Kabul Edilmiş Makaleler

 • Akdeniz Diyeti ve karotis arter hastalığı arasındaki ilişki.
  Aliye Kuyumcu, Mevlüt Serdar Kuyumcu 16 Oca 2019
 • Hemşirelik Öğrencileri İçin Terapötik İletişim Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Aysel Karaca, Ferhan Açıkgöz, Dilek Demirezen 19 Şub 2019
 • Torakal ve Lumbal Eğrilikler ile Gövde Kaslarının Güç ve Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  BUKET BÜYÜKTURAN, CANER KARARTI, İSMAİL ÖZSOY, İSMAİL CEYLAN, ÖZNUR BÜYÜKTURAN 21 Şub 2019
 • Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Tiroid Fonksiyon Bozukluklarının Tedavisi
  Harun Düğeroğlu, murat özgenoğlu 25 Şub 2019
 • 55 Yaş Altı Genç İskemik İnmeli Hastalarda Vitamin D Düzeyi ve Diğer Risk Faktörleri
  ahmet tüfekçi, dilek yanoğlu 5 Mar 2019
 • Doğum sonu dönemdeki annelerin emzirmeye ilişkin bilgileri ve emzirme davranışları: Kuzey Kıbrıs verileri
  Çiğdem Örsdemir, Gülten Koç 5 Mar 2019
 • Sigara içen ve içmeyen hastaların dişeti marjininin kapilleroskopi ile değerlendirilmesi
  Bahar Füsun Oduncuoğlu, Deniz Göçhan 5 Mar 2019
 • Nötrofil Lenfosit Oranı Akut Pulmoner Embolili Hastada Trombüs Lokalizasyonunu Tahmin Edebilir mi?
  Cihan Bedel, Mustafa Korkut 18 Mar 2019
 • Resiprokal ve rotasyonel hareket ile çalışan yeni nesil tek eğe sistemlerinin şekillendirebilme etkinliklerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanarak karşılaştırılması
  Ayşe AYDOĞMUŞ ERİK, Cevat Emre ERİK, Derya YILDIRIM 21 Mar 2019