Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 1, Sayfalar 272 - 282 2017-08-01

Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi

Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR [1] , Gülsüm UYSAL [2]

1036 373

Çalışmada 21 Meloidogyne javanica ırk1 izolatı'nın California Wonder duyarlı biber çeşidi ile Kök-ur nematodlarına dayanıklılık sağlayan N (Carolina Wonder), Me1 - Mech2 (PM 217), Me5 (Yolo Wonder) ve Me7 - Mech1 (CM334) genlerini taşıyan biber hatlarında patojeniteleri kontrollü koşullar altında araştırılmıştır. Denemeler 5 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Bitkiler 4 gerçek yapraklı dönemlerine geldiklerinde 4800 Meloidogyne javanica ırk1 yumurta + ikinci dönem larva olarak bitki kök bölgesine inokule edilmiştir. İnokulasyondan yaklaşık 9 hafta sonra çalışma sonlandırılmıştır. Biber köklerinde gal indeksi, gal sayısı, yumurta paketi ve yumurta sayısı belirlenerek infeksiyon frekansı, dişi doğurganlığı ve üreme potansiyeli hesaplanmıştır. Carolina Wonder, CM334 ve PM217 dayanıklı biber hatlarında birçok izolatın az da olsa geliştiği görülmesine rağmen infeksiyon değerleri çok düşük bulunmuş ve tüm izolatlar avirülent reaksiyon göstermiştir. Carolina Wonder biber hattında en yüksek gal sayısı, gal indeksi, yumurta paketi ve yumurta sayısı tespit edilen AKS-3 izolatının üreme oranı 0.037 bulunmuştur. CM334 biber hattında ise sadece F4, K13 ve M11 izolatlarında yumurta paketi ve yumurta bulunmuştur.  Me1-Mech2 genlerini içeren PM217 biber hattında yumurta paketi sayısı 3.8 değeri ile en yüksek ISP29 izolatında bulunmuştur.  Yolo Wonder biber hattında 18 izolat gelişmiş ve 4 izolat (A1, K16, F7, F4) virülent reaksiyon göstermiştir. A1 virülent izolatı 3.23 üreme oranı ile en yüksek değerdedir. California Wonder duyarlı biber çeşidinde 21 izolatın gal indeks değeri 0-1.8 arasında değişim gösterirken, üreme oranları 0-0.06 arasında değişmiştir.
Biber, Dayanıklılık; Virülenslik; Meloidogyne javanica; Patojenite
 • [1] FAO, 2008. // http: www.faostat.fao.org. (Erişim Tarihi: 11.01.2013).
 • [2] BATEM,2008. http://www.batem.gov.tr/urunler/sebzelerimiz/biber/biber.htm. (Erişim Tarihi: 11.01.2013).
 • [3] Lindsey, D.L. and Clayshulte, M.S. 1982. Influence of initial population densities of Meloidogyne incognita on three chile cultivars. Journal of Nematology, 14, 353-358.
 • [4] Sasser, J.N. and Carter, C.C. 1985. Overview of the International Meloidogyne Project, 1974-1984. J.N., Sasser, C.C., Carter (eds.). An Advanced Treatise on Meloidogyne: Volume 1, Biology and Control. North Carolina State University Raphics, 19-24.
 • [5] Thomas, S.H. and Cardenas, M. 1985. Relationship between preseason numbers of Meloidogyne incognita and yield losses in Chili pepper cultivar. Phytopathology, 75, 1304.
 • [6] Netscher, C. and Sikora, R.A. 1990. Nematode Parasites on Vegetables. In: Luc, M., Sikora, R.A., Bridge, J. (eds.). Plant Parasitic Nematodes in Suptropical and Tropical Agriculture. CAB Internatioanal, 231-283.
 • [7] Robertson, L., Diez-Rojo, M.A., Lopez-Perez, J.A., Piedra Buena, A., Escuer, M., Lopez Cepero, J., Martınez, C., Bello, A. 2009. New Host Races of Meloidogyne arenaria, M. incognita, and M. javanica from Horticultural Regions of Spain. Plant Disease, 93, 180-184.
 • [8] Yüksel, H. 1974. Kök ur Nematodlarının (Meloidogyne spp.) Türkiye’deki Durumu ve Bunların Populasyon Problemleri Üzerine Düşünceler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (1), 83-105.
 • [9] Ağdacı, M. 1978. Güney Anadolu Bölgesi’nde Yetiştirilen Kabakgillerde (Cucurbitaceae) Zarar Yapan Kök-ur Nematodu Türleri (Meloidogyne spp.)’nin Tespiti ile Zarar Oranları ve Yayılışları Üzerine Araştırmalar. Adana Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Bülteni, No. 47.
