Kabul Edilmiş Makaleler

 • OPERATİF ZORLUK SKORUNA GÖRE SINIFLANDIRILAN GÖMÜLÜ 3. MOLAR DİŞLERİN CERRAHİ ÇEKİMLERİNDE GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  nesrin saruhan 19 Oca 2018
 • Kanserde MikroRNA’lar ve İlaç Yanıtı
  Çiğdem Aydın Acar, Şükriye Yeşilot 22 Oca 2018
 • Aşırı Doz Siklopentolat Göz Damlasına Bağlı Gelişen Santral Antikolinerjik Sendrom
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Barış Üçer, Prof.Dr. Hülya Gökmen Soysal 2 Şub 2018
 • TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO
  serdar yıldırım, ahmet nesimi kişioğlu 5 Şub 2018
 • Epidural Kateter Uygulