SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdutfd

p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.


SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdutfd
Kapak Resmi

941.908

1.562.944

p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 25 Sayı 4 [tr] Son Sayı
Cilt 25 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Maksilla Posterior Bölgede Vertikal Kemik Miktarının Yetersizliği Durumunda Uygulanan Kısa İmplantların Üzerindeki Ve Etrafındaki Kuvvet Dağılımının Sonlu Elemanlar Analizi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 349 - 355
  ADNAN KILINÇ, mert ataol, nesrin saruhan, mustafa gündoğdu
 2. Erektil disfonksiyonun değerlendirilmesinde hormonal incelemenin gerekliliği
  Sayfalar 356 - 360
  Mehmet SARIER, Ahmet Soylu, Can Baydinç
 3. HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDAKİ İLAÇ PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ ANALİZİ
  Sayfalar 361 - 369
  mehtap savran, Halil AŞCI
 4. Skrotal Radyoterapide Curcuminin Profilaktik Kullanımı Testis Dokusunda PARP-1 İmmünreaktivitesini ve Spermatogenezi Nasıl Etkiler?
  Sayfalar 370 - 384
  Meryem Akpolat, Bayram Kamat, Kanat Gülle, Bekir Hakan Bakkal
 5. Detection of Anti-HLA Antibodies Produced After Transplantation in Renal Transplants and Evaluation of Its Association with the Other Parameters
  Sayfalar 385 - 392
  Aslı Özkızılcık Koçyiğit, İbrahim Pirim, Tülay Kılıçaslan Ayna, Mustafa Soyöz
 6. Bir Üniversite Acil Servisine Başvuran Geriatrik Hastaların Özellikleri
  Sayfalar 393 - 399
  Cihan Bedel, Önder Tomruk
 7. HDAC2, HDAC4, HDAC5, HDAC7, HDAC8 ve HDAC9 Gen İfade Seviyelerinin Çocukluk Çağı Akut Lösemilerinde Prognoz ile ilişkisi
  Sayfalar 400 - 406
  Dilara Fatma Akın Balı, Ahmet Emin Kürekçi, Mehmet Nejat Akar
 8. Bilgisayarlı tomografide geriatrik hastalarda adrenal insidentaloma prevalansı
  Sayfalar 407 - 411
  Fatma Kulalı, Aslıhan Semiz-Oysu, Sema Basat, Şafak Fırat Kulalı, Yaşar Bükte
 9. Dual Rinse HEDP Kök Kanala Yıkama Solüsyonunun Koronal Dentinin Adezyonuna Etkisi
  Sayfalar 412 - 419
  gülter devrim kaki, duygu recen, Mukadder İnci Başer kolcu, pınar güvenç
 10. Tıp Öğrencilerinin İstatistik ve Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları
  Sayfalar 420 - 428
  ADNAN KARAIBRAHIMOGLU, Nazan KARAOĞLU
 11. SOSYODEMOGRAFİK VE OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİK DEPRESYONUNA ETKİSİ
  Sayfalar 429 - 435
  GÖKÇE İŞCAN, Serhan Can İŞCAN, Esra Meltem KOÇ, Deniz KARÇAALTINCABA
 12. Eğitim-Araştırma Hastanelerinde Çalışanların İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ordu İli Örneği
  Sayfalar 436 - 449
  Soner Çankaya, Osman Gürdal, Taner Tunç, Hikmet Orhan
 13. Diş Hekimliği Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri ve Diş Hekimlerinin Maksillofasiyal Travma Muayenesi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 450 - 455
  Nesrin Saruhan, Gelengül Gürbüz Urvasızoğlu, Mert Ataol, Mustafa Temiz
 14. The effects of hypoxia on oxidative stress, inflammation, and DNA in patients with severe sleep apnea syndrome
  Sayfalar 456 - 461
  Muhammet Yusuf TEPEBAŞI, Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU, Okan SANCER, Önder ÖZTÜRK, Taner GONCA, Halil İbrahim BÜYÜKBAYRAM
 15. On bir yaşındaki çocukta dev seröz kistadenoma bağlı over torsiyonu: Olgu sunumu
  Sayfalar 462 - 465
  Levent CANKORKMAZ, Hatice Özer, Cengiz Güney
 16. ABDOMİNAL DREN TÜPÜ İNSİZYONU İLİŞKİLİ NÖROPATİK AĞRI; TANI VE TEDAVİDE TRANSVERS ABDOMİNİS PLAN (TAP) BLOK
  Sayfalar 466 - 468
  FİLİZ ALKAYA SOLMAZ, BİRZAT EMRE GÖLBOYU, PAKİZE KIRDEMİR
 17. ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGUSUNDA ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 469 - 472
  Cüneyt Cenger, Birgül Tüzün, Şevki Sözen, Erbuğ Keskin, Nevzat Alkan
 18. TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO
  Sayfalar 473 - 480
  serdar yıldırım, ahmet nesimi kişioğlu
 19. Diş Hekimliğinde Güvenli Lazer Kullanımı: Derleme
  Sayfalar 481 - 486
  Berk Çelikkol, Necdet Erdilek
 20. Probiyotik Kaynaklı, Muhtemel Prebiyotik Özelliğe Sahip Ekzopolisakkarit (EPS)’ lerin Biyolojik ve Fonksiyonel Özellikleri
  Sayfalar 487 - 497
  Ümmügülsüm TÜKENMEZ, Belma ASLIM
 21. Kanserde MikroRNA’lar ve İlaç Yanıtı
  Sayfalar 498 - 507
  Çiğdem Aydın Acar, Şükriye Yeşilot
 22. Tracheostomy Cannula Aspiration
  Sayfalar 508 - 509
  RASİH YAZKAN, FATMA ÖZLEM YAZKAN, HASAN EKREM ÇAMAŞ