Yıl 2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfalar 0 - 0 2016-09-05

SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ

Funda BAYRAKDAROĞLU [1] , Turgay UZUN [2] , Hatice Hicret ÖZKOÇ [3]

422 873

Siyaset bilimi ve pazarlama son dönemlerde birbirinden beslenen ve insan davranışına yön veren bilim dallarındandır. Bu ortaklıkta seçmenler, siyasetin birer “tüketicisi” olarak ve birtakım kriterler doğrultusunda oy verme davranışlarını gerçekleştirmektedirler. Seçmenlerin oy kararlarını etkileyen faktörler parti liderinin söylem ve duruşundan, seçmenin yakın çevresindeki siyasal eğilime kadar geniş bir doğrultuda değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte, seçmenler kimi zaman seçilmesini daha az arzu ettiği bir adayı ya da partiyi yenilgiye uğratmak amacıyla, aslında favorisi olmayan ancak seçileceğine daha çok ihtimal verdiği adaya/partiye oy vererek destek olabilmektedir. Siyasette “stratejik oylama” olarak adlandırılan bu seçmen davranışı; belli bir adayı/partiyi desteklemekten çok, belli bir sonucu engellemeye yöneliktir. Stratejik oyların nihai sonuç üzerindeki etkisinin boyutunu tahmin etmek zor olsa da, sonucu değiştirebilme ihtimalinden dolayı seçmen davranışı bağlamında incelenmeye değer bir konudur.

Seçmenlerin oy verme davranışı üzerinde stratejik oylamanın yanı sıra birtakım psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve ideolojik faktörler de etkilidir. Buna göre, araştırmanın amacı “parti kimliği modeli, sosyolojik model, rasyonel tercih modeli ve hâkim ideoloji modeli” çerçevesinde oluşturulacak soru formu aracılığıyla ve senaryo planlaması yöntemi kullanılarak seçmenlerin stratejik oylama davranışında bulunma eğilimlerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Pazarlama, Seçmen Davranışı, Stratejik Oylama

Jel Kodları: M30, M31

ABSTRACT

Politics and marketing are the branches of science that feed each other and directs human behavior at the same time. Within this partnership, voters as a “consumer” of politics vote in the direction of some criteria. Those criteria effective on the behavior of voters range from discourse and stance of party leader to the political tendency in inner circle of the voter. Moreover, voters sometime vote for a candidate or a party, even if it is not favorite for the voter but he regards as possible to win,  in an attempt to vanquish a candidate or a party which is less favorable for him. The aim of this kind of voter behavior defined as “strategic voting” in politics is to prevent a consequence rather than to support a candidate or a party. Even if it is hard to estimate the extent of strategic votes’ influence on the consequence, the possibility of affecting results makes strategic voting worth a research within the context of voter behavior.

Besides strategic voting motive, several psychological, sociological, economic and ideological factors are affective on voter behavior. Accordingly, the aim of the study is to interpret strategic voting tendency of voters via a questionnaire and scenario planning method designed within the frame of “party identity model, sociological model, rational choice model and dominant ideology model”.

Keywords: Political Marketing, Voter Behavior, Strategic Voting

Jel Codes: M30, M31
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Funda BAYRAKDAROĞLU

Yazar: Turgay UZUN

Yazar: Hatice Hicret ÖZKOÇ

Bibtex @ { sduiibfd261195, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {UZUN, Turgay and ÖZKOÇ, Hatice Hicret and BAYRAKDAROĞLU, Funda} }
APA BAYRAKDAROĞLU, F , UZUN, T , ÖZKOÇ, H . (2016). SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/24697/261195
MLA BAYRAKDAROĞLU, F , UZUN, T , ÖZKOÇ, H . "SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/24697/261195>
Chicago BAYRAKDAROĞLU, F , UZUN, T , ÖZKOÇ, H . "SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ AU - Funda BAYRAKDAROĞLU , Turgay UZUN , Hatice Hicret ÖZKOÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 21 IS - 3 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ %A Funda BAYRAKDAROĞLU , Turgay UZUN , Hatice Hicret ÖZKOÇ %T SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD BAYRAKDAROĞLU, Funda , UZUN, Turgay , ÖZKOÇ, Hatice Hicret . "SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 3 (Eylül 2016): 0-0.