Kabul Edilmiş Makaleler

 • İyonize Radyasyonun Neden Olduğu Ovaryum Hasarına Karşı Curcuminin Koruyucu Etkisinin Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
  kanat gülle, İbrahim Pala, Meryem Akpolat, Bekir Hakan Bakkal 17 Nis 2017
 • Serebral Palsili Çocuklarda Sık Rastlanan Oral Problemler, Ağız Dışına Salya Akışı ve Tedavi Önerileri
  Zuhal Kırzıoğlu, Canan Bayraktar 20 Kas 2017
 • Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği İle İlgili Sık Karşılaştıkları Sorunlar
  Fahriye Pazarcıkcı, Emine Efe 20 Mar 2018
 • Türkiye’de organ bağışının mevcut durumu ve organ bağışında stratejik iletişimin önemi
  Gülcan Şantaş, Fatih Şantaş 10 Nis 2018
 • FARKLI İÇECEKLERİN DİŞ RENGİNDEKİ RESTORATİF MATERYALLERİN RENK STABİLİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Kıvanç Yamanel 24 Nis 2018
 • Nöroinflamasyonun Epileptogenezdeki Rolü ve Antiepileptojenik Tedavide Nöroinflamasyona Yönelik Hedefler
  Erkan Aksöz 10 May 2018
 • Farkıi tiplerdeki titanyum altyapı materyali ile kompozit materyalinin bağlantı dayanıklılığının incelenmesi
  Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, Aykut Önol 7 Haz 2018
 • Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma Tedavisinin Başarı ve Sonucu Üzerine Etkili Faktörler
  Osman Ergün 13 Haz 2018
 • İRRİGASYON SOLÜSYONLARI VE İRRİGASYONDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
  Cevat Emre Erik, Murat Maden, Gül Çelik 19 Haz 2018
 • Primer perkütan koroner girişim uygulanan ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve HAS-BLED skoru kombinasyonunun mortaliteyi öngördürücü değeri
  Tuncay Kiris, Eyup Avci, Aykan Celik 20 Haz 2018