Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfalar 17 - 21 2017-12-20

Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı

Osman Erhan Akcam [1] , Atalay Doğru [2] , Mehmet Sahin [3]

100 329

Amaç: Psöriatik Artrit (PsA), psöriazis ile ilişkili inflamatuvar bir artrittir. PsA’daki kronik inflamasyonun aterogenez ve periferik insülin direncine yol açtığı, dolayısıyla hipertansiyon ve tip 2 diyabetes mellitus gelişiminde rol oynadığı öne sürülmektedir. Çalışmamızda psöriatik artrit ile metabolik sendrom (MetS) arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal-Metod: Çalışmaya 26 PsA hastası ve yaş-cinsiyet olarak benzer, herhangi bir romatizmal hastalığı olmayan 26 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, fizik muayene ile cilt ve eklem değerlendirmeleri,  bel çevresi, kan basıncı ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri laboratuar verileri ile tedavi için kullanılan ilaçlar kaydedildi. Metabolik Sendrom tanımlanmasında Türk Endokrinoloji Metabolizma Derneği Çalışma Grubunun 2005’de önerdiği Metabolik Sendrom Tanı Kriterleri kullanıldı. Insulin direnci ölçümü için HOMA – IR ( Homeostaz Model Değerlendirilmesi – İnsulin Direnci  ) İndeksi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmamızda PsA ’lı hastalarda metabolik sendrom ve insülin direncinin kontrollere göre daha sık görüldüğü tespit edildi. Çalışmaya katılan 26 PsA hastasının 12’ sinde (% 46 ) MetS ve insülin direnci tespit edilirken aynı sayıdaki kontrollerin sadece 6’ sında metabolik sendrom ve insülin direnci tespit edildi. PsA hastalarının trigliserid düzeyi, sistolik ve diyastolik kan basıncı düzeyleri sağlıklı kontrollere göre istatiksel olarak anlamlı miktarda daha yüksek olarak bulundu (Sırasıyla 0.036, 0.014, 0.006). Gruplar arasında açlık kan şekeri, total kolesterol, HDL, LDL kolesterol, ürik asit açısından fark saptanmadı.

Sonuç: PsA gibi inflamatuvar sistemik hastalıklarda eklem bulguları yanında metabolik parametrelerin de daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımlarında bunun da dikkate alınması gerekmektedir.

