Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfalar 12 - 19 2018-04-17

Examination of Dentoalveolar Compensation Mechanisms in Skeletal Class I Subjects with Different Vertical Skeletal Discrepancy
Farklı Dik Yön Boyutlarına Sahip İskeletsel Sınıf I Maloklüzyonlu Bireylerde Dentoalveoler Kompanzasyonun İncelenmesi

Seylin MUTLU [1] , Neslihan Ebru ŞENIŞIK [2]

123 181

Objective: The aim of this study was to examine dentoalveolar compensation and symphysis morphology related to variations in vertical growth direction in skeletal Class 1 individuals.

Materials - methods: This study was carried out on a total of 45 individuals with Class I malocclusion who have been divided into three main groups according to their vertical SN/GoGn angles.  Angular and millimetric measurements were conducted in the direction of the parameters determined on the pre-treatment lateral cephalometric radiographs of the subjects constituting the research groups. In statistical analysis, ANOVA (analysis of variance) and Duncan test was used. In addition, the Pearson correlation analysis revealed the relation between the determined parameters.

Results: The difference in U1/PP, IMPA measurements were statistically significant in the comparisons of Class I vertical direction subgroups (P <0.05). There were no statistically significant difference in U1/L1 measurement (p>0,05). The difference in U1┴PP, U6PP, L1MP measurements were statistically significant (p<0,05). As the vertical heights increased, maxillary and mandibular anterior dentoalveolar heights also increased (p<0,01). The difference in B'-Pg'-Me, Pg’-Me-Pg, BoMeGo, IdoBoMe measurements were statistically significant (p<0,05). Statistically significant differences were found for Ido-Bo, Bo-Me measurements (p<0,01).

Conclusion: In skeletal Class I patients with ideal overjet and overbite, upper and lower incisors were positioned more retruded as the vertical facial heights increased. However interincisal angle was not affected. In hyperdivergent patients the posterior contour of symhysis was flat, however curved in hypodivergent patients. In class I hyperdivergent individuals, the increase of upper symphyseal height plays an active role in preventing the formation of anterior open bite. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı normal overjet ve overbite’ a sahip iskeletsel Sınıf 1 bireylerde dik yön farklılığının dentoalveoler yapılara ve simfiz morfolojisine etkisi ve doğal vertikal kompanzasyonun incelenmesidir.

Materyal-Metod: Bu çalışma vertikal yön açısına göre 3 gruba ayrılmış, her bir alt grupta 15’er bireyin bulunduğu, İskeletsel Sınıf I özelliğe sahip toplam 45 birey üzerinde yürütülmüştür. Araştırma gruplarını oluşturan bireylerin tedavi öncesi lateral sefalometrik radyografileri üzerinde belirlenen parametreler doğrultusunda açısal ve milimetrik ölçümler yapılmıştır. Çalışmada istatistiksel yöntem olarak, varyans analizi (ANOVA) ve Duncan testi kullanılmıştır. Ayrıca Pearson korelasyon analizi ile parametreler arasındaki ilişki ortaya konmuştur.

Bulgular: Sınıf I dik yön alt gruplarının karşılaştırılmasında U1/PP, IMPA ölçümleri istatistiksel olarak farklıdır. (p<0,05). U1/L1 ölçüm değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). U1┴PP, U6PP, L1MP ölçüm değerleri bakımından istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Dik yön artışı ile maksiller ve mandibuler anterior dentoalveoler yükseklik artmıştır (p<0,01). Simfiz ölçümlerinden B'-Pg'-Me, Pg’-Me-Pg, BoMeGo, IdoBoMe bakımından istatistik olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Ido-Bo, Bo-Me bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,01).

Sonuç: İdeal overjet ve overbite’ lı Sınıf I bireylerde, yüzün dik yön boyutları arttıkça alt ve üst keserler kendi kaidelerine göre daha retrüziv konumlanmış ancak keserler-arası açı dik yön değişikliğinden etkilenmemiştir. Sınıf I hiperdiverjan bireylerde simfiz arka yüzeyi daha düz ve sığ, Sınıf I hipodiverjan bireylerde ise daha eğimlidir. Sınıf I hiperdiverjan bireylerde ön açık kapanış oluşumunun engellenmesinde, simfizin üst yüksekliğindeki artış etkin rol oynamaktadır. 

