Yıl 2018, Cilt 2018/1, Sayı 40, Sayfalar 310 - 319 2018-06-30

Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine

Ali Kürşat TURGUT [1] , Fırat ÇELEBİ [2]

63 113

İslam filozoflarının Antik Yunan felsefesine getirmiş olduğu farklı bakış açıları Yunan filozoflarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bunun dışında söz konusu felsefenin günümüz dünyasına daha kapsamlı bir biçimde taşınmasında Yunanca metinlerin Arapça’ya tercüme edilmesinin katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada Antik Yunan ve Roma dönemindeki düşüncelerin daha iyi anlaşılabilmesi adına İslam dünyasındaki özgün çalışmaların ve tercümelerin ne kadar önemli olduğuna değinilmiştir.

Klasik Filoloji, Antik Yunan Felsefesi, İslam Felsefesi
 • Averroes, Tahafut al-Tahafut translated from the Arabic with Instroduction and Notes, drl. S. Bergh, Londra 1954.
 • Badawi, Ahmed, Aristû ‘inda-l-‘Arab, Kahire 1947.
 • Badawi, Ahmed, Mantiq Aristu I-III, Kahire 1948-1952.
 • Bergsträsser, Gotthelf, Hunain ibn Ishâq, Über die syrischen und arabischen Galenübersetzungen, Leipzig 1925.
 • Bouyges, Maurice, “Bibliotheca Arabica Scholasticorum”, Serie Arabe 5, Beyrut 1952, ss. 39-305.
 • Gabrieli, Francesco, Alfarabius Compendium Legum Platonis, Plato Avabus III, Londra. 1952.
 • Georr, Khalil, “Les Categories d’Aristote dans leurs versions syro-arabes”, Beyrut 1948, ss. 205-250.
 • Kraus, Peter –Walzer, Richard, Plato Arabus I, Londra 1951, ss-102-118; 41-68.
 • Margoliouth, David Samuel, “Remarks on the Arabic Version of the Metaphysics of Theophrastus”, Journ. of the R. Asiatic Society. Londrda 1892, ss. 202-225.
 • Neugebauer, Otto, The Exact Sciences in Antiquity, Princeton 1952.
 • Pines, Scholomo, “Archives d’histoire doctrinale et literaire du moyen age”, 1959, ss. 295-299.
 • Ritter, Helmut - Walzer, Richard, Studi su al-Kindi II, Acc. dei. Lincei, Roma 1938
 • Rosenthal, E. (1958). Averroes’ Commentary on Plato’s Republic, Cambridge University Press, Cambridge 1958.
 • Rosenthal, Franz – Walzer. Richard, Alfarabius De Platonis philosophia, Plato Arabus II, Londra 1943.
 • Rosenthal, Franz, “From Arabic Books and Manuscripts V”, Journal of the American Oriental Society 75, 1925, ss. 16-18.
 • Ross, William David, The works of Aristotle XII, 1952, ss. 23-26.
 • van den Bergh, Tahafut al-Tahafut, Londra 1954.
 • Ross, William David – Fobes, Francis Howard, Theophrastus’ Metaphysics, Oxford 1929.
 • Yahya İbn Adi, Rasa’il al-bulagha, 3rd edition, Kahire 1946.
 • Walzer, Richard, “Un frammento nuovo di Aristotele, Stud. Ital. Filol. Chss.”, 1937, N. S. 14.
 • Walzer, Richard, “Fragments Graeca in litteris Arabicis” I. Journal of the Royal Asiatic Society, 1939, ss. 407-22.
 • Walzer, Richard,Galen on Medical Experience, Londra 1944.
 • Walzer, Richard, “A Diatribe of Galen”, Harvard Theological Review, 1954, ss. 243-254.
 • Walzer, Richard, “New Light on Galen's Moral Philosophy”, Class. Quart. Londra 1949.
 • Walzer, Richard, “Some Aspects of Miskawaih’s Tahdhib al-Akhlâq”, Scritti in onore di G. Levi della Vicda, Roma 1958.
Birincil Dil en
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali Kürşat TURGUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Fırat ÇELEBİ

Bibtex @Çeviri { sduifd426694, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2346}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi}, year = {2018}, volume = {2018/1}, pages = {310 - 319}, doi = {}, title = {Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine}, key = {cite}, author = {TURGUT, Ali Kürşat and ÇELEBİ, Fırat} }
APA TURGUT, A , ÇELEBİ, F . (2018). Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/1 (40), 310-319. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduifd/issue/38030/426694
MLA TURGUT, A , ÇELEBİ, F . "Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018/1 (2018): 310-319 <http://dergipark.gov.tr/sduifd/issue/38030/426694>
Chicago TURGUT, A , ÇELEBİ, F . "Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018/1 (2018): 310-319
RIS TY - JOUR T1 - Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine AU - Ali Kürşat TURGUT , Fırat ÇELEBİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 310 EP - 319 VL - 2018/1 IS - 40 SN - -2602-2346 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine %A Ali Kürşat TURGUT , Fırat ÇELEBİ %T Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2346 %V 2018/1 %N 40 %R %U
ISNAD TURGUT, Ali Kürşat , ÇELEBİ, Fırat . "Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018/1 / 40 (Haziran 2018): 310-319.