Kapak Resmi
29.032     |     64.315
Dergi Sayıları

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi multidisipliner hakemli bir bilimsel yayındır. Dergide Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri,  Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji alanlarında bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Amacımız sağlık alanında yapılan epidemiyolojik çalışmaları hızlı, nitelikli, çift-kör hakem (peer review) değerlendirme sonrasında, sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.

Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Nis 2017
DERGİ HAKKINDA

Dergi Hakkında

OKUYUCUYA BİLGİ

Okuyucuya Bilgiler

YAZARA BİLGİ
Makale yazım kuralları
KÜTÜPHANE YÖNETİCİSİNE BİLGİ

Kütüphane yöneticisine bilgi

iThenticate

iThenticate Logo Derginin Tarandığı Öz ve İndeksler

İndeks ve Özler için Tıklayınız