Kabul Edilmiş Makaleler

 • İyonize Radyasyonun Neden Olduğu Ovaryum Hasarına Karşı Curcuminin Koruyucu Etkisinin Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
  kanat gülle, İbrahim Pala, Meryem Akpolat, Bekir Hakan Bakkal 17 Nis 2017
 • Serebral Palsili Çocuklarda Sık Rastlanan Oral Problemler, Ağız Dışına Salya Akışı ve Tedavi Önerileri
  Zuhal Kırzıoğlu, Canan Bayraktar 20 Kas 2017
 • Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği İle İlgili Sık Karşılaştıkları Sorunlar
  Fahriye Pazarcıkcı, Emine Efe 20 Mar 2018
 • Türkiye’de organ bağışının mevcut durumu ve organ bağışında stratejik iletişimin önemi
  Gülcan Şantaş, Fatih Şantaş 10 Nis 2018
 • FARKLI İÇECEKLERİN DİŞ RENGİNDEKİ RESTORATİF MATERYALLERİN RENK STABİLİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Kıvanç Yamanel 24 Nis 2018
 • Nöroinflamasyonun Epileptogenezdeki Rolü ve Antiepileptojenik Tedavide Nöroinflamasyona Yönelik Hedefler
  Erkan Aksöz 10 May 2018
 • Farkıi tiplerdeki titanyum altyapı materyali ile kompozit materyalinin bağlantı dayanıklılığının incelenmesi
  Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, Aykut Önol 7 Haz 2018
 • Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma Tedavisinin Başarı ve Sonucu Üzerine Etkili Faktörler
  Osman Ergün 13 Haz 2018
 • İRRİGASYON SOLÜSYONLARI VE İRRİGASYONDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
  Cevat Emre Erik, Murat Maden, Gül Çelik 19 Haz 2018
 • Primer perkütan koroner girişim uygulanan ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve HAS-BLED skoru kombinasyonunun mortaliteyi öngördürücü değeri
  Tuncay Kiris, Eyup Avci, Aykan Celik 20 Haz 2018
 • Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
  Özge Özgen Ölmeztürk, Atalay Doğru, Mehmet Sahin 25 Haz 2018
 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI: ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ
  Esin Çetinkaya Uslusoy 25 Haz 2018
 • Perkütan nefrolitotomi işleminde başarıyı, komplikasyonları ve ameliyat süresini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
  Ercan Baş, Alim Koşar 28 Haz 2018
 • Ambulans kaynaklı enfeksiyonlar ve hijyen
  Zeynep Münteha Polat, Mustafa Altındiş, Ferhat Gürkan Aslan, Mustafa Baran İnci, Ümit Kılıç, Tayfur Demiray, Selma Altındiş, Mehmet Köroğlu, Halil İbrahim Çıkrıklar 28 Haz 2018
 • Yetişkin hastalarda basınç yarası gelişme riskini değerlendirmede kullanılan ölçekler
  Şeyma Adıbelli, Fatoş Korkmaz 11 Tem 2018
 • Bor'un İnsan Sağlığı ve Beslenme Üzerine Etkisi
  Hüseyin Eseceli, TUBA AYDIN, BUKET GÖNEN 11 Tem 2018
 • Bir kamu hastanesinde görevli hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
  Metin Deniz Karakoç, Ömer Uyanık 18 Tem 2018
 • Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi
  Gülseren Dağlar, Özlem Duran Aksoy, Dilek Bilgiç, Sultan Uçuk, Handan Güneş 18 Tem 2018
 • FARKLI DENEY DÜZENEĞİ KULLANILARAK KÖK KANALINA FARKLI ORANLARDA Nd:YAG LAZER UYGULAMASI SIRASINDA KÖK YÜZEYİNDE OLUŞABİLECEK SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  murat maden, güliz görgül, özgür er, özgür uzun, cevat emre erik 19 Tem 2018
 • Ağız Diş Çene Cerrahisinde Sedasyon Uygulamaları ve Diş Çekimlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
  Müge Çına Aksoy, Hatice Akpınar 26 Tem 2018
 • FARKLI TÜR FİBER POSTLARIN KÖK DENTİNİNE PUSH-OUT BAĞLANMA DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Cevat Emre ERİK, Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, Ayşe AYDOĞMUŞ ERİK 26 Tem 2018
 • Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin İnteraktif Anatomi Eğitimine İlişkin Görüşleri
  zümrüt doğan, Öznur Uludağ, Sibel Ateşoğlu, Fatih Üçkardeş, Ali Aydın 6 Ağu 2018
 • Distal Hipospadias Olgularında İntraoperatif Sistofiks Takılmasının Post-Operatif Komplikasyonlar Üzerine Olan Etkisi
  Murat Gul, Abdullah Gül 6 Ağu 2018
 • 25G, 27G ve 29G Quincke İğneler ile Spinal Anestezi Uygulanan Sezaryen Hastalarında Postoperatif Baş Ağrısı Sıklığı ve Şiddetinin Karşılaştırılması.
  Mustafa Kemal YILDIRIM, Haci Ömer OSMANLIOĞLU, Berit GÖKÇE CEYLAN, Füsun EROĞLU 9 Ağu 2018
 • Pre-gestasyonel ve gestasyonel periyottaki vücut kitle endeksinin elektif sezaryen operasyonu için spinal anestezi sırasında cilde iğne giriş ağrısına etkisinin değerlendirilmesi
  Hatice TOPRAK, Mehmet SARGIN 11 Ağu 2018