Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 1, Sayfalar 221 - 225 2017-06-06

Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Erdal ZENGİN [1] , İsmail KARACA [2]

1149 371

Bu çalışma, 2015-2016 yıllarında Uşak iline bağlı 10 köydeki Süne yumurtalarının parazitlenme oranlarının ve emgili tane sayılarının belirlenmesi ile bu oranlar arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 2015 ve 2016 yıllarındaki en yüksek Süne yumurtası parazitlenme oranı ve emgili tane sayıları sırasıyla %95.4-%1.60, %90.7-%1.05 olarak bulunmuştur. Köylerde yapılan arazi çalışmaları sonucunda elde edilen oranlara çoklu karşılaştırma testi uygulanarak köyler arasındaki farklılıklar belirlenmiştir.  Parazitlenme oranı ile emgili tane sayısı arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için her iki yıl verileri üzerinde yapılan regresyon analizi sonucunda, bu iki değişken arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Süne, Biyolojik mücadele; Yumurta parazitoiti; Uşak
 • [1] Kün, E., 1996. Serin iklim tahılları (3. Baskı). Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay. No:1451, Ders Kitabı: 431. 322 s.
 • [2] Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2017. Bitkisel Üretim İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (Erişim Tarihi: 13.02.2017).
 • [3] Gül, A., Akbay, C., Direk, M. 2006. Sunn Pest Control Policies and Effect of Sunn Pest Damage on Wheat Quality and Price in Turkey. Quality & Quantity, 40(2006), 469–480.
 • [4] Kıvan, M., Kılıç, N. 2006. A Comparison of the Development Times of Trissolcus rufiventris (Mayr) and Trissolcus simoni Mayr (Hym.: Scelionidae) at Three Constant Temperatures. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30(2006), 383-386.
 • [5] Kodan, M., Gürkan, M.O. 2006. Orta Anadolu Bölgesi’nde parazitoit Trissolcus (Hym.: Scelionidae) türlerinin popülasyon değişimi ve konukçusu süne [Eurygaster spp. (Hem: Scutelleridae)] ile ilişkileri. Bitki Koruma Bülteni(2006), 56(1), 29-47.
 • [6] Koçak, E., Kılınçer, N. 2002. Taxonomic Studies on Trissolcus sp. (Hymenoptera: Scelionidae), Egg Parasitoids of the Sunn Pest (Hemiptera: Scutelleridae: Eurygaster sp.), in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27(2003), 301-317.
 • [7] Çetin, G., Koçak, E., Hantaş, C. 2014. Bursa ve Yalova İlleri buğday tarlaları ve ağaçlık alanlardaki süne yumurta parazitoit (Hymenoptera: Scelonidae) türleri, bulunma oranları ve popülasyon takibi. Derim(2014), 31(1), 35-49.
 • [8] Özkan, M., Babaroğlu, N.E. 2015. Süne. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 208s.
 • [9] Tarla, Ş. 2002. Süne [(Eurygaster integriceps PUT.) (Heteroptera:Scutelleridae)]’nin yumurta parazitoiti olan Trissolcus semistriatus NEES (Hymenoptera:Scelionidae)’un bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi, farklı yoğunluklarda doğaya salınması ve etkinliklerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 123s, Adana.
 • [10] Popov, C., Barbulescu, A., Mureşanu, F., Vasilescu, S., Gogu, F., Dobrin, I. 2003. Sunn pest management in Romania. Romanian Agricultural Research, 19-20(2003), 55-73.
 • [11] İslamoğlu, M. 2010. Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera:Scutelleridae)’nin bazı kışlama özelliklerinin belirlenmesi ve yumurta parazitoitleri Trissolcus spp. (Hymenoptera:Scelionidae)’nin kitle üretiminde kışlayan ergin Süne’nin kullanım olanaklarının araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 179s, Adana.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erdal ZENGİN

Yazar: İsmail KARACA

Bibtex @ { sdufenbed425699, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6529}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {22}, pages = {221 - 225}, doi = {10.19113/sdufbed.61799}, title = {Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [<i>Eurygaster</i> spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KARACA, İsmail and ZENGİN, Erdal} }
APA ZENGİN, E , KARACA, İ . (2017). Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [<i>Eurygaster</i> spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (1), 221-225. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/37055/425699
MLA ZENGİN, E , KARACA, İ . "Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [<i>Eurygaster</i> spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2017): 221-225 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/37055/425699>
Chicago ZENGİN, E , KARACA, İ . "Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [<i>Eurygaster</i> spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2017): 221-225
RIS TY - JOUR T1 - Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [<i>Eurygaster</i> spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi AU - Erdal ZENGİN , İsmail KARACA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 225 VL - 22 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [<i>Eurygaster</i> spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi %A Erdal ZENGİN , İsmail KARACA %T Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [<i>Eurygaster</i> spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD ZENGİN, Erdal , KARACA, İsmail . "Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [<i>Eurygaster</i> spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 / 1 (Haziran 2017): 221-225.