Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfalar 69 - 75 2017-12-20

Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri

Derya Ceyhan [1] , Canan Akdik [2]

84 356

Özet
Oral kavite farklı histolojik yapısı ve işlevi bulunan dokulardan oluştuğundan benign, premalign ve malign karakterli lezyonlar ortaya çıkabilir. Malign karakterli olanlar, premalign olduğu düşünülen spesifik bir lezyondan köken alabilir. Normal dokuya göre maligniteye dönüşme riski daha yüksek olan oral premalign lezyonlar erken teşhis edildiği zaman malign transformasyon riski azalır ve büyüme-gelişim döneminde olan çocuklar daha basit yöntemler ile tedavi edilebilir. Pedodontistler ve çocuk hastaları tedavi eden diş hekimleri, okul öncesi çocuklarda oral bölgenin premalign lezyonlarının erken teşhisinde ve gerekli tedaviler için ilgili hekime yönlendirmede önemli rol oynar. Bu derlemede; okul öncesi çocuklarda görülebilen oral mukozal lezyonlar premalign olma durumu açısından değerlendirilerek klinisyenlere konu ile ilgili bir yol haritası sunulmaya çalışıldı. Erken teşhis ve uygun yaklaşımlar, hastalıkların prognozunda ve hastaların yaşam kalitesinde olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
Çocuk Hasta, Diş Hekimliği, Oral Premalign Lezyon, Teşhis
 • Koç C. Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş-boyun cerrahisi. In: Erpek MG, editör. Oral mukozal lezyonlar. 1. Baskı. Ankara, Güneş Kitabevi, 2004; 845-55.
 • Çelik O. Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi. In: Günbay S, Yücetürk AV, Kandiloğlu AR, editörler. Oral kavitenin mukozal lezyonları. 2. Baskı. İzmir, Asya Tıp Kitabevi, 2007; 560-82.
 • Regezi JA, Scıubba JJ, Jordan RCK, editors. Oral Pathology: Clinical-Pathologic correlations. 6th ed. Philadelphia, Saunders, 1989.
 • Gillenwater A. Evaluation of oral premalignant lesions. In: Werning JW, editor. Oral cancer: diagnosis, management, and rehabilitation. New York, Thieme Medical Publishers, 2007; p. 31-7.
 • Pindborg JJ, Wahi PN, editors. Histological typing of cancer and precancer of the oral mucosa. 2nd ed. Berlin, Springer, 1997; p. 21.
 • Lingen MW, Chang KW, McMurray SJ, Kies MS, Mittal BB, Haines GK, Pelzer HJ. Overexpression of p53 in Squamous Cell Carcinoma of the tongue in young patients with no known risk factors is not associated with mutations in exons 5-9. Head Neck 2000; 22(4): 328-35.
 • Öztürk B, Coşkun U, Yaman E, Kaya AO, Yıldız R, Benekli M, Büyükberber S. Oral kavite kanserlerinde risk faktörleri, premalign lezyonlar ve kemoprevensiyon. UHOD 2009; 19(2): 118.
 • Siegel MA. Premalignant lesions. In: Ord RA, Blanchaert RH, editors. Oral cancer: The dentist’s role in diagnosis, management, rehabilitation, and prevention. 1th ed. Illinois, Quintessence, 2000; p. 49-63.
 • Flaitz CM. Differential diagnosis of oral lesions and developmental anomalies. In: Pinkham JR, Casamassimo PS, Fields HW, Nowak AJ, Mc Tigue DJ, editors. Pediatric Dentistry: Infancy through adolescence. St. Louis, Missouri, Saunders, 2012; p. 11-53.
 • Arca E, Erbil AH, Taştan HB, Gür AR. Bir Diskeratozis Konjenita olgusu. Gulhane Med J 2003; 45(3): 281-4.
 • Harper JI. Genetics and genodermatoses. In: Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breatnach SM, editors. Rook’s Textbook of Dermatology. 6th ed. London, Blackwell Science Co., 1998; p. 357-436.
 • Kraemer KH. Heritable diseases with increased sensitivity. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, Fitzpatrick TB, editors. Dermatology in general medicine. 5th ed. New York, McGraw-Hill Company, 1999; p. 1848-62.
 • Soğur E, Akdeniz BG. Diş hekimliğinde yeni bir görüntüleme teknolojisi: Optik Koherens Tomografisi (OCT). GÜ Diş Hek Fak Derg 2005; 22(3): 195-200.
 • White MP, Goel KM, Connor JM, Coutts NA. Mucosal Neuroma Syndrome-a Phenotype for malignancy. Arch Dis Child 1985; 60(9): 876-7.
 • Yoshımoto K, Iwahana H, Itakura M. Relatively Good Prognosis of Multiple Endocrine Neoplasia Type 2B in Japanese: Review of cases in Japan and analysis of genetic changes in Tumors. Endocr J 1993; 40(6): 649-57.
 • Momeni A, Pieper K. Junctional Epidermolysis Bullosa: a case report. Int J Paediatr Dent 2005; 15(2): 146-50.
 • Fine JD, Eady RA, Bauer EA, Bauer JW, Bruckner-Tuderman L, Heagerty A, et al. The classification of inherited epidermolysis bullosa (EB): Report of the third international consensus meeting on diagnosis and classification of EB. J Am Acad Dermatol 2008; 58: 931-50.
 • Kirkham J, Robinson C, Strafford SM, Shore RC, Bonass WA, Brookes SJ, et al. The chemical composition of tooth enamel in junctional epidermolysis bullosa. Arch Oral Biol 2000; 45(5): 377-86.
 • Torres CP, Gomes-Sılva JM, Mellara TS, Carvalho LP, Borsatto MC. Dental care management in a child with Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa. Braz Dent J 2011; 22(6): 511-6.
 • Prabhu VR, Rekka P, Ramesh, Swathi S. Dental and Anesthetic Management of a Child with Epidermolysis Bullosa. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2011; 29(2): 155-60.
 • Öncel MY, Ünal S, Yılmaz A, Yıldız J, Akbaş AY. Epidermolizis Bülloza tanısı alan yenidoğan olgu serisi. Turkish J Pediatr Dis 2011; 5(1): 5-10.
 • Fine JD. Inherited Epidermolysis Bullosa. Orphanet J Rare Dis 2010; 5: 12.
 • Rajendran R. Diseases of the skin. In: Sivapathasundaram B, editor. Shafer’s text book of oral pathology. 8th ed. Lajput Nagar, New Delhi, Elsevier, 2016; p. 805-7.
 • Chaudhary M, Chaudhary SD, Gulhane A. Skin lesions in children. In: Chaudhary M, Chaudhary SD, editors. Essentials of pediatric oral pathology. 1st ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2011; p. 318-20.
 • Ghaderi F, Hekmat S, Ghaderi R, Fardaei M. MSX1 Mutation in Witkop Syndrome; A case report. Iran J Med Sci 2013; 38(2): 191-4.
 • Kui LL, Xiu HZ, Ning LY. Condyloma Acuminatum and Human Papilloma Virus infection in the oral mucosa of children. Pediatr Dent. 2003; 25(2): 149-53.
 • Emmanouil DE, Post CA. Oral Condyloma Acuminatum in a child: Case report. Pediatr Dent 1987; 9(3): 232-5. 79 Çocuklarda oral mukozal premalign durumlar Meltem Mermer ve Nilüfer Acar Tek
 • Martin IC, Kerawala CJ, Reed M. The Application of Toluidine Blue as a diagnostic adjunct in the detection of Epithelial Dysplasia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998; 85(4): 444-6.
 • Epstein JB, Silverman S Jr, Epstein JD, Lonky SA, Bride MA. Analysis of oral lesion biopsies identified and evaluated by visual examination, Chemiluminescence and Toluidine Blue. Oral Oncol 2008; 44(6): 538-44.
 • Ram S, Siar CH. Chemiluminescence as a diagnostic aid in the detection of oral cancer and potentially malignant epithelial lesions. Int J Oral Maxillofac Surg 2005; 34(5): 521-7.
 • Yıldırım B, Şengüven B, Barış E, Gültekin SE. Potansiyel malign Bozukluklar ve ağız kanseri şüphesi Bulunan Lezyonlara Yaklaşım ve Diş Hekimlerinin Erken Tanıdaki Rolü. ADO Klinik Bilimler Dergisi 2011; 5(2): 881-6.
 • Güneri P, Epstein JB, Ergün S, Boyacıoğlu H. Toluidine blue color perception in identification of oral mucosal lesions. Clin Oral Invest 2011; 15(3): 337-45.
 • Sadık E, Alkurt MT. Oral Mukozanın Şüpheli Lezyonlarının Teşhisinde Kullanılan Yardımcı Yöntemler. GÜ Diş Hek Fak Derg 2012; 29(3): 201-8.
 • Poh CF, NG S, Berean KW, Williams PM, Rosin MP, Zhang L. Biopsy and histopathologic diagnosis of oral premalignant and malignant lesions. J Can Dent Assoc 2008; 74(3): 283-8.
 • Mota-Ramirez A, Silvestre FJ, Simo JM. Oral biopsy in dental practice. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(7): 504-10.
 • Trullenque-Eriksson A, Munoz-Corcuera M, Campo-Trapero J, Cano-Sánchez J, Bascones-Martínez A. Analysis of new
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Derlemeler
Yazarlar

