Doğal Dil İşleme Kullanarak Bilgisayar Ağ Terimlerinin Wordnet Ontolojisinde Uyarlanması

Yeşim AKTAŞ [1] , Ebru YILMAZ İNCE [2] , Abdülkadir ÇAKIR [3]

248 426

Bilgisayar ile doğal dilde iletişimin sağlanması için bilgisayarın doğal dil kurallarını öğrenmesi gerekmektedir. Türkçe bir kelime, ekleriyle birlikte yeni bir kelime oluşturma özelliğine sahiptir. Doğal dil işleme yaygın olarak bilinen yapay zeka ve dilbilimin alt kategorisidir, doğal dillerin kurallı yapısını çözümleyerek anlaşılması veya yeniden anlam katması amacını taşır. Türkçe için yapılan doğal dil işleme çalışmaları, bilgisayar terimleri için otomatikleştirme adına yetersizdir. Bu araştırma bilgisayar terimlerinin ontoloji üzerine doğru yerleştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu tez çalışmada eklerinden ayrılmış ağ terimlerini içeren bir Wordnet ontolojisi oluşturularak, ontolojide bulunan iki terim arasındaki bağlantı hesaplanmıştır. Terimlerin adlandırılması için en etkili yol ise doğal dil işlemedir.  Verilen bir yazı paragrafında bilgisayar ağ terimlerinin ontolojik bir sözlükte aranmış ve sözlükte bulunmayan kelimeler otomatik olarak ontolojiye eklenmiştir. 

wordnet, ağ, doğal dil işleme
  • [1]. Takçı, H., Soğukpınar, İ., 2004. Centroid-Based Language Identification Using Letter Feature Set, International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 5th International Conference, 640-648s, Korea. [2]. Diri, B., Doğal Dil İşleme (DDĐ) Natural Language Processing (NLP), Erişim Tarihi: 24.04.2017, https://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/banud/file/2625/Course+Overview-1.pdf. [3]. Cebiroğlu, G., 2002. Sözlüksüz Köke Ulaşma Yöntemi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 86s, İstanbul. [4]. Mahcup, T., Adalı, E., 2010. Türkçede Eklerin Kazandırdığı Anlamlar, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi. [5]. Can, Ö., Ünalır, M.O., 2010. Ontoloji Tabanlı Erişim Denetimi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 197-206, Denizli. [6]. Aktaş, Y., Yılmaz İnce, E., Çakır, A., Kutlu, A., Wordnet ve Bilgisayar Ağ Terimleri Sözlüğünün Oluşturulması, Akademik Bilişim 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, 30 Ocak- 5 Şubat 2016, Aydın. [7]. Çölkesen, R., Örencik, B., 2003. Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Yayıncılık, 1448s, İstanbul. [8]. Fellbaum, C., 1998, WordNet: An electronic lexical database. , Cambridge, MA: MIT Press,423.s. [9]. Güner, E.S., 2005. Makine Çevirisinde Yeni Bir Bilgisayımsal Yaklaşım, Yayımlanmış doktora tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne. [10]. Türk Dil Kurumu Ana Sayfası, Türk Dil Kurumu. Erişim Tarihi:24.04.2017, http://www. tdk.gov.tr/. [11]. Türkiye Bilişim Derneği Sözlüğü, Erişim Tarihi: 15.05.2017, http://eski.tbd.org.tr/index.php?sayfa=sozluk. [12]. Türkçe Eş Anlamlar Sözlüğü, Erişim Tarihi: 20.08.2015, https://github.com/maidis/mythes-tr. [13]. Zemberek,2007. Erişim Tarihi: 24.04.2017, https://code.google.com/archive/p/nzemberek/downloads.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yeşim AKTAŞ
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru YILMAZ İNCE
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Abdülkadir ÇAKIR
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sdutbd300389, journal = {SDÜ Teknik Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-2119}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {Doğal Dil İşleme Kullanarak Bilgisayar Ağ Terimlerinin Wordnet Ontolojisinde Uyarlanması}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Yeşim and YILMAZ İNCE, Ebru and ÇAKIR, Abdülkadir} }
APA AKTAŞ, Y , YILMAZ İNCE, E , ÇAKIR, A . (). Doğal Dil İşleme Kullanarak Bilgisayar Ağ Terimlerinin Wordnet Ontolojisinde Uyarlanması. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 7 (2), 1-9. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutbd/issue/30206/300389
MLA AKTAŞ, Y , YILMAZ İNCE, E , ÇAKIR, A . "Doğal Dil İşleme Kullanarak Bilgisayar Ağ Terimlerinin Wordnet Ontolojisinde Uyarlanması". SDÜ Teknik Bilimler Dergisi 7 (): 1-9 <http://dergipark.gov.tr/sdutbd/issue/30206/300389>
Chicago AKTAŞ, Y , YILMAZ İNCE, E , ÇAKIR, A . "Doğal Dil İşleme Kullanarak Bilgisayar Ağ Terimlerinin Wordnet Ontolojisinde Uyarlanması". SDÜ Teknik Bilimler Dergisi 7 (): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Doğal Dil İşleme Kullanarak Bilgisayar Ağ Terimlerinin Wordnet Ontolojisinde Uyarlanması AU - Yeşim AKTAŞ , Ebru YILMAZ İNCE , Abdülkadir ÇAKIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Teknik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-2119 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Doğal Dil İşleme Kullanarak Bilgisayar Ağ Terimlerinin Wordnet Ontolojisinde Uyarlanması %A Yeşim AKTAŞ , Ebru YILMAZ İNCE , Abdülkadir ÇAKIR %T Doğal Dil İşleme Kullanarak Bilgisayar Ağ Terimlerinin Wordnet Ontolojisinde Uyarlanması %D 2018 %J SDÜ Teknik Bilimler Dergisi %P -2146-2119 %V 7 %N 2 %R %U