Evaluation of Induction Motor Faults
Asenkron Motor Arızalarının Değerlendirilmesi

Yavuz Bahadır KOCA [1] , Abdurrahman ÜNSAL [2]

235 1309

In this study, the types of faults have been examined in the induction motors, which are the most important elements of the industry. Induction motors are very important part of the industry especially in terms of their ability to operate smoothly under very heavy working conditions and to adapt quickly to variable motor loads. Although various types of motors have been developed in recent years, Convenience of manufacturing and the cost make ınduction motors still more indispensable. Nevertheless, the detection and analysis of situations before failing in induction motors are important in terms of labor, production losses, energy costs and efficiency. Therefore, predicting and detecting faulty in the industry plays an important role in preventing sudden faults, especially in large powerful and critical motors, reducing maintenance costs and improving the quality of products. For this reason, it would be beneficial to know the types of faults that occur in induction motors for users.

Bu çalışmada sanayinin en önemli yapı taşlarından olan asenkron motorlarda meydana gelen arıza türleri incelenmiştir. Özellikle çok ağır çalışma koşullarında sorunsuz olarak çalışabilmeleri ve değişken motor yüklerine hızlı adapte olabilmeleri açısında asenkron motorlar sanayide çok önemli bir yer teşkil etmektedirler. Her ne kadar son yıllarda çeşitli motor tipleri geliştirilmekte olsa da maliyet ve üretimdeki kolaylıklar asenkron motorları halen daha vazgeçilmez kılmaktadır. Bununla birlikte asenkron motorlarda arızaya geçmeden önceki durumların tespiti ve analizi iş gücü, üretim vb. kayıpların yanı sıra enerji maliyetleri ve verimlikleri açısından da önem arz etmektedir. Dolayısıyla sanayide arızanın önceden tahmini ve tespiti özellikle büyük güçlü ve kritik motorlarda ani arızayı önlemek, bakım maliyetlerini düşürmek ve temelde ürün kalitesini yükseltmek için önemli bir role sahiptir. Bunun için de asenkron motorlar da meydana gelebilecek arıza tiplerinin bilinmesi ön tespitler açısından kullanıcılara fayda sağlayacaktır.

