SDU Medical Faculty Journal
Cover Image
ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdutfd

p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.


SDU Medical Faculty Journal

ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdutfd
Cover Image

949.900

1.669.074

p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 26 Sayı 1 [tr] Last Issue
Volume 26 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Assesment of fixed partial denture retainers radiographically.
  Pages 1 - 7
  Nurullah Türker, Merve Özarslan, Şebnem Büyükkaplan, Mustafa Özarslan
 2. SDÜTF ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PROBLEME DAYALI ÖĞRENME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 8 - 15
  Giray Kolcu, Kevser Vatansever, Ayşenur Beyazıt Üçgün, İbrahim Tamam, Aysel Başer, Ahmet Nesimi Kişioğlu
 3. HIV Negatif Bireylerin Dental Foliküllerinde Patolojik Değişim Riski Açısından HSV1, HSV2, HPV, HPV16, EBV ve HHV8 Markırlarının Araştırılması
  Pages 16 - 21
  Serap Keskin Tunç, Cennet Neslihan Eroğlu, Sevinç Şahin
 4. Hemşirelik Öğrencilerinde Problem Çözme Becerisinin Klinik Karar Verme Düzeylerine Etkisi
  Pages 22 - 29
  Canan Demir Barutcu
 5. Pankreas Kanserinde Progrostik Faktörler
  Pages 30 - 34
  Şirin Çetin, İsa Dede
 6. Obstrüktif uyku apnesi cerrahisini takiben ekstubasyon sonrası sonuçların belirleyicileri: Retrospektif kohort çalışma
  Pages 35 - 45
  Menekşe Okşar, Şemsettin Okuyucu, Ertap Akoğlu, Sait Çolak, Selim Turhanoğlu
 7. Ön Çapraz Bağ Yırtığına Eşlik Eden Anterolateral Bağ Yırtığı Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonuçlarını Etkilemez
  Pages 46 - 50
  Yüksel Uğur Yaradılmış, Mustafa Caner Okkaoğlu, Hakan Şeşen, Mahmut Özdemir, İsmail Demirkale, Murat Altay
 8. Entry Points of the Terminal Motor Branches of Common Fibular Nerve in Fetuses
  Pages 51 - 56
  Büşra Candan, Soner Albay
 9. Epigallokateşin-3- gallat uygulamasına bağlı olarak kronik miyeloid lösemi hücrelerinde genetik ve epigenetik otofaji regülatörlerinin ekspresyon değişimlerinin değerlendirilmesi
  Pages 57 - 66
  Çığır Biray Avcı, Bakiye Göker Bağca
 10. TARSAL TUNNEL SENDROMU TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE CERRAHİ MÜDAHALE SONUÇLARININ İNCELENMESİ
  Pages 67 - 71
  Kemal Ertilav, Zeki Serdar Ataizi, Serdar Ercan
 11. Robot Yardımlı Parsiyel Nefrektomi: İlk 56 Hastamızda Cerrahi Teknik ve Onkolojik Sonuçların Değerlendirilmesi
  Pages 72 - 79
  Ekrem İslamoğlu, Çağatay Özsoy, Kaan Karamık, İbrahim Erol, Mutlu Ateş, Murat Savaş
 12. Üniversite öğrencilerinin beden imajı üzerine etkili sosyal baskılar var mı?
  Pages 80 - 89
  Fatma Selcen Çiftçi, Ersin Uskun
 13. BİR TIP FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞ DURUMLARI
  Pages 90 - 95
  Fatih Aksoy, Kaya Kaya, Zeynep Tuba Kızılkaya, Selin Nur Çot, Hamide Figen Batu, İşve Hasoğlu, Gül Bıcak
 14. Does shilajit have an effect on new bone formation in the rapid maxillary expansion treatment? A biochemical, histological, and immunohistochemical study
  Pages 96 - 103
  Mine Geçgelen Cesur, Gozde Ogrenim, Kanat Gulle, Fevziye Burcu Sirin, Meryem Akpolat, Gokhan Cesur
 15. Nadir Rastlanan Bir Olgu: Torakolitiazis
  Pages 104 - 106
  Selçuk Gürz, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Volkan Yılmaz, Necmiye Gül Temel, Ahmet Başoğlu
 16. İki Yıl Boyunca Bilateral Multilobar Rezorbe Olmayan Konsolidasyonlarla Seyreden Mikropapiller Adenokarsinoma
  Pages 107 - 110
  Hıdır Esme, Meryem İlkay Eren Karanis
 17. Nonobstrüktif Azospermi Olgularında Yeni Yaklaşımlar
  Pages 111 - 116
  Murat Serkant Ünal, Mehmet Caner Özer
 18. Lösemi patogenezinde miRNA 15a/16–1 lokus delesyonlarının ve Protein L-isoaspartate O-methyltransferase (PCMT1) enziminin rolü
  Pages 117 - 122
  Burcu Biterge-Süt, Dilara Fatma Balı
İntihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.