Yayın İlkeleri

1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. Dergimiz, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir.

2. Dergimizde, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal araştırma kategorisindeki bilimsel makaleler yayımlanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenir.

3. Dergimizde, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türündeki yayınlara yer verilmez.

4. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. Makale hakkında nihai karar, editörler tarafından verilir.

5. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makeleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makelelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6. Hakemlere gönderilen makalelerin 60 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çekerler.

7. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

8. Makale hakkında verilen "değerlendirme için yeniden gönder" veya "düzeltme gerekli" kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından "değerlendirme için yeniden gönder" kararı için 40 gün içerisinde, "düzeltme gerekli" kararı için 20 gün içerisinde  yapılması beklenir. Aksi taktirde, makale reddedilir.

9. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

10. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

11. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren editör onayına sunulmadan önce iThenticate programı ile taranmaya başlamıştır, aynı işlem 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren turnitin programı ile yapılmaya devam etmektedir. Bu program kullanılarak her makale için benzerlik raporu oluşturulur ve bu rapor dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra, sonucu referanslar hariç %20 ve altında çıkan makaleler değerlendirilmek üzere editöre gönderilir, sonucu referanslar hariç %20 üzeri çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmenin 20 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir. Benzerlik oranının çok yüksek çıkması durumunda ise makale değerlendirme aşamasına alınmadan reddedilir.

12. Dergimize gönderilen makalelerin yazarları tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu sisteme yüklenmelidir.

13. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır.

14.  Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalı ve 15 sayfayı geçmemelidir. Makale özeti en az 100 kelime içermeli, anahtar kelime sayısı ise en az 3 en fazla 6 olmalıdır.

15. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

16. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler için ilgili yazara, "sayfa düzenlemesi" için  30 gün, "son okuma (proofreading)" için ise 10 gün süre tanınmaktadır. Bu süreler içerisinde dönüş yapmayan ilgili yazarların makaleleri reddedilecektir.