Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 273 - 291 2012-06-01

İBBS 2 Düzeyinde TR61 Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Üzerine Bir İnceleme
İBBS 2 DÜZEYİNDE TR61 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami OĞUZTÜRK [1]

150 990

Küreselleşme ve bu süreçte yeni bir kavram olarak ortaya çıkan küresel bölgeselleşme “glocalism” düşüncesinden hareketle İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2’ye göre TR61 Bölgesi olarak tanımlanan Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan bu çalışmada bölge verileri toplanarak ülke verileri ile kıyaslanmaya çalışılmıştır. Bölge verilerinin analizi ile bölgeye ait iç ve dış dinamikler daha rahat gözlemlenebilmektedir. Göller ya da TR61 Bölgesi, verileri doğrultusunda bölgenin ucuz işgücü varlığı, çalışmaya elverişli nüfusunun ülke ortalamasının üzerinde olduğu, istihdam açısından hizmet sektöründeki istihdamın fazla olduğu, dış ticaret fazlası verdiği söylenebilir. Bunların yanı sıra bölgede yer altı ve yer üstü kaynaklarının zenginliği görülebilmektedir. TR61 Bölgesi, kullanmış olduğu ihtisas kredileriyle de ülke ortalamasının üzerindedir
İBBS Düzey 2 TR61, Bölgesel Veriler, Antalya, Isparta, Burdur
 • 1. MTA, (2010), Antalya İli Maden ve Enerji Kaynakları, http://www.mta.gov.tr/v2.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/Ant alya_Madenler.pdf 08.08.2012
 • 2. MTA, (2010), Burdur İli Maden ve Enerji Kaynakları, http://www.mta.gov.tr/v2.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/Bur dur_Madenler.pdf 08.08.2012
 • 3. MTA, (2010), Isparta İli Maden ve Enerji Kaynakları, http://www.mta.gov.tr/v2.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/Ispa rta_Madenler.pdf 08.08.2012
 • 4. OSBUK, (2012), http://www.osbuk.org.tr/index.php?page=content /osbler&id=1 05.08.2012
 • 5. T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2012), İllere Göre İhracat, http://www.ekonomi.gov.tr/upload/AC413E8B-D8D3-8566-4520D3E41 BB732A4/eko14.xls 08.08.2012
 • 6. T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2012), İllere Göre İthalat, http://www.ekonomi.gov.tr/upload/AC452A36-D8D3-8566- 4520DDD54F6AF470/eko15.xls 08.08.2012
 • 7. T.C. Kültür Bakanlığı, (2012), 2011 Yılı Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri, http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/4757,belediye-- belgeli-tesislerde-konaklama-istatistikleri-2-.rar?0 08.08.2012
 • 8. T.C. Kültür Bakanlığı, (2012), 2011 Yılı İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri, http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/4755,2011-yiliisletme-belgeli-konaklama-tesislerine-giris-v-.rar?0 08.08.2012
 • 9. T.C. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, (2007), TR6 Akdeniz Bölgesi Tarım Master Planı
 • 10. TÜİK, (2005), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması, http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumI d=164&turId=7
 • 11. TÜİK, (2010), İşgücü Maliyeti Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara
 • 12. TÜİK, (2011), İstatistiklerle Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara
 • 13. TÜİK, (2011), T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Haber Bülteni,S.8536, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8536 05.08.2012
 • 14. TÜİK, (2012), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı İBBSDüzey2 Bölgelere Göre İl/İlçe Merkezi ve Belde/Köy Nüfusu 2011, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2E nv&report=wa_turkiye_duzey2_koy_sehir.RDF&p_duzey1=TR61&p_k od=2&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html 08.08.2012
 • 15. TÜİK, (2012), Antalya İli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı İllerin Aldığı Göç 2010-2011 Dönemi, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2E nv&report=wa_adnks_goc_ilara.RDF&p_kod=2&p_il1=32&p_goc=1& p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html 04.08.2012
 • 16. TÜİK, (2012), Antalya İli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı İllerin Aldığı Göç 2010-2011 Dönemi, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2E nv&report=wa_adnks_goc_ilara.RDF&p_kod=2&p_il1=7&p_goc=1&p _yil=2011&p_dil=1&desformat=html 04.08.2012
 • 17. TÜİK, (2012), Antalya İli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı İllerin Verdiği Göç 2010-2011 Dönemi, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2E nv&report=wa_adnks_goc_ilara.RDF&p_kod=2&p_il1=7&p_goc=2&p _yil=2011&p_dil=1&desformat=html 04.08.2012
