Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 121 - 143 2012-06-01

Finansal Krizin Reel Sektör Üzerindeki Etkileri ve Kriz Sonrası Temel Göstergelerdeki Değişim: Kayseri Örneği
FİNANSAL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KRİZ SONRASI TEMEL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM: KAYSERİ ÖRNEĞİ

  Doç.Dr.Nısfet UZAY [1]

168 1846

2008 yılında gelişmiş ülkelerde başlayan finansal kriz bir süre sonra reel sektör krizi haline dönüşmüştür. Ekim 2008’den sonra bu krizin olumsuz etkileri Türkiye’de de hissedilmeye başlanmıştır. Finansal kriz, faiz oranı kanalı, kredi kanalı, sermayenin maliyeti, servet etkisi, belirsizlikler ve döviz kuru değişkenliği gibi aktarım mekanizmaları yoluyla reel sektöre yansımıştır. Çalışmanın amacı, bu aktarım mekanizmalarının Kayseri imalat sanayinde ne tür etkiler yarattığını ortaya koymak ve mevcut ekonomik ortamı değerlendirmektir. Bu amaçla Kayseri imalat sanayinde farklı dönemlerde gerçekleştirilmiş yedi anket sonuçları karşılaştırılmıştır. 2008 yılında Türkiye’de ortaya çıkan daralmanın sadece küresel krizin bir sonucu olmadığı ekonominin kendi iç dinamikleri ile zaten duraklama noktasına gelmiş olduğu belirlenmiştir
Finansal Kriz, Reel Sektör, Kayseri
  • ALPER E. And İ.Sağlam, “The Transmission of a Sudden Capital Outflow: Evidence From Turkey”, Forthcoming in Eastern European Economics, Vol.39, No.2. March-April 2001, pp.29-48.
  • BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER, Türkiye’de ve Dünya’da Ekonomik Bunalım, 2008-2009, Yordam Kitap, İkinci Basım, İstanbul 2009.
  • CECCHETTİ S.G., M.Kohler, C.Upper, Financial Crises and Economic Activity, 2009, Erişim Tarihi: 11.09.2009, http://www.bis.org/publ/othp05.pdf
  • FURCERI D. and A.Mourougane, Financial Crises: Past Lessons And Policy Implications, OECD Economic Departmant Working Paper No.668, 2009.
  • KİBRİTÇİOĞLU A., Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-2001, http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0401/0401008.pdf Tarihi: 11.08.2008,
  • ÖRNEK İ., “ Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi”, Maliye Dergisi, Sayı 156, Ocak-Haziran 2009, ss.104-125.
  • SUNGUR ÇAKMAK N. ve E. Sarıdoğan, “Küresel İktisadi Krizin Türkiye İmalat Sanayiine Etkileri”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXIX, Sayı II, 2010, ss.23-45.
  • http://www.tepav.org.tr/tr/etiket/s/234/2008 Krizi
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author:   Doç.Dr.Nısfet UZAY

Bibtex @ { sduiibfd222848, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {121 - 143}, doi = {}, title = {FİNANSAL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KRİZ SONRASI TEMEL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM: KAYSERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {UZAY,   Doç.Dr.Nısfet} }
APA UZAY,   . (2012). FİNANSAL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KRİZ SONRASI TEMEL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM: KAYSERİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 121-143. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222848
MLA UZAY,   . "FİNANSAL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KRİZ SONRASI TEMEL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM: KAYSERİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 121-143 <http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222848>
Chicago UZAY,   . "FİNANSAL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KRİZ SONRASI TEMEL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM: KAYSERİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 121-143
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KRİZ SONRASI TEMEL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM: KAYSERİ ÖRNEĞİ AU -   Doç.Dr.Nısfet UZAY Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 143 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi FİNANSAL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KRİZ SONRASI TEMEL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM: KAYSERİ ÖRNEĞİ %A   Doç.Dr.Nısfet UZAY %T FİNANSAL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KRİZ SONRASI TEMEL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM: KAYSERİ ÖRNEĞİ %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD UZAY,   Doç.Dr.Nısfet . "FİNANSAL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KRİZ SONRASI TEMEL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM: KAYSERİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 121-143.