 • 8. Kucera J, Marek I, Tycova H, Baccetti T. Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite. Angle Orthod. 2011;81(4):564-9.
 • 34. Sassouni V. A classification of skeletal facial types. Am J Orthod. 1969;55(2):109-23.
 • 9. Bjork A, Skieller V. Facial development and tooth eruption: an implant study at the age of puberty. Am J Orthod. 1972;62(4):339-83.
 • 13. Bishara SE, Jakobsen JR. Longitudinal changes in three normal facial types. Am J Orthod. 1985;88(6):466-502.
 • 10. Bjork A, Skieller V. Normal and abnormal growth of the mandible. A synthesis of longitudinal cephalometric implant studies over a period of 25 years. Eur J Orthod. 1983;5(1):1-46.
 • 14. Bibby RE. Incisor relationships in different skeletofacial patterns. Angle Orthod. 1980 Jan;50(1):41-4.
 • 15. Isaacson RJ, Speidel TM, Worms FW. Extreme variation in vertical facial growth and associated variation in skeletal and dental relations. Angle Orthod. 1971;41(3):219-29.
 • 16. Schudy FF. Cant of the occlusal plane and axial inclinations of teeth. Angle Orthod. 1963;33(2):69-82.
 • 20. Enunlu N. Palatal and mandibular plane variations in open bite cases with varying aetiology. Trans Eur Orthod Soc. 1974: 165-71.
 • 17. Schudy FF. The Rotation of the Mandible Resulting from Growth: Its Implications in Orthodontic Treatment. Angle Orthod. 1965;35(1):36-50.
 • 40. Aki T, Nanda RS, Currier GF, Nanda SK. Assessment of symphysis morphology as a predictorof the direction of mandibular growth. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1994 Jul;106(1):60-69.
 • 18. Hering K, Ruf S, Pancherz H. Orthodontic treatment of openbite and deepbite high-angle malocclusions. Angle Orthod. 1999;69(5):470-7.
 • 21. Lopez-Gavito G, Wallen TR, Little RM, Joondeph DR. Anterior open-bite malocclusion: a longitudinal 10-year postretention evaluation of orthodontically treated patients. Am J Orthod. 1985;87(3):175-86.
 • 19. Trouten JC, Enlow DH, Rabine M, Phelps AE, Swedlow D. Morphologic factors in open bite and deep bite. Angle Orthod. 1983;53(3):192-211.
 • 22. Nanda SK. Growth patterns in subjects with long and short faces. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1990 Sep;98(3):247-58.
 • 23. Klocke A, Nanda RS, Kahl-Nieke B. Anterior open bite in the deciduous dentition: longitudinal follow-up and craniofacial growth considerations. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002 Oct;122(4):353-8.
 • 24. Siriwat PP, Jarabak JR. Malocclusion and facial morphology is there a relationship? An epidemiologic study. Angle Orthod. 1985;55(2):127-38.
 • 28. Opdebeeck H, Bell WH. The short face syndrome. Am J Orthod. 1978;73(5):499-511.
 • 25. Nahoum HI. Vertical proportions and the palatal plane in anterior open-bite. Am J Orthod. 1971;59(3):273-82.
 • 26. Schudy FF. Vertical growth versus anteroposterior growth as related to function and treatment. Angle Orthod. 1964;34(2):75-93.
 • 29. Gazilerli Ü, İşcan HN. Değişik cins ve iskeletsel sınıflamalarda Holdaway yumuşak doku ölçümlerinin değişimi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1980;7:167-74.
 • 27. Schendel SA, Eisenfeld J, Bell WH, Epker BN, Mishelevich DJ. The long face syndrome: vertical maxillary excess. Am J Orthod. 1976;70(4):398-408.
 • 2. Betzenberger D, Ruf S, Pancherz H. The compensatory mechanism in high-angle malocclusions: a comparison of subjects in the mixed and permanent dentition. Angle Orthod. 1999;69(1):27-32.
 • 30. Katsaros C, Berg R. Anterior open bite malocclusion: a follow-up study of orthodontic treatment effects. Eur J Orthod. 1993;15(4):273-80.
 • 31. Anwar N, Fida M. Compensation for vertical dysplasia and its clinical application. Eur J Orthod. 2009;31(5):516-22.
 • 35. Fleming HB. An investigation of the vertical overbite during the eruption of the permanent dentition. Angle Orthod. 1961;31(1):53-62.
 • 32. Fields HW, Proffit WR, Nixon WL, Phillips C, Stanek E. Facial pattern differences in long-faced children and adults. Am J Orthod. 1984;85(3):217-23.
 • 33. Açıkbaş A. Dik Yön Boyutlarının Değişimine Göre Yüzün Kompanzasyonel Gelişiminin Longitudinal Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 1992.
 • 36. English JD. Early treatment of skeletal open bite malocclusions. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002 Jun;121(6):563-5.
 • 11. Beckmann SH, Kuitert RB, Prahl-Andersen B, Segner D, The RP, Tuinzing DB. Alveolar and skeletal dimensions associated with overbite. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1998 Apr;113(4):443-52.
 • 37. Gülsüm Y. Farklı Vertikal Yön Yüz Gelişimine Sahip Genç Erişkin Bireylerde Yüz Oranlarının Sefalometrik Olarak İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008.
 • 38. Al-Khateeb SN, Al Maaitah EF, Abu Alhaija ES, Badran SA. Mandibular symphysis morphology and dimensions in different anteroposterior jaw relationships. Angle Orthod. 2014;84(2):304-9.
 • 41. Öz U. Farklı Rotasyon Modellerine Sahip Sınıf II, 1 Maloklüzyonlu Bireyler ile Sınıf I Bireyler Arasındaki Dentoalveoler ve Kraniyofasiyal Yapı Farklılıklarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2009.
 • 39. Şahin-Selçuk A. İskeletsel Sınıf I Yapıya Sahip Bireylerde Yüzün Vertikal Yönde İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 1992.
 • 3. Enlow DH, Kuroda T, Lewis AB. Intrinsic craniofacial compensations. Angle Orthod. 1971 Oct;41(4):271-85.
 • 4. Kuitert R, Beckmann S, van Loenen M, Tuinzing B, Zentner A. Dentoalveolar compensation in subjects with vertical skeletal dysplasia. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006 May;129(5):649-57.
 • 1. Solow B. The dentoalveolar compensatory mechanism: background and clinical implications. Br J Orthod. 1980;7(3):145-61.
 • 5. Casko JS, Sheperd WB. Dental and skeletal variation within the range of normal. Angle Orthod. 1984;54:5–17.
 • 6. Kim JY, Lee SJ, Kim TW, Nahm DS, Chang YI. Classification of the skeletal variation in normal occlusion. Angle Orthod. 2005 May;75(3):311-9.
 • 7. Anwar N, Fida M. Compensation for vertical dysplasia and its clinical application. Eur J Orthod. 2009;31(5):516-22.
 • 12. Ishikawa H, Nakamura S, Iwasaki H, Kitazawa S, Tsukada H, Sato Y. Dentoalveolar compensation related to variations in sagittal jaw relationships. Angle Orthod. 1999;69(6):534-8.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Seylin MUTLU
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD.
Ülke: Turkey