 • 18. TÜİK, (2012), Antalya İllere Göre İl/İlçe merkezi ve Belde/Köy Nüfusu - 2011, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2 &ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_il_koy_sehir.RDF&p_il1= 7&p_kod=2&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html 08.08.2012
 • 19. TÜİK, (2012), Bitkisel Üretim İstatistikleri, http://tuikapp.tuik.gov.tr/ bitkiselapp/bitkisel.zul 08.08.2012
 • 20. TÜİK, (2012), Burdur İli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı İllerin Aldığı Göç 2010-2011 Dönemi, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2E nv&report=wa_adnks_goc_ilara.RDF&p_kod=2&p_il1=15&p_goc=1& p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html 04.08.2012
 • 21. TÜİK, (2012), Burdur İli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı İllerin Verdiği Göç 2010-2011 Dönemi, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2E nv&report=wa_adnks_goc_ilara.RDF&p_kod=2&p_il1=15&p_goc=2& p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html 04.08.2012
 • 22. TÜİK, (2012), Burdur İllere Göre İl/İlçe merkezi ve Belde/Köy Nüfusu - 2011, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2 &ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_il_koy_sehir.RDF&p_il1= 15&p_kod=2&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html 08.08.2012
 • 23. TÜİK, (2012), Isic ve İllere Göre Dış Ticaret, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?disticaretdb2=&report=IHT019 6.RDF&p_bolum=2&p_kod=1&p_parm1=-&p_il1=7&p_il2=15&p_il3 =32&p_bolum=2&p_yil1=2011&p_kod1=1&p_kod2=4&p_dil=1& desformat=html&ENVID=disticaretEnv 05.08.2012
 • 24. TÜİK, (2012), Isparta İli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı İllerin Verdiği Göç 2010-2011 Dönemi, http://rapor.tuik.gov.tr/ reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_adnks_ goc_ilara.RDF&p_kod=2&p_il1=32&p_goc=2&p_yil=2011&p_dil=1& desformat=html 04.08.2012
 • 25. TÜİK, (2012), Isparta İllere Göre İl/İlçe merkezi ve Belde/Köy Nüfusu - 2011, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2 &ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_il_koy_sehir.RDF&p_il1= 32&p_kod=2&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html 08.08.2012
 • 26. Türkiye Bankalar Birliği, (2011), 2011 - İllere ve Bölgelere Göre Mevduat ve Kredi Dağılımı, http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve _Sektor_Bilgileri/Linkler.aspx?RId=1157 08.08.2012
 • 27. URAK, (2011), İller Arası Rekabetçilik Endeksi 2009-2010, http://www.urak.org/haberler/URAK_IllerarasiRekabetcilikendeksi2009- 2010.pdf 05.08.2012
 • 28. YERELNET, (2012), http://antalya.yerelnet.org.tr/ 05.08.2012
 • 29. YERELNET, (2012), http://burdur.yerelnet.org.tr/ 05.08.2012
 • 30. YERELNET, (2012), http://isparta.yerelnet.org.tr/ 05.08.2012
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author:   Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami OĞUZTÜRK

Bibtex @ { sduiibfd222855, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {273 - 291}, doi = {}, title = {İBBS 2 DÜZEYİNDE TR61 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {OĞUZTÜRK,   Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami} }
APA OĞUZTÜRK,   . (2012). İBBS 2 DÜZEYİNDE TR61 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 273-291. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222855
MLA OĞUZTÜRK,   . "İBBS 2 DÜZEYİNDE TR61 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 273-291 <http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222855>
Chicago OĞUZTÜRK,   . "İBBS 2 DÜZEYİNDE TR61 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 273-291
RIS TY - JOUR T1 - İBBS 2 DÜZEYİNDE TR61 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU -   Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami OĞUZTÜRK Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 291 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İBBS 2 DÜZEYİNDE TR61 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A   Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami OĞUZTÜRK %T İBBS 2 DÜZEYİNDE TR61 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD OĞUZTÜRK,   Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami . "İBBS 2 DÜZEYİNDE TR61 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 273-291.