Yıl 2018, Cilt 2018/1, Sayı 40, Sayfalar 111 - 121 2018-06-30

Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması

Nevin KARABELA [1] , Nidal F. A. ALSHORBAJİ [2]

58 101

Muhammed Mendûr (1907-1965), modern Arap edebiyatında meşhur eleştirmenlerden birisidir. Onun tenkit çalışmaları hikaye, roman, tiyatro ve şiir gibi alanları içine alan bir çeşitliliğe sahiptir. Bunların yanı sıra dilsel, siyasî ve toplumsal konulara da eleştirel yaklaşımları bulunmaktadır. Onun sahip olduğu eleştirmen kimliği kendisini birçok edebi tartışmaya yöneltmiştir. Mendûr, Arap kültür hayatında etkili olan birçok şair, yazar ve eleştirmenle çatışmalara girerek onlardan ayrılan görüşlerini ifade etme imkanı bulmuştur. Bu makalede onun edebi tartışmalardaki genel tavrı ve yöntemi ele alınacak ve Tâhâ Hüseyin’le arasında geçen bir tartışma örnek olarak sunulacaktır. 

Muhammed Mendûr, edebi tartışma, Taha Hüseyin
 • Allûş, Saîd, Mu‘cemu’l-Mustalahâti’l-Edebiyyeti’l-Mu‘âsira, Dâru’l-Kitâbi’l-Lubnâni, Beyrût, ed-Dâru’l-Beydâ’, 1985.
 • Alshorbaji, Nidal F. A., Muhammed Mendûr ve Modern Arap Edebiyatında Eleştirinin Gelişmesindeki Rolü, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yayınlanmamış doktora tezi, Isparta 2018.
 • Er, Rahmi, Mendûr, DİA, 130-131.
 • Hammûd, Mâcide, Alâkatu’n-Nakdi bi’l-İbdâ‘, Menşûrâtu Vizâretu’s-Sekâfe, Dimeşk, 1997.
 • İbrâhîm Nâcî, Verâ’u’l-Ğamâm: Dîvânu İbrâhîm Nâci, Dâru’l-‘Avde, Beyrut, 1986.
 • Kandîl, Fu’âd, Muhammed Mendûr Şeyhu’n-Nukkâd, el-Meclisu’l-A‘la li’s-Sekâfe, 2015.
 • Ma‘rûf, Fevzi, Hâkezâ Yasna‘ûne Enfusehum Şahsiyyât ve Mevâkif, İttihâdu’l-Kuttâbi’l-Arab, Dimeşk, 1997.
 • Mendûr, Muhammed, Zikrayât Edebiyye, Takdim: Târık Mendûr, el-Meclisu’l-A‘la li-s-Sekâfe, Kahire, 2015.
 • Mendûr, Muhammed, Kitâbâtu Muhammed Mendûr el-Mechûle, Derleyen: Sâmi Suleymân Ahmed, el-Meclisu’l-A‘la li’s-Sekâfe, Kahire, 2009.
 • Mendûr, Muhammed, eş-Şi‘ru’l-Mısrî ba‘de Şevki, Nahdatu Mısır, ty.
 • Mendûr, Muhammed, Me‘ârik Edebiyye, Dâru Nahdatu Mısr, Kahire, ty.
 • Mendûr, Muhammed, “Ervâh ve Eşbâh: eş-Şi‘ru ve’l-Esâtîr”, Mecelletu’s-Sekâfe, 1942.
 • Merivân Umer Suleymân, el-Kazfu fî Nitâki’n-Nakdi’s-Sahafî: Dirâse Mukârene, el-Merkezu’l-Kavmî li’l-İsdârâti’l-Kânûniyye, Kahire, 2014.
 • Muhammed Tevfîk es-Silahdâr, “Ervâh ve Eşbâh”, Mecelletu’r-Risâle, 1942, Sayı: 487.
 • Muhammed Tevfîk es-Silahdâr, “Ervâh ve Eşbâh”, Mecelletu’r-Risâle, 1942, Sayı: 488.
 • Seyyid b. Huseyin el-Affâni, A‘lâm ve Akzâm fi Mizâni’l-İslam, Dâru Mâzcid ‘Ayrî, Cidde, 2004.
 • Tâhâ Hüseyin, Hadîsu’l-Erbi‘â’, Dâru’l-Ma‘ârif, Kahire, 1925.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nevin KARABELA (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nidal F. A. ALSHORBAJİ
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduifd428680, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2346}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi}, year = {2018}, volume = {2018/1}, pages = {111 - 121}, doi = {}, title = {Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması}, key = {cite}, author = {KARABELA, Nevin and ALSHORBAJİ, Nidal F. A.} }
APA KARABELA, N , ALSHORBAJİ, N . (2018). Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/1 (40), 111-121. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduifd/issue/38030/428680
MLA KARABELA, N , ALSHORBAJİ, N . "Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018/1 (2018): 111-121 <http://dergipark.gov.tr/sduifd/issue/38030/428680>
Chicago KARABELA, N , ALSHORBAJİ, N . "Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018/1 (2018): 111-121
RIS TY - JOUR T1 - Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması AU - Nevin KARABELA , Nidal F. A. ALSHORBAJİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 121 VL - 2018/1 IS - 40 SN - -2602-2346 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması %A Nevin KARABELA , Nidal F. A. ALSHORBAJİ %T Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2346 %V 2018/1 %N 40 %R %U
ISNAD KARABELA, Nevin , ALSHORBAJİ, Nidal F. A. . "Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018/1 / 40 (Haziran 2018): 111-121.