Yazar: Neslihan Ebru ŞENIŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD.
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sdusbed390632, journal = {SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-1937}, eissn = {2146-247X}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {12 - 19}, doi = {10.22312/sdusbed.390632}, title = {Farklı Dik Yön Boyutlarına Sahip İskeletsel Sınıf I Maloklüzyonlu Bireylerde Dentoalveoler Kompanzasyonun İncelenmesi}, key = {cite}, author = {MUTLU, Seylin and ŞENIŞIK, Neslihan Ebru} }
APA MUTLU, S , ŞENIŞIK, N . (2018). Farklı Dik Yön Boyutlarına Sahip İskeletsel Sınıf I Maloklüzyonlu Bireylerde Dentoalveoler Kompanzasyonun İncelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (1), 12-19. DOI: 10.22312/sdusbed.390632
MLA MUTLU, S , ŞENIŞIK, N . "Farklı Dik Yön Boyutlarına Sahip İskeletsel Sınıf I Maloklüzyonlu Bireylerde Dentoalveoler Kompanzasyonun İncelenmesi". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2018): 12-19 <http://dergipark.gov.tr/sdusbed/issue/36591/390632>
Chicago MUTLU, S , ŞENIŞIK, N . "Farklı Dik Yön Boyutlarına Sahip İskeletsel Sınıf I Maloklüzyonlu Bireylerde Dentoalveoler Kompanzasyonun İncelenmesi". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2018): 12-19
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Dik Yön Boyutlarına Sahip İskeletsel Sınıf I Maloklüzyonlu Bireylerde Dentoalveoler Kompanzasyonun İncelenmesi AU - Seylin MUTLU , Neslihan Ebru ŞENIŞIK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22312/sdusbed.390632 DO - 10.22312/sdusbed.390632 T2 - SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 19 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-1937-2146-247X M3 - doi: 10.22312/sdusbed.390632 UR - http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.390632 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Farklı Dik Yön Boyutlarına Sahip İskeletsel Sınıf I Maloklüzyonlu Bireylerde Dentoalveoler Kompanzasyonun İncelenmesi %A Seylin MUTLU , Neslihan Ebru ŞENIŞIK %T Farklı Dik Yön Boyutlarına Sahip İskeletsel Sınıf I Maloklüzyonlu Bireylerde Dentoalveoler Kompanzasyonun İncelenmesi %D 2018 %J SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-1937-2146-247X %V 9 %N 1 %R doi: 10.22312/sdusbed.390632 %U 10.22312/sdusbed.390632
ISNAD MUTLU, Seylin , ŞENIŞIK, Neslihan Ebru . "Farklı Dik Yön Boyutlarına Sahip İskeletsel Sınıf I Maloklüzyonlu Bireylerde Dentoalveoler Kompanzasyonun İncelenmesi". SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 1 (Nisan 2018): 12-19. http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.390632