Amaç

Amacımız sağlık alanında yapılan özgün çalışmaları; hızlı, nitelikli, çift-kör hakem (peer review) değerlendirme sonrasında sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.

Kapsam

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, multidisipliner hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Dergide Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı alanlarında bilimsel yazılar yayımlanmaktadır.