Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği

KIYAS KAYAALP [1]

79 119

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, mesleki ve teknik alanındaki kaliteli işgücü istihdamını zorunlu kılmaktadır. Her yıl üniversitelere yerleştirilen öğrencilerin yarısını Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrenciler kurumlarda ara eleman olarak istihdam edilmektedir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kamu kurumlarında çalışmak, garanti iş ve sosyal statü kaynağı olarak görüldüğünden meslek yüksekokulu mezunları da serbest piyasanın yanı sıra kamu da çalışmayı öncelikli olarak görmektedirler. 

Bu araştırmanın konusunu, “Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojisi” ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin “almış oldukları eğitim ve iş dünyasındaki istihdamlarıdır”. Araştırmanın kapsamı Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulunun Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojisi programı öğrencileridir. Yüksekokul yönetiminden alınan izinle bu programlardan mezun olan 1024 öğrenciye anket uygulaması yapılmak istenmiştir. Ancak 524 öğrenciye telefon ile ulaşılarak bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiki analizlerle değerlendirilmiştir. 

Önlisans, İstihdam, Eğitim
  • Ağırgan, M., Yılmaz, R., 2016. Meslek Yüksekokullarından Mezun Olan Gençlerin İstihdam Durumu: Lüleburgaz MYO Tekstil Teknolojisi Programı Örneği. 5th International Vocational Schools Symposium, 18-20 May, Prizren, Kosova. Alkan, R.M., Suiçmez, M., Aydınkal, M. Şahin, M., 2014. Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, C.4, S.3, 133-140.
  • Binici, H., Arı, N., 2004. Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.24, S.3, 383-396.
  • Dinç, E., 2008. Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu - Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.16, S.2, 90-106.
  • Fırat, Y., Zerrin, N.Ö., 2003. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Çalışma Hayatından Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme. İş Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5 (1).
  • İşseveroğlu, G., Gençoğlu, Ü.G., 2011. Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının Bölge İhtiyaçlarına Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, S.49, 24-36.
  • Kaya, A., 2014. Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.33, S.2, 349-356.
  • Sarıoğlu, S., Özkan, M., 2009. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ön Lisans Program Tercih Sebepleri Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Konya.
  • Tekbalkan, M., Sevim, B., 2016. Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Program Bazında Kamuda İstihdamı: 2015 Yılı Örneği. 5th International Vocational Schools Symposium, 18-20 May, Prizren, Kosova.
  • Yükseköğretim Kanunu, Erişim Tarihi; 19.09.2016. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547-20151230.pdf
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: KIYAS KAYAALP
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sdutbd345226, journal = {SDÜ Teknik Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-2119}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {8}, pages = {34 - 42}, doi = {}, title = {Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği}, key = {cite}, author = {KAYAALP, KIYAS} }
APA KAYAALP, K . (). Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 8 (1), 34-42. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutbd/issue/34644/345226
MLA KAYAALP, K . "Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği". SDÜ Teknik Bilimler Dergisi 8 (): 34-42 <http://dergipark.gov.tr/sdutbd/issue/34644/345226>
Chicago KAYAALP, K . "Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği". SDÜ Teknik Bilimler Dergisi 8 (): 34-42
RIS TY - JOUR T1 - Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği AU - KIYAS KAYAALP Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Teknik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 42 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-2119 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği %A KIYAS KAYAALP %T Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği %D 2018 %J SDÜ Teknik Bilimler Dergisi %P -2146-2119 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD KAYAALP, KIYAS . "Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği". SDÜ Teknik Bilimler Dergisi 8 / 1 34-42.