SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdutfd

p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.


SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdutfd
Kapak Resmi

933.402

1.490.647

p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 25 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 25 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Braket çevresindeki mine demineralizasyonunun Er-YAG lazer ve florid uygulaması sonrası in-vitro olarak değerlendirilmesi
  Sayfalar 235 - 242
  Rıdvan Okşayan
 2. Periimplantal Kemik Defektlerinin Titanyum Tüplerde Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrin ile Kemik Rejenerasyonunun Histomorfometrik Değerlendirmesi: Tavşan Tibiasinda Deneysel Çalışma
  Sayfalar 243 - 250
  Hakan Ozdemir, Turan Emre KUZU
 3. 15-35 YAŞ ARASI GÜNEY TÜRK POPÜLASYONUNDA GÖMÜLÜ DİŞ SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA
  Sayfalar 251 - 255
  Sevcihan Günen Yılmaz, İbrahim Şevki Bayrakdar, Hümeyra Tercanlı Alkış, Büşra Tanrıkol
 4. Akılcı ilaç kullanımının üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırılmasında akran grubu eğitimlerinin etkisi.
  Sayfalar 256 - 264
  Fikriye Yasemin Özatik, Ülken Tunga Babaoğlu, Merve Şen, Kübra Yurter, Çağrı Akcan, Beyza Çevik, İlayda Ceren Öztürk, Gülşah Altıntaş
 5. Tiroid Karsinomu Olgularında İnce İğne Aspirasyonu Bulguları
  Sayfalar 265 - 274
  Perihan Udul, Figen Barut, Şükrü Oğuz Özdamar
 6. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-3 Öğrencilerinin Farmakoloji Eğitimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 275 - 281
  mehtap savran, Halil Aşcı, Mekin Sezik, Yonca Sönmez
 7. OPERATİF ZORLUK SKORUNA GÖRE SINIFLANDIRILAN GÖMÜLÜ 3. MOLAR DİŞLERİN CERRAHİ ÇEKİMLERİNDE GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 282 - 286
  nesrin saruhan
 8. Transrektal Prostat İğne Biyopsisinin Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisi
  Sayfalar 287 - 292
  Osman Ergün
 9. Travmatik Beyin Yaralanmasıda Magnezyum Sülfat Tedavisinin İyileşme Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 293 - 297
  Çağatay ÖZDÖL
 10. Investigation of Genotoxic Effect of Escherichia coli in Urinary Tract Epithelial Cells with Micronucleus Assay
  Sayfalar 298 - 302
  Okan SANCER
 11. YÜKSELMİŞ KAN EOZİNOFİL SAYISI CANLI VERİCİLİ KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI GEÇ ORTAYA ÇIKAN AKUT REJEKSİYONUN (GOAR) TAHMİNİNDE ÖNEMLİ BİR BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?
  Sayfalar 303 - 310
  Mücahit Özbilgin, Tufan Egeli, Tarkan Ünek, Cihan Ağalar, Alikadir Değirmenci, Sevda Özkardesler, Özgül Sağol, Hülya Ellidokuz, İbrahim Astarcıoğlu
 12. Investigation of the Differences of Immunological Characteristics of Mecsina Hemostopper®, Ankaferd Blood Stopper® and Tranexamic Acid Used as Haemostatic Agents with Cell Culture Study
  Sayfalar 311 - 316
  Mehmet Kemal Tümer, Mustafa Çiçek
 13. EFFECT OF THE INFLAMMATORY BOWEL DISEASES ON CHOROIDAL AND MACULAR THICKNESS
  Sayfalar 317 - 321
  Fahrettin AKAY, Halil GENÇ, Yusuf Çağdaş KUMBUL
 14. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Onkogen Mutasyonlarının Araştırılması
  Sayfalar 322 - 328
  Metin Çalışkan, Gökay Bozkurt, Nezih Meydan, İbrahim Meteoğlu, Nur Selvi Günel
 15. Nadir Görülen Bir Akut Karın Olgusu: İdiopatik Omental İnfarkt
  Sayfalar 329 - 332
  HALİL İBRAHİM TAŞCI
 16. Aşırı Doz Siklopentolat Göz Damlasına Bağlı Gelişen Santral Antikolinerjik Sendrom
  Sayfalar 333 - 335
  Mehmet Barış Üçer, Hülya Gökmen Soysal
 17. Geriatrik Hastalarda Nöroonkolojik Sorunlar
  Sayfalar 336 - 341
  Nilgün Şenol, Hakan Murat Göksel
 18. Lens Proteinleri ve Fizyolojisi - Derleme
  Sayfalar 342 - 348
  Mustafa Suat ALIKMA, Sezin ERKUL, Erkan ÜNSAL
Makale Gönder
İntihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.