 65s.
 • [77] İnce, H., Gürkan, S. 1976. Marmara Bölgesinde Şeftali Ağaçlarında Zararlı Olan Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona Targ.)’ne ve Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı [Taphrina deformans (Berk)Tul.] Hastalığına Karşı İlaç Denemeleri. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Araştırma Şubesi, Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 10:9.
 • [78] Gürkan, S. 1980. Marmara Bölgesinde Şeftalilerde Zararlı Olan Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona Targ.)’nin Biyo-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. Tarım Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Araştırma Daire Başkanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 15, 31.
 • [79] Gürkan, S. 1982. Marmara Bölgesinde Şeftalilerde Zararlı Olan Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona Targ.)’nın Biyo-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 22(4):179-197.
 • [80] Düzgüneş, Z., 1952. Aonidiella cinsi ve Türkiye’de bulunan nevileri. Bitki Koruma Bülteni, 4:7-10.
 • [81] Önder, P., Akman, K., Göker, S., Öncüer C., Önuçar, A. 1975. Ege Bölgesi Turunçgillerinde Zarar Yapan Aonidiella citrina Coq. Kabuklubitine Karşı İlaç Denemesi. Gıda Tar.Hay.Bak.Zir.Müc.Zir.Kar.Gn.Md.Ar.Şb., Zir. Müc.Ar.Yıl., 9, 40-42.
 • [82] Bozan, İ., Zoral, A., Aslıtürk, H. 1979. Doğu Karadeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerindeki Faunanın Saptanması Üzerine Çalışmalar. T.C. Tar. Or. Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md. Ar. Dai. Bşk., Zir. Müc. Ar. Yıl., 14, 80-81.
 • [83] Başar, M., 2016. Antalya ilinde zeytinlerde bulunan zararlı ve yararlı türlerin saptanması ve önemli olanlarının popülâsyon dalgalanması. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 128s.
 • [84] Giray, H. 1970. Harmful and Useful Species of Coccinellidae [Coleoptera] from Aegean region with Notes on Their Localities, Collecting Dates and Hosts. Yearb. of the Faculty of Agric. of Ege University, 1(1), 35-52.
 • [85] Kıroğlu, H. 1981. Karadeniz Bölgesinde Şeftali Ağaçlarında Zararlı Kabuklubitlerden Pseudaulacaspis pentagona Targ.’ın Morfoloji, Biyo-Ekoloji ve Savaş Metodları Üzerinde Araştırmalar. Diyarbakır Böl. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Araştırma Eserleri Ser., 2, 54s.
 • [86] Uygun, N., Şekeroğlu, E. 1984. Integrated Pest Management Studies in Newly Established Citrus Orchard. Türk. Bit. Kor. Derg., 8(3),169-175.
 • [87] K. Erözmen, B. Yaşar Altay, M., Erkam B., Göker, S. 1968. San Jose kabuklubiti.T.C. Tar. Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md., Çiftçi broşürü, 8 s.
 • [88] Altay, M., Erkam, B. Gürses, A. Tüzün, S. 1971. Marmara ve Trakya Bölgesindeki Meyva Bahçelerinde Zarar Yapan San Jose Kabuklubiti (Q.perniciosus Comst.)’nin Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar. Gencay Matbaası, İstanbul, 63 s.
 • [89] Kozár, F., Konstantinova, G. M., Akman, K., Altay, M., Kıroğlu, H. 1979. Distribution and density of scale insects (Homoptera: Coccoidea) on fruit plants in Turkey in 1976. (Survey of scale insect (Homoptera: Coccoidea) infestations in European orcards No:11. Acta Pyto.Acad.Sci. Hung., 14(3-4): 535-542.
 • [90] Argyriou, L.C., Kourmadas, A.L. 1980a. The phenology and natural enemies of Aspidiotus nerii Bouché in central Greece. Fruits 1980, recd. 1983, 35: 10, 633-638.
 • [91] Argyriou, L.C., Kourmadas, A.L. 1980b. Note s on the biology and natural enemies of the olive scale Parlatoria oleae Colvée on olive trees in central Greece. F aculteit van de Landbouwwetenschappen Gent: Ge nt, Faculteit van de Landbouwwetenschappen: XXXI International Symposium on Crop Protecti on.: XXXI Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie. Mededelinge n van de Faculteit Landbouwwetenschappen- Rijksuniversiteit Ge nt. 1979, 44: 39-48.
 • [92] Yaşar, B. 1995. Türkiye Diaspididae (Homoptera; Diaspididae) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matbaası, Van, 289s.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bülent YAŞAR

Yazar: Kaan ERÖZMEN

Bibtex @ { sdufenbed425689, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6529}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {22}, pages = {172 - 181}, doi = {10.19113/sdufbed.14968}, title = {Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması}, key = {cite}, author = {ERÖZMEN, Kaan and YAŞAR, Bülent} }
APA YAŞAR, B , ERÖZMEN, K . (2017). Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (1), 172-181. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/37055/425689
MLA YAŞAR, B , ERÖZMEN, K . "Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2017): 172-181 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/37055/425689>
Chicago YAŞAR, B , ERÖZMEN, K . "Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2017): 172-181
RIS TY - JOUR T1 - Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması AU - Bülent YAŞAR , Kaan ERÖZMEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 181 VL - 22 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması %A Bülent YAŞAR , Kaan ERÖZMEN %T Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD YAŞAR, Bülent , ERÖZMEN, Kaan . "Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 / 1 (Mayıs 2017): 172-181.