Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfalar 46 - 52 2018-04-17

Diş Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Mesleki Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarına Etkisi
Effect Of Dentist Working Conditions On Occupational Musculoskeletal System Diseases

Selma Altındiş [1] , Meral Soylu [2]

125 369

Diş hekimliği mesleği, uzun süre aynı pozisyonda çalışma zorunluluğu olan ve uygunsuz biçimlerde kas-iskelet sisteminin kullanılmasına bağlı olarak gelişen bazı meslek hastalıkları riskiyle karşı karşıyadır. Bu meslek hastalıkları içinde mekanik ağrı, alerji, enfeksiyon, dermatit gibi bazı sağlık sorunları sıklıkla görülmektedir.

Bu çalışmada Sakarya, Bilecik Merkez ve Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan diş hekimlerinde kas-iskelet sistemi şikayetleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Veriler, Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Anketi aracılığı ile araştırmacı tarafından Nisan 2017-Mayıs 2017 tarihleri arasında 83 diş hekiminden toplanmıştır. Katılımcıların %50,6’sı erkektir. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 37,81±8,23 yıldır. Anketi cevaplayan diş hekimlerinin kas-iskelet sistemi yakınma sıklıklarının son 12 ayda %79,5 olduğu, son bir ay içinde %69,9 ve anketin yapıldığı gün %48,2 olduğu saptanmıştır. Diş hekimlerinden Son 12 ayda kas-iskelet sistemi yakınmasına sahip olanların en fazla boyun bölgesinde (%78,3) yakınması olduğu, daha sonra sırasıyla bel bölgesinde (%56,6) ve sırt bölgesinde (%55,4) yakınmalarının olduğu belirlenmiştir. Son bir ayda kas iskelet sistemi yakınma sıklığı, çalışma süresi 15 yıldan fazla olanlarda (p=0,019), kadınlarda (p=0,001), sürekli eğilerek çalışanlarda (p=0,013) daha fazladır. Çalışma ortamını riskli bulanların yakınılan bölge sayısı riskli bulamayanlara göre yaklaşık 2 kat fazladır.  Sonuç olarak diş hekimlerinin mesleki riskleri azaltacak davranış değişikliğini sağlamak üzere yapılan iş, çalışma pozisyonu, çalışma şartları, yaşam tarzı ve alışkanlıklar gibi konularda hizmet içi eğitimlerinin düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

The profession of dentistry that has the obligation to work in the same position for is at risk of some occupational diseases which develops due to the use of musculoskeletal system in inappropriate forms. Some health problems such as mechanical pain, allergy, infection, dermatitis are frequently seen in these occupational diseases.

In present study the musculoskeletal system problems of dentists working in Oral and Dental Health Centers in Sakarya, Bilecik ,Bozüyük and factors affecting these complaints were investigated. This was a descriptive type of study. The data was collected of 83 dentist, by the investigator between April 2017-May 2017 with Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Of 83 dentist.  Involved in study 50.6% were male. Mean age of participants was 37,81±8,23 years. Musculoskeletal system complaints among the dentists participated in the study were %79,5% in last 12 months, %69,9% in last month and %48,2% in the day of questionnare. In the last 12 months the prevelance of musculoskeletal system complaints were most frequently seen at neck region (78.3%), low back region (56.6%) and upper back region (55,4%) respectively. The frequency of musculoskeletal system problems in the last month was higher among females (p=0.001),working time is over 15 years (p=0,019), working in bending position constantly (p=0,013).

Those who evaluate the working environment as risky complain about painful areas twice higher than those who do not evaluate the working environment as risky. It is thought that arrangement of in service training to establish occupational risk and behavioural changes against job work, working position and life style of dentists will be useful.    