 • [10] Elekçioğlu, İ.H. ve Uygun, N. 1994. Occurrence and Distribution of Plant Parasitic Nematodes in Cash Crop in Eastern Mediterranean Phytopathological Union, Kuşadası, Aydın, Türkiye, 409-410.
 • [11] Elekçioğlu, İ.H., Ohnesorge, B., Lung, G., Uygun, N. 1994. Plant Parasitic Nematodes in The Mediterranean Region of Turkey. Nematology Mediterrenean, 22, 59-63.
 • [12] Mennan, S. ve Ecevit, O. 1996. Bafra ve Çarşamba Ovaları Yazlık Sebze Ekim Alanlarındaki Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp.)’nın Biyolojisi, Yayılışı ve Bulaşıklık Oranları Üzerine Araştırmalar. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 700-705.
 • [13] Söğüt, M.A. ve Elekçioğlu, İ.H. 2000. Meloidogyne incognita Chitwood (Nemata: Heteroderidae) ırk-2’nin farklı domates çeşitlerinde bazı biyolojik özellikleri üzerine araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 24 (2), 113-124.
 • [14] Kepenekçi, İ., Evlice, E., Aşkın, A., Özakman, M., Tunalı, B. 2009. Burdur, Isparta ve Eskişehir illerindeki örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde sorun olan kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nın fungal ve bakteriyel patojenlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 49 (1), 21-3.
 • [15] İmren, M., Özarslandan, A., Kasapoğlu, E.B., Toktay, H., Elekcioğlu, İ.H. 2014. Türkiye buğday faunası için yeni bir tür, Meloidogyne artiellia (Franklin)’nın morfolojik ve moleküler yöntemlerle tanımlanması. Türkiye Entomoloji Dergisi, 38 (2), 189-196.
 • [16] Hartman, K.M. and Sasser, J.N. 1985. Identification of Meloidogyne species on the basis of differential host test and perineal pattern morphology. In: Barker, K.R., Carter, C.C., Sasser, J.N. (Eds.), An Advanced Treatise on Meloidogyne. Methodology, vol. II. North Carolina State University Graphics, North Carolina, pp. 69-77.
 • [17] Mekete, T., Mandefro, W., Greco, N. 2003. Relatıonship between initial population densities of Meloidogyne javanica and damage to pepper and tomato in Ethiopia. Nematol. mediterranean, 31,169-171.
 • [18] Rammah, A. and Hirschmann, H. 1990. Morphological comparison of three host races of Meloidogyne javanica. Journal of Nematology, 22, 56-68.
 • [19] Carneiro, R.M.D.G., Cameiro, R.G., Das Neves, D.I., Almeida, M.A., 2003. New race of Meloidogyne javanica on Arachis pintoni in the state of Parana. Nematologia Brasileira, 27, 219-221.
 • [20] Söğüt, M.A. ve Elekçioğlu, İ.H. 2000. Akdeniz Bölgesi’nde sebze alanlarında bulunan Meloidogyne Goeldi, 1892 (Nemata: Heteroderidae) türlerinin ırklarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 24 (1), 33-40.
 • [21] Devran, Z. and Söğüt, M.A. 2011. Characterizing races of Meloidogyne incognita, M. javanica and M. arenaria in the West Mediterranean region of Turkey. Crop Protection, 30, 451-455.
 • [22] Özarslandan, A. ve Elekçioğlu İ.H. 2003. Bazı hıyar, domates ve biber çeşitlerinin Kök-ur nematodları (Meloidogyne javanica Chitwood, 1949 ırk-1 ve Meloidoyne incognita Chitwood, 1949 ırk-2) (Nemata:Heteroderidae)’ na karşı dayanıklılıklarının araştırılması. Türkiye Entomoloji Dergisi, 27(4), 279-291.
 • [23] Wang, D. and Bosland, P.W. 2006. The genes of Capsicum. HortScience, 41, 1169-1187.
 • [24] Thies, J.A. and Fery, R.L. 2000. Heat stability of resistance to Meloidogyne incognita in Scotch Bonnet peppers (Capsicum chinense Jacq.). Journal of Nematology, 32, 356-361.
 • [25] Khan, A.A. and Khan, M.W. 1991. Suitabilty of some cultivars of pepper as host for Meloidogyne javanica and races of M. incognita. Nematology Medirerranean, 19, 51-53.
 • [26] Oka, Y., Offenbach, R., Pivonia, S. 2004. Pepper Rootstock Graft Compatibility and Response to Meloidogyne javanica and M. incognita. Journal of Nematology, 36(2), 137-141.