Yazar: Derya Ceyhan (Sorumlu Yazar)

Yazar: Canan Akdik

Bibtex @derleme { sdusbed377433, journal = {SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-1937}, eissn = {2146-247X}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {69 - 75}, doi = {10.22312/sdusbed.377433}, title = {Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri}, key = {cite}, author = {Ceyhan, Derya and Akdik, Canan} }
APA Ceyhan, D , Akdik, C . (2017). Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (3), 69-75. DOI: 10.22312/sdusbed.377433
MLA Ceyhan, D , Akdik, C . "Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2017): 69-75 <http://dergipark.gov.tr/sdusbed/issue/33942/377433>
Chicago Ceyhan, D , Akdik, C . "Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2017): 69-75
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri AU - Derya Ceyhan , Canan Akdik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22312/sdusbed.377433 DO - 10.22312/sdusbed.377433 T2 - SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 75 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-1937-2146-247X M3 - doi: 10.22312/sdusbed.377433 UR - http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.377433 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri %A Derya Ceyhan , Canan Akdik %T Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri %D 2017 %J SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-1937-2146-247X %V 8 %N 3 %R doi: 10.22312/sdusbed.377433 %U 10.22312/sdusbed.377433
ISNAD Ceyhan, Derya , Akdik, Canan . "Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Aralık 2017): 69-75. http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.377433