Psöriatik Artrit, Metabolik Sendrom, Homeostaz Model Değerlendirilmesi – İnsulin Direnci
 • 1. Braun J. New targets in psoriatic arthritis. Rheumatology (Oxford) 2016; 55(2): 30-7.
 • 2. Han C, Robinson DW Jr, Hackett MV, Paramore LC, Fraeman KH, Bala Mv. Cardiovascular disease and risk factors in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis. J Rheumatol 2006; 33(11): 2167-72.
 • 3. Kaur J. A Comprehensive Review on Metabolic Syndrome. Cardiol Res Pract 2014; 2014: 943162.
 • 4. TamLS, Tomlinson B, Chu TTW, Li M, Leung YY, Kwok LW, et al. Cardiovascular risk profile of patients with psoriatic arthritis compared to controls – The role of inflammation. Rheumatology 2008; 47(5): 718–23.
 • 5. Haroon M, Gallagher P, Heffernan E, FitzGerald O. High prevalence of metabolic syndrome and of insülin resistance in psoriatic arthritis is associated with the severity of underlying disease. JRheumatol 2014; 41(7): 1357–65.
 • 6. Gonzalez-Juanatey C, Llorca J, Amigo-Diaz E,Dierssen T, Martin J, Gonzalez-Gay Ma. High prevalence of subclinical atherosclerosis in psoriatic arthritis patients without clinically evident cardiovascular disease or classic atherosclerosis risk factors. Arthritis Rheum 2007; 57(6): 1074–80.
 • 7. Gonzalez-Juanatey C, Llorca J, Miranda-Filloy JA, Amigo-Diaz E, Testa A, Garcia-Porrua C, et al. Endothelial dysfunction in psoriatic arthritis patients without clinically evident cardiovascular disease or classic atherosclerosis risk factors. Arthritis Rheum 2007; 57(2): 287–93.
 • 8. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, MarchesoniA, Mease P, Mielants H, et. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006; 54: 2665-73.
 • 9. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC: Dermatology. 2nd. ed, Berlin: Springer-Verlag, 2000; 585-607.
 • 10. Prevoo ML, Van'tHof MA, Kuper HH, van Leeuwen MA, van de Putte LB, van Riel PL. Modified disease activity scores that include twenty-eight-joint counts. Development and validation in a prospective longitudinal study of patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1995; 38(1): 44–8.
 • 11. Akkoc Y, Karatepe AG, Akar S, Kirazli Y, Akkoc N. A Turkish version of the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index: reliability and validity. Rheumatol Int 2005; 25(4): 280-4.
 • 12. Pincus T1, Swearingen C, Wolfe F. Toward a multidimensional Health Assessment Questionnaire (MDHAQ): assessment of advanced activities of daily living and psychological status in the patient-friendly health assessment questionnaire format. Arthritis Rheum 1999; 42(10): 2220-30.
 • 13. Arslan M, Atmaca A, Ayvaz G, ve ark. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Sendrom Kılavuzu. Bayt bilimsel araştırmalar basın yayın ve tanıtım Ltd.Şti. Ankara, 2009. 7-13.
 • 14. Choi KM, Ryu OH, Lee KW, Kim HY, Seo JA, Kim SG, et al. Serum adiponectin, interleukin-10 levels and inflammatory markers in the metabolic syndrome. Diabetes Res Clin Pract 2007; 75: 235–40.
 • 15. Scrivo R, Vasile M, Bartosiewicz I, Valesini G. Inflammation as “common soil” of the multifactorial diseases. Autoimmun Rev 2011; 10: 369–74.
 • 16. Suryaprasad AG, Prindiville T. The biology of TNF blockade. Autoimmun Rev 2003; 2: 346–57.
 • 17. Sethi JK, Hotamisligil GS. The role of TNF alpha in adipocyte metabolism. Semin Cell Dev Biol 1999; 10: 19–29.
 • 18. Solomon DH, Love TJ, Canning C, Schneeweiss S. Risk of diabetes among patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and psoriasis. Ann Rheum Dis 2010; 69(12): 2114–7.
 • 19. Dubreuil M, Rho YH, Man A, Zhu Y, Zhang Y, Love TJ, et al. Diabetes incidence in psoriatic arthritis, psoriasis and rheumatoidarthritis: A UK population-based cohort study. Rheumatol (United kingdom) 2014; 53(2): 346–52.
 • 20. Wong K, Gladman DD, Husted J, Long JA, Farewell VT. Mortality studies in psoriatic arthritis: results from a single outpatient clinic. I. Causes and risk of death. Arthritis Rheum 1997; 40: 1868–72.
 • 21. Raychaudhuri SK, Chatterjee S, Nguyen C, Kaur M, Jialal I, Raychaushuri SP.Increased prevalence of the metabolic syndrome in patients with psoriatic arthritis. Metab Syndr Relat Disord 2010; 8(4): 331–4.
 • 22. Sharma A, Gopalakrishnan D, Kumar R, Vijayvergiya R, Dogra S. Metabolic syndrome in psoriatic arthritis patients: A cross-sectional study. Int j Rheum Dis 2013; 16(6): 667-73.
 • 23. Labitigan M, Bahce-Altuntas A, Kremer JM, Reed G, Greenberg JD, Jordan N, et al. Higher Rates and Clustering of Abnormal Lipids, Obesity, and Diabetes in Psoriatic Arthritis Compared with Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2014; 66(4): 600–7.
 • 24. Mok CC, Ko GT, Ho LY, Yu KL, Chan PT, To CH. Prevalence of atherosclerotic risk factors and the metabolic syndrome in patients with chronic inflammatory arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2011; 63(2): 195-202.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Osman Erhan Akcam
Ülke: Turkey


Yazar: Atalay Doğru
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Sahin

Bibtex @araştırma makalesi { sdusbed327709, journal = {SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-1937}, eissn = {2146-247X}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {17 - 21}, doi = {10.22312/sdusbed.327709}, title = {Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı}, key = {cite}, author = {Akcam, Osman Erhan and Sahin, Mehmet and Doğru, Atalay} }
APA Akcam, O , Doğru, A , Sahin, M . (2017). Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (3), 17-21. DOI: 10.22312/sdusbed.327709
MLA Akcam, O , Doğru, A , Sahin, M . "Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2017): 17-21 <http://dergipark.gov.tr/sdusbed/issue/33942/327709>
Chicago Akcam, O , Doğru, A , Sahin, M . "Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2017): 17-21
RIS TY - JOUR T1 - Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı AU - Osman Erhan Akcam , Atalay Doğru , Mehmet Sahin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22312/sdusbed.327709 DO - 10.22312/sdusbed.327709 T2 - SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 21 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-1937-2146-247X M3 - doi: 10.22312/sdusbed.327709 UR - http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.327709 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı %A Osman Erhan Akcam , Atalay Doğru , Mehmet Sahin %T Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı %D 2017 %J SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-1937-2146-247X %V 8 %N 3 %R doi: 10.22312/sdusbed.327709 %U 10.22312/sdusbed.327709
ISNAD Akcam, Osman Erhan , Doğru, Atalay , Sahin, Mehmet . "Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Aralık 2017): 17-21. http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.327709