 • [27] Hendy, H., Porchard, E., Dalmasso, A. 1983. Identification de 2 nouvelle sources de resistance aux nematodes du genre Meloidogyne chezle pimenta Capsicum annuum L., CR Seances Acad Agric Fr, 69, 817-822.
 • [28] Hendy, H., Dalmasso, A., Cardin, M. C., 1985. Differences in resistant Capsicum annuum attacked by different Meloidogyne species. Nematologica, 31, 72-78.
 • [29] Dalmasso, A., Cardin, M.C., Pochard, E., Daunay, M.C. 1985. Pouvair pathogene des nematods Meloidogyne et genetique de la resistance chez quelques solanacees maraicheres. Comptes Rendus des Seances de I’academie d’ Agriculture de France, 71, 771-779.
 • [30] Bafokuzara, N.D. 1983. Influence of Six Vegetable Cultivars on Reproduction of Meloidogyne iavanica. Journal of Nematology, 15(4), 559-564.
 • [31] Thies, J.A. and Fery, R.L. 2000. Characterization of resistance conferred by N gene to Meloidogyne arenaria races 1 and 2, M. hapla, and M. javanica. Journal of American Society of Horticultural Science, 125, 71-75.
 • [32] Thies, J.A. and Fery, R. L. 2002. Heat stability of resistance to southern root-knot nematode in bell pepper genotypes homozygous and heterozygous for the N gene. Journal of American Society of Horticultural Science, 127, 371-375.
 • [33] Djian- Caporalino, C., Pijarowski, L., Januel, A., Lefebvre, V., Daubeze, A., Palloıx, A., Dalmasso, A., Abad, P. 1999. Spectrum of resistance to root knot nematodes and inheritance of heat-stable resistance in pepper (Capsicum annuum L.) . Theoretical and Applied Genetics, 99, 496-502.
 • [34] Djian-Caporalino, C., Molinari, S., Palloix, A., Ciancio, A., Fazari, A., Marteu, N., Ris, N., Castagnone-Sereno, P. 2011. The reproductive potential of the root knot nematode Meloidogyne incognita is affected by selection for virulence against major resistance genes from tomato and pepper. European Journal Plant Pathology, 131, 431-440.
 • [35] Castagnone-Sereno, P., Bongiovanni M., Wajnberg, E. 2007. Selection and parasite evolution: a reproductive fitness cost associated with virulence in the parthenogenetic nematode Meloidogyne incognita. Evolutionary Ecology, 21, 259-270.
 • [36] Devran, Z. and Söğüt, M.A. 2009. Distribution and Identification of Root-knot Nematodes from Turkey. Journal of Nematology, 41(2), 128-133.
 • [37] Göze, F.G., 2014. Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Kök-ur Nematodu (Meloidogyne spp.) Popülasyonlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 112s, Isparta.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR

Yazar: Gülsüm UYSAL

Bibtex @ { sdufenbed425707, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6529}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {22}, pages = {272 - 282}, doi = {10.19113/sdufbed.58040}, title = {Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi}, key = {cite}, author = {UYSAL, Gülsüm and GÖZE ÖZDEMİR, Fatma Gül} }
APA GÖZE ÖZDEMİR, F , UYSAL, G . (2017). Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (1), 272-282. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/37055/425707
MLA GÖZE ÖZDEMİR, F , UYSAL, G . "Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2017): 272-282 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/37055/425707>
Chicago GÖZE ÖZDEMİR, F , UYSAL, G . "Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2017): 272-282
RIS TY - JOUR T1 - Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi AU - Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR , Gülsüm UYSAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 282 VL - 22 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi %A Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR , Gülsüm UYSAL %T Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD GÖZE ÖZDEMİR, Fatma Gül , UYSAL, Gülsüm . "Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 / 1 (Ağustos 2017): 272-282.