Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 35 - 52 2018-05-09

Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi
Model Proposal of Theoric-Practical Class (TEOPS) System for Law Education

Mustafa Ataş [1] , Süleyman Dost [2] , Ömer Çelikkol [3]

80 157

Hukuk yaşadığı toplumun ihtiyaçlarına göre şekil alır ve bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gelişim gösterir.  Hukuk öğretimi de bu değişime ayak uydurmak zorundadır. Batı Avrupa ülkeleri hukuk öğretimini bu gelişme ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde revize ederken, Türkiye’de bu alanda yeterli çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada çeşitli ülkeler temel alınarak hukuk öğretimleri ve öğretim yöntemleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmış akabinde proje kapsamında öngörülen hukuk öğretimi bir gruba uygulanıp sonuçları değerlendirilmiştir.

Law is shaped according to the needs of the society and develops to meet these needs. Legal training has to adjust to this change. While the Western European countries revised legal education according to these developments and needs, enough studies hasn't been done in this area in Turkey. In this study, it is tried to give information about legal training and teaching methods based on different countries. After this, within the scope of the project, foreseen legal training was adapted to a group and the results were evaluated.

 • Akıncı, Ş. (2001). Hukuk Eğitimi Üzerine Düşünceler, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.1-2, Konya.
 • Birkök, M, C. (1998). Sosyolojik Düşünme ve Metodolojisi, Elektronik Sürüm 1.6, İstanbul.
 • Çapak, İ. (2005) “Stoa Mantığında Önermeler”, Felsefe Dünyası, S.42.
 • Dreifus-Netter, F. (2003). Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara.
 • Ekinci, E., B. (1999). Konya Hukuk Mektebi ve Osmanlılarda Hukuk Öğrenimi, Tarih ve Medeniyet Dergisi, S. 58, İstanbul.
 • Giovanni P. (1975). İtalya'da Hukuk Eğitiminde Mukayeseli Hukukun Önemi, Çev. Bülent Tahiroğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.41, S. 3-4, İstanbul.
 • Güran, S. (1984). Abd’nde Hukuk Öğretimi ve Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, S. 1-4, İstanbul.
 • Koyuncu, N. (2012). Hukuk Mektebinin Doğuşu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 3, Ankara.
 • Köprülü, F. (1943). Ortazaman Türk Hukikî Müesseseleri. İslâm Amme Hukukundan Ayrı Bir Türk Amme Hukuku Yok Mudur? , 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul.
 • Kuhne, H., H. (2003). Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara.
 • Mariano D. (1936) Hukuk Kliniği, Çev. Atıf Akgüç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.2, S.1-2, İstanbul.
 • Okay, S. (1961). Michigan Hukuk Fakültesinde Hukuk Tahsili ve Öğretim Tekniği, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, c.27, s. 1-4, İstanbul.
 • Ortaylı, İ. (2017). Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, Kronik Kitap Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • Özay, İ., H. (1988). Batı Ülkelerinde Hukukçunun Yeri ve Yetiştirilmesi, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, C.9, S. 1-3, İstanbul.
 • Öztoprak Sağır, M. (2010). Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye'de Hukuk Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara.
 • Pekcanitez H., ve Güran S., (2003). Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara.
 • Turan, İ., Şimşek, Ü., ve Aslan, H. (2015). “Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30): 186-203, Sakarya.
 • Üçok, C. (1989). Türkiye’de Hukuk Eğitimi ve Araştırmaları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, Konya.
 • Yakut, E. (2002). Eski Türklerde Hukuk, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S. 3, Eskişehir.
 • Yıldız, N. (1990) Eskiçağda-Yunan-Roma Döneminde- Hukuk Eğitim ve Öğretimi, Anadolu Araştırmaları Dergisi, S. 12.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Ataş (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Süleyman Dost
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ömer Çelikkol
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduijes394643, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {35 - 52}, doi = {}, title = {Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi}, key = {cite}, author = {Ataş, Mustafa and Dost, Süleyman and Çelikkol, Ömer} }
APA Ataş, M , Dost, S , Çelikkol, Ö . (2018). Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi. SDU International Journal of Educational Studies, 5 (1), 35-52. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/36939/394643
MLA Ataş, M , Dost, S , Çelikkol, Ö . "Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi". SDU International Journal of Educational Studies 5 (2018): 35-52 <http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/36939/394643>
Chicago Ataş, M , Dost, S , Çelikkol, Ö . "Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi". SDU International Journal of Educational Studies 5 (2018): 35-52
RIS TY - JOUR T1 - Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi AU - Mustafa Ataş , Süleyman Dost , Ömer Çelikkol Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 52 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi %A Mustafa Ataş , Süleyman Dost , Ömer Çelikkol %T Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi %D 2018 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Ataş, Mustafa , Dost, Süleyman , Çelikkol, Ömer . "Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi". SDU International Journal of Educational Studies 5 / 1 (Mayıs 2018): 35-52.