Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 1, Sayfalar 207 - 215 2017-06-17

Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi

Ümran ESENDEMİR [1] , Ali Yasin CANER [2]

1557 1271

Kompozit malzemeler kullanım yerlerine bağlı olarak çeşitli darbelere maruz kalabilirler. Darbe nedeniyle malzemede oluşan hasar artan darbe enerjisine bağlı olarak artmaktadır. Fiberlerin kırılması, matris çatlağı, fiber matris arayüzey hasarı, delinme ve delaminasyon genel olarak darbe sonrası kompozit malzemede oluşan hasar türleridir. Bu çalışmada, iki farklı kalınlık ve darbe enerjisi için cam elyaf takviyeli epoksi kompozit plakaların darbe davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla, 100x100 mm boyutlarında; iki farklı kalınlıkta (2 ve 4 mm), 8 ve 16 tabakalı kompozit numuneler vakum infüzyon yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Üretilen numuneler 20J ve 60J’ luk iki farklı darbe enerjisi altında test edilmiştir. Kuvvet çökme eğrileri, darbe enerjisi- maksimum kuvvet enerji eğrileri, darbe enerjisi -çökme eğrileri, hız zaman eğrileri, kuvvet zaman eğrileri ve absorbe edilen enerji-zaman eğrileri çizilmiştir. Deneysel çalışma sonucunda 20J darbe enerjisine maruz kalan 8 tabakalı numunelerde delinme hasarı oluşmazken, 60J darbe enerjisine maruz kalan numunelerde delinme hasarı oluşmuştur. 16 tabakalı kompozit numunelerde ise her iki darbe enerjisi için de delinme hasarı oluşmamıştır.
Tabakalı kompozitler, Darbe davranışı; Düşük hızlı darbe; Tabaka kalınlığı
 • [1] Mili, F., Necib, B., 2001. Impact Behaviour of Cross-Ply Laminated Composite Plates Under Low Velocities. Composite Structures, 51, 273-244.
 • [2] Jenq, S.T., Mo, J.J., 1996. Ballistic Impact Response for Two-Step Braided Three Dimensional Textile Composites. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 34 (2), 375-384.
 • [3] Aktaş, M., Ataş, C., İçten, B.M., Karakuzu, R., 2009. An Experimental Investigation of the Impact Response of Composite Laminates. Composite Structures, 87, 307-313.
 • [4] Baucom, J.N., Zikry, M.A. 2005. Low Velocity Impact Damage Progression in Woven E-glassComposite Systems. Composites, 36, 658-664.
 • [5] Belingardi, G., Vadori, R. 2003. Low Velocity Impact Tests of Laminate Glass- Fiber-Epoxy MatrixComposite Material Plates. International Journal of Impact Engineering, 27, 213-229.
 • [6] Türkmen, İ., Köksal, N.S. 2013. Cam Elyaf Takviyeli Polyester Matrisli Kompozit Malzemelerde (CTP) Elyaf Tabaka Sayısına Bağlı Mekanik Özelliklerin ve Darbe Dayanımının İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 8(2): 17-30.
 • [7] Uyaner, M., Kara, M., Ataberk, N. 2007. E camı/epoksi Tabakalı Kompozitlerin Düşük Hızlı darbe Davranışına Numune Boyutlarının Etkisi, 8. Uluslararası Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, , 7-9 Kasım, İstanbul, 361-368.
 • [8] Im, K.H., Cha, C.S., Kim, S.K, Yang, I.Y., 2001. Effects of Temperature on Impact Damages in CFRP Composite Laminates, Composites: Part B., 32, 669-682.
 • [9] Datta S., Krishna, A.V., Rao, R.M.V.G.K., 2004. Low Velocity Impact Damage Tolerance Studies on Glass-Epoxy Laminates-Effects of Material, Process and Test Parameters, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 23 (3), 327-345.
 • [10] Hosur, M.V., Adbullah, M., Jeelani, S., 2005. Studies on the Low-Velocity Impact Response of Woven Hybrid Composites, Composite Structures, 67, 253-262.
 • [11] Aktaş, M., Karakuzu, R., İçten, B.M., 2010. Impact Behavior of Glass/Epoxy Laminated Composite Plates at High Temperatures, Journal of Composite Materials, 44 (19), 2289-2299
 • [12] Fidan, S., Avcu, E., Sınmazçelik, T. 2011. Cam Fiber Takviyeli Polyester Kompozitte Tekrarlı Darbe Yüklemeleriyle Oluşan Hasar Mekanizmaları, I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, 17-19 Kasım, İzmir, 1-12.
 • [13] Mathivanan, N.R., Jerald, J. 2010. Experimantal Investigation of Woven E-Glass Composite Laminates Subjected to Low-Velocity Impact at Different Energy Levels, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, 9(7): 643-652.
 • [14] Fidan, S., Sınmazçelik, T., Bora, M.Ö., Çoban, O. 2010. Düşük Hızlı Darbe Yüklemeleri Sonucu Kompozit Malzemelerde Ortaya Çıkan Hasar Mekanizmaları, Mühendis ve Makine, 51 (611), 1-8.
 • [15] Caner, A.Y., 2016. Zamana Bağlı Olarak Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışına Soğuk Ortamın Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 76s, Isparta.
 • [16] Naik, N.K., Meduri, S., Sekher, Y. C. 2000. Polymer Matrix Woven Fabric Composites Subjected to Low Velocity Impact: Part II-Effect of Plate Thickness, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 19 (13), 1031-1055.
 • [17] Yapıcı, İ., Yapıcı, A., 2012. E-Camı/Epoksi Tabakalı Kompozitlerde Düşük Hızlı Darbe Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(2):48-60.
 • [18] Sayer, M., 2009. Hibrit Kompozitlerin Darbe Davranışlarının İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 134s, Denizli.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ümran ESENDEMİR

Yazar: Ali Yasin CANER

Bibtex @ { sdufenbed425697, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6529}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {22}, pages = {207 - 215}, doi = {10.19113/sdufbed.72732}, title = {Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ESENDEMİR, Ümran and CANER, Ali Yasin} }
APA ESENDEMİR, Ü , CANER, A . (2017). Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (1), 207-215. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/37055/425697
MLA ESENDEMİR, Ü , CANER, A . "Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2017): 207-215 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/37055/425697>
Chicago ESENDEMİR, Ü , CANER, A . "Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2017): 207-215
RIS TY - JOUR T1 - Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi AU - Ümran ESENDEMİR , Ali Yasin CANER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 215 VL - 22 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi %A Ümran ESENDEMİR , Ali Yasin CANER %T Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD ESENDEMİR, Ümran , CANER, Ali Yasin . "Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 / 1 (Haziran 2017): 207-215.