 • Akar, M., Fenercioğlu, A. ve Soyaslan, M., 2011. Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Elektromanyetik Tork ile Tespiti. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 142-146.
 • Ateş M.C. 2016. Asenkron motorlarda elektriksel arızalar. http://www.voltimum.com.tr/haberler/asenkron-motorlarda-elektriksel-arizalar (Erişim Tarihi: 18.11.2016)
 • Ayaz, E., 2002. Elektrik Motorlarında Dalgacık Analizi Yaklaşımı ile Rulman Arıza Tanısı ve Yapay Zeka Tabanlı Bir Durum İzleme Sistemi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 134.
 • Benbouzid, M. E. H. 2000. A review of induction motors signature analysis as a medium for faults detection. IEEE transactions on industrial electronics, 47(5), 984-993.
 • Boudinar, A. H., Benouzza, N., Bendiabdellah, A., & Khodja, M., 2015. Induction motor bearing fault analysis using Root-MUSIC method. In 2015 Intl Aegean Conference on Electrical Machines & Power Electronics (ACEMP), 2015 Intl Conference on Optimization of Electrical & Electronic Equipment (OPTIM) & 2015 Intl Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems (ELECTROMOTION), 87-92.
 • Boudinar, A.H., Benouzza N., Bendiabdellah A., & Khodja M., 2016. Induction Motor Bearing Fault Analysis Using a Root-MUSIC Method. IEEE Transactions on Industry Applications, 52(5), 3851–60.
 • Delgado-Arredondo, P. A., Morinigo-Sotelo, D., Osornio-Rios, R. A., Avina-Cervantes, J. G., Rostro-Gonzalez, H., & de Jesus Romero-Troncoso, R. 2017. Methodology for fault detection in induction motors via sound and vibration signals. Mechanical Systems and Signal Processing, 83, 568-589.
 • Devaney, M. J., Eren L., 2004. Detecting Motor Bearing Faults: Monitoring an Induction Motor’s Current and Detecting Bearing Failure. IEEE Instrumentation and Measurement Magazine, 7(4), 30–36.
 • Doğruer, T., Akar, M., 2016. İndüksiyon Motorlarında Durağan Olmayan Çalışma Şartlarında Kırık Rotor Çubuğu Arızasının Tespiti. EEB 2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, 253–258.
 • Eftekhari, M., M. Moallem, S. Sadri, and A. Shojaei. 2013. Review of Induction Motor Testing and Monitoring Methods for Inter-Turn Stator Winding Faults. 2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2013, 13–18.
 • Farajzadeh-Zanjani, M., Razavi-Far, R., Saif, M., Zarei, J., & Palade, V., 2015. Diagnosis of Bearing Defects in Induction Motors by Fuzzy-Neighborhood Density-Based Clustering. In 2015 IEEE 14th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), 935-940
 • Immovilli, F., Bianchini, C., Cocconcelli, M., Bellini, A., & Rubini, R. 2013. Bearing fault model for induction motor with externally induced vibration. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 60(8), 3408-3418.
 • Jin, X., Zhao, M., Chow, T. W., & Pecht, M., 2014. Motor bearing fault diagnosis using trace ratio linear discriminant analysis. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 61(5), 2441-2451.
 • Kliman, G.B., W.J. Premerlani, R.A. Koegl, and D. Hoeweler. 1996. A New Approach to on-Line Turn Fault Detection in AC Motors. IAS ’96. Conference Record of the 1996 IEEE Industry Applications Conference Thirty-First IAS Annual Meeting 1: 687–693.
 • Mustafa, M. O., Varagnolo, D., Nikolakopoulos, G., & Gustafsson, T., 2016. Detecting broken rotor bars in induction motors with model-based support vector classifiers. Control Engineering Practice, 52, 15-23.
 • Nandi, S., Toliyat, H. A., 1999. Fault Diagnosis of Electrical Machines a Review. In Electric Machines and Drives, 1999. International Conference IEMD'99, 219-221.
 • Nandi, S., Toliyat H. A., Li, X., 2005. Condition Monitoring and Fault Diagnosis of Electrical Motors-a Review. IEEE Transactions on Energy Conversion 20(4), 719–29.
 • Orhan, S., 2002. Rulmanlarla Yataklanmış Dinamik Sistemlerin Titreşim Analiziyle Kestirimci Bakımı. Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale, .
 • Orhan, S., 2011. Balanssızlık ve Rulman Arızası Saha Örnekleri. V. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 10, 1–13.
 • Orhan, S., Arslan H., Aktürk. N., 2003. Titreşim Analiziyle Rulman Arızalarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 18(2), 39–48.
 • Palácios, R. H. C., da Silva, I. N., Goedtel, A., Godoy, W. F., 2016. A novel multi-agent approach to identify faults in line connected three-phase induction motors. Applied Soft Computing, 45, 1-10.
 • Schoen, R. R., Habetler, T. G., Kamran, F., Bartfield, R. G., 1995. Motor bearing damage detection using stator current monitoring. IEEE transactions on industry applications, 31(6), 1274-1279.
 • Shunt Technologies. http://www.shunttech.com/asenkron-motorlarda-mekanik-arizalar-2/ (Erişim Tarihi: 24.11.2016)
 • Siddique, A., Yadava, G. S., Singh, B., 2005. A Review of Stator Fault Monitoring Techniques of Induction Motors. IEEE Transactions on Energy Conversion 20(1), 106–14.
 • Soy, O., 2016. Sanayide Kullanılan 7,5 kW ve üzeri AC Motorlara İlişkin Envanter Çalışması. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Anahtar Dergisi, 3, 237.
 • Ukil, A., Chen, S., Andenna, A., 2011. Detection of stator short circuit faults in three-phase induction motors using motor current zero crossing instants. Electric Power Systems Research, 81(4), 1036-1044.
 • Ünsal A., Güçlü S., “Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırıklarının Mann-Whitney U-Testi İle İncelenmesi;,
 • Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 35:79-92, (2015).
 • Ünsal, A., Karakaya, O., 2015. Asenkron Motor Rotor Arızalarının Analizi. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 34.
 • Yeh, C. C., Sizov, G. Y., Sayed-Ahmed, A., Demerdash, N. A., Povinelli, R. J., Yaz, E. E., Ionel, D. M., 2008. A reconfigurable motor for experimental emulation of stator winding interturn and broken bar faults in polyphase induction machines. IEEE transactions on energy conversion, 23(4), 1005-1014.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yavuz Bahadır KOCA
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO, Elektronik Otomasyon Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Abdurrahman ÜNSAL
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { sdutbd300598, journal = {SDÜ Teknik Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-2119}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {37 - 46}, doi = {}, title = {Asenkron Motor Arızalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KOCA, Yavuz Bahadır and ÜNSAL, Abdurrahman} }
APA KOCA, Y , ÜNSAL, A . (). Asenkron Motor Arızalarının Değerlendirilmesi. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 7 (2), 37-46. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutbd/issue/30206/300598
MLA KOCA, Y , ÜNSAL, A . "Asenkron Motor Arızalarının Değerlendirilmesi". SDÜ Teknik Bilimler Dergisi 7 (): 37-46 <http://dergipark.gov.tr/sdutbd/issue/30206/300598>
Chicago KOCA, Y , ÜNSAL, A . "Asenkron Motor Arızalarının Değerlendirilmesi". SDÜ Teknik Bilimler Dergisi 7 (): 37-46
RIS TY - JOUR T1 - Asenkron Motor Arızalarının Değerlendirilmesi AU - Yavuz Bahadır KOCA , Abdurrahman ÜNSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Teknik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 46 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-2119 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Asenkron Motor Arızalarının Değerlendirilmesi %A Yavuz Bahadır KOCA , Abdurrahman ÜNSAL %T Asenkron Motor Arızalarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J SDÜ Teknik Bilimler Dergisi %P -2146-2119 %V 7 %N 2 %R %U