 • Buğdaycı R, Kurt AÖ, Tezcan H, Şaşmaz T, Kuruloğlu N, Yüceer NT, Küçük B. İçel İlinde Görev Yapan Hekimlerde Ruhsal Tükenmişlik Durumu ve Etkileyen Faktörler. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi. Ankara. Genel-İş Matbaası, 2001, p: 141.
 • Ünal D, Aycan N. Manisa MAY Tekstil San. A.Ş.’de Çalışan İşçilerin İşyeri Sağlık Birimi’ne Başvuru Nedenlerinin Ve Sosyodemografik Özelliklerinin İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2003,6(1).
 • Warmıng S, Precht DH, Suadicani P, Ebbehoj NE. Musculoskeletal complaint anong nurses related to patient handling tasks and psychosocial factors-Based on logbook registrations. Appl Ergon 2009; 40: 569-576.
 • Tezel A. Musculoskeletal complaints among a group of Turkish nurses. Int j Neurosci 2005; 115: 871-880.
 • Harcombe H, McBride D, Derrett S, Gray A. Physical and psychosocial risk factors for musculoskeletal disorders in New Zealand nurses, postal workers and office workers. Inj Prev 2010; 16: 96-100.
 • Dıraçoğlu D. Sağlık personelinde kas-iskelet sistemi ağrıları. Türkiye Klinikleri. J Med Sci 2006; 26:132-139.
 • Kandemir S, Karataş S. Mesleğini sürdüren diş hekimlerinin mesleğe bağlı sağlık şikayetlerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2001; 4: 41-46.
 • Şenel B. Diş hekimleri için risk taşıyan hastalıklar ve diş hekimlerinin mesleki rahatsızlıkları, Gülhane Tıp Dergisi 2007;49:204-212.
 • Landeras S, Felsenfeld AL. Ergonomics and dental office. An overview and consideration of regulating influences. J Calif Dent Assoc 2002; 30: 137-8.
 • Valachi B, Valachi K. Mechanisms leading to musculoskeletal disorders in dentistry. J Am Dent Assoc 2003; 134: 1344-50.
 • Anton D, Rosecrance J, Merlino L, Cook T. Prevalence of musculoskeletal symptoms and carpal tunnel syndrome among dental hygienists. Am J Ind Med, 2002 Sep;42(3):248-57.
 • Doğan, Aynur. Ankara’da Bulunan Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Diş Hekimlerinde Kas İskelet Sistemi Yakınmaları Ve Etkileyen Faktörler, Uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 2011
 • Nokhostin MR, Zafarmand AH. "Musculoskeletal problem": Its prevalence among Iranian dentists. J Int Soc Prev Community Dent. 2016 Apr;6 (1). 41-6. doi: 10.4103/2231-0762.181166.
 • Gopinadh A., Kolli Naga Neelima Devi KNND, Chiramana S, Manne P, Sampath A, Babu MS. Ergonomics and Musculoskeletal Disorder: As an Occupational Hazard in Dentistry. The Journal of Contemporary Dental Practice, March-April 2013;14(2):299-303
 • Hayes M, Cockrell D, Smith DR.A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. Int J Dent Hyg. 2009;7(3):159-65. doi: 10.1111/j.1601-5037.2009.00395.x.
 • Akesson I, Johnsson B, Rylander L, Moritz U, Skerfving S. Musculoskeletal disorders among female dental personnel--clinical examination and a 5-year followup study of symptoms. Int Arch Occup Environ Health, 1999 Sep;72(6):395403.
 • Leggat PA, Smith DR. Musculoskeletal disorders self-reported by dentists in Queensland, Australia. Aust Dent J, 2006 Dec;51(4):324-7.
 • Al-Shehrı Z. and Al-Zoughool M. Self-reported musculoskeletal symptoms among dentists in Saudi Arabia. Ind Health; 2017;55(4): 338–344. doi: 10.2486/indhealth.2016-0174
 • Chowanidisai S, Leggat PA, Kukiattrakoon B, Yapong B, Kedrajarune U. Occupational health problems of dentists in Southern Thailand. Int Dent J 2000; 50:36-40.
 • Finsen L, Christensen H, Bakke M. Musculoskeletal disorders among dentists and variation in dental work. Appl Ergon, 1998 Apr;29(2):119-25.
 • Kierklo A, Kobus A, Jaworska M, Botuliński B. Work-related musculoskeletal disorders among dentists - a questionnaire survey. Ann Agric Environ Med. 2011;18(1):79-84.
 • Alghadir, A., Zafar, H., & Iqbal, Z. A.. Work-related musculoskeletal disorders among dental professionals in Saudi Arabia. Journal of Physical Therapy Science, 2015;27(4):1107–1112. http://doi.org/10.1589/jpts.27.1107.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2805-5516
Yazar: Selma Altındiş (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Meral Soylu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sdusbed369257, journal = {SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-1937}, eissn = {2146-247X}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {46 - 52}, doi = {10.22312/sdusbed.369257}, title = {Effect Of Dentist Working Conditions On Occupational Musculoskeletal System Diseases}, key = {cite}, author = {Altındiş, Selma and Soylu, Meral} }
APA Altındiş, S , Soylu, M . (2018). Effect Of Dentist Working Conditions On Occupational Musculoskeletal System Diseases. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (1), 46-52. DOI: 10.22312/sdusbed.369257
MLA Altındiş, S , Soylu, M . "Effect Of Dentist Working Conditions On Occupational Musculoskeletal System Diseases". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2018): 46-52 <http://dergipark.gov.tr/sdusbed/issue/36591/369257>
Chicago Altındiş, S , Soylu, M . "Effect Of Dentist Working Conditions On Occupational Musculoskeletal System Diseases". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2018): 46-52
RIS TY - JOUR T1 - Effect Of Dentist Working Conditions On Occupational Musculoskeletal System Diseases AU - Selma Altındiş , Meral Soylu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22312/sdusbed.369257 DO - 10.22312/sdusbed.369257 T2 - SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 52 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-1937-2146-247X M3 - doi: 10.22312/sdusbed.369257 UR - http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.369257 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Effect Of Dentist Working Conditions On Occupational Musculoskeletal System Diseases %A Selma Altındiş , Meral Soylu %T Effect Of Dentist Working Conditions On Occupational Musculoskeletal System Diseases %D 2018 %J SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-1937-2146-247X %V 9 %N 1 %R doi: 10.22312/sdusbed.369257 %U 10.22312/sdusbed.369257
ISNAD Altındiş, Selma , Soylu, Meral . "Diş Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Mesleki Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarına Etkisi". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 1 (Nisan 2018): 46-52. http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.369257