SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-1937 | e-ISSN 2146-247X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi multidisipliner hakemli bilimsel bir yayındır. Dergide Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri,  Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji alanlarında bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Amacımız sağlık alanında yapılan epidemiyolojik çalışmaları hızlı, nitelikli, çift-kör hakem (peer review) değerlendirme sonrasında, sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.


Derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın, herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların  erişimine açıktır.

Dergimiz 01.01.2018 tarihinden itibaren Yılda 4 sayı olarak sadece elektronik ortamda yayınlanmaktadır

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-1937 | e-ISSN 2146-247X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi

60.684

189.737

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi multidisipliner hakemli bilimsel bir yayındır. Dergide Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri,  Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji alanlarında bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Amacımız sağlık alanında yapılan epidemiyolojik çalışmaları hızlı, nitelikli, çift-kör hakem (peer review) değerlendirme sonrasında, sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.


Derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın, herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların  erişimine açıktır.

Dergimiz 01.01.2018 tarihinden itibaren Yılda 4 sayı olarak sadece elektronik ortamda yayınlanmaktadır

Cilt 9 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Ağız Diş Çene Cerrahisinde Sedasyon Uygulamaları ve Diş Çekimlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 5
  Müge Çına Aksoy, Hatice Akpınar
 2. Ambulans kaynaklı enfeksiyonlar ve hijyen
  Sayfalar 6 - 12
  Zeynep Münteha Polat, Mustafa Altındiş, Ferhat Gürkan Aslan, Mustafa Baran İnci, Ümit Kılıç, Tayfur Demiray, Selma Altındiş, Mehmet Köroğlu, Halil İbrahim Çıkrıklar
 3. Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı: Öğrencilerin Görüşleri
  Sayfalar 13 - 18
  Esin Çetinkaya Uslusoy
 4. Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 19 - 25
  Özge Özgen Ölmeztürk, Atalay Doğru, Mehmet Sahin
 5. Farklı İçeceklerin Diş Rengindeki Restoratif Materyallerin Renk Stabiliteleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 26 - 31
  Kıvanç Yamanel
 6. The Comparison of Postoperative Headache Frequency and Severity on Sectio Patients that Spinal Anaesthesia Performed with 25G, 27G and 29G Quincke Needles
  Sayfalar 32 - 36
  Mustafa Kemal YILDIRIM, Haci Ömer OSMANLIOĞLU, Berit GÖKÇE CEYLAN, Füsun EROĞLU
 7. Genel anestezi altında dental cerrahisi yapılan hastalarda HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV preoperatif seroprevalansı
  Sayfalar 37 - 41
  Orhan Akpınar, Hatice Akpınar
 8. Estetik Diş Hekimliği Pratiğinde Kullanılan Farklı Tür Fiber Postların Adeziv Rezin Simantasyonu Sonucu Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 42 - 47
  Cevat Emre ERİK, Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, Ayşe AYDOĞMUŞ ERİK
 9. Opinions Of Students In Dentistry Faculty On Interactive Anatomy Education
  Sayfalar 48 - 53
  zümrüt doğan, Öznur Uludağ, Sibel Ateşoğlu, Fatih Üçkardeş, Ali Aydın
 10. Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma Tedavisinin Başarı ve Sonucu Üzerine Etkili Faktörler
  Sayfalar 54 - 57
  Osman Ergün
 11. Perkütan nefrolitotomi işleminde başarıyı, komplikasyonları ve ameliyat süresini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
  Sayfalar 58 - 64
  Ercan Baş, Alim Koşar
 12. Evaluation of the effect of pregestational and gestational body mass index on skin puncture pain during spinal anesthesia for elective cesarean operation
  Sayfalar 65 - 67
  Hatice TOPRAK, Mehmet SARGIN
 13. Effect Of Intraoperative Cystofix Device on Postoperative Complications In Distal Hypospadias Cases
  Sayfalar 68 - 70
  Murat Gul, Abdullah Gül
 14. Primer perkütan koroner girişim uygulanan ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve HAS-BLED skoru kombinasyonunun mortaliteyi öngördürücü değeri
  Sayfalar 71 - 78
  Tuncay Kiris, Eyup Avci, Aykan Celik
 15. Farkıi tiplerdeki titanyum altyapı materyali ile kompozit materyalinin bağlantı dayanıklılığının incelenmesi
  Sayfalar 79 - 84
  Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, Aykut Önol
 16. Retroperitoneal Yağ Dokusu Denerve Edilmiş Sıçanlarda Yüksek Yağlı Diyetin Yağ Dokusundaki Oksidatif Strese Etkisi
  Sayfalar 85 - 89
  Cemil Kahraman, Ahmet Alver, İmran İnce Akça, Taghi Ahmadi Rendi, Neslihan Sağlam
 17. Farklı Deney Düzeneği Kullanılarak Kök Kanalına Nd: YAG Lazer Uygulaması Sırasında Kök Yüzeyinde Oluşabilecek Sıcaklık Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 90 - 93
  murat maden, güliz görgül, özgür er, özgür uzun, cevat emre erik
 18. Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi
  Sayfalar 94 - 101
  Gülseren Dağlar, Özlem Duran Aksoy, Dilek Bilgiç, Sultan Uçuk, Handan Güneş
 19. İyonize Radyasyonun Neden Olduğu Ovaryum Hasarına Karşı Curcuminin Koruyucu Etkisinin Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 102 - 111
  kanat gülle, İbrahim Pala, Meryem Akpolat, Bekir Hakan Bakkal
 20. Bir kamu hastanesinde görevli hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 112 - 118
  Metin Deniz Karakoç, Ömer Uyanık
 21. Bor'un İnsan Sağlığı ve Beslenme Üzerine Etkisi
  Sayfalar 119 - 122
  Hüseyin Eseceli, TUBA AYDIN, BUKET GÖNEN
 22. Doğum şeklinin anne ve yenidoğan sağlığına etkisi
  Sayfalar 123 - 129
  Ayten Şentürk Erenel, Sevil Çiçek
 23. Nöroinflamasyonun Epileptogenezdeki Rolü ve Antiepileptojenik Tedavide Nöroinflamasyona Yönelik Hedefler
  Sayfalar 130 - 135
  Erkan Aksöz
 24. Yetişkin hastalarda basınç yarası gelişme riskini değerlendirmede kullanılan ölçekler
  Sayfalar 136 - 140
  Şeyma Adıbelli, Fatoş Korkmaz
 25. Diyet Yağlarının Alzheimer Hastalığı Patolojisi Üzerine Potansiyel Koruyucu Etkileri
  Sayfalar 141 - 149
  Mustafa Fevzi KARAGÖZ, Nilüfer ACAR TEK
 26. Kemoterapinin En Görünen Yönü: Alopesi: Önlemek Mümkün Mü?
  Sayfalar 150 - 155
  Ayşe ARIKAN DÖNMEZ
 27. Serebral Palsili Çocuklarda Sık Rastlanan Oral Problemler, Ağız Dışına Salya Akışı ve Tedavi Önerileri
  Sayfalar 156 - 162
  Zuhal Kırzıoğlu, Canan Bayraktar
 28. Türkiye’de organ bağışının mevcut durumu ve organ bağışında stratejik iletişimin önemi
  Sayfalar 163 - 168
  Gülcan Şantaş, Fatih Şantaş
 29. Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği İle İlgili Sık Karşılaştıkları Sorunlar
  Sayfalar 169 - 174
  Fahriye Pazarcıkcı, Emine Efe