Hakem Rehberi

1.  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır.

2. Hakemler, "SDÜFBED Makale Değerlendirme Formu / SDUJNAS Article Evaluation Form" isimli formu kullanarak makale değerlendirme işlemini yaparlar.

3. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makeleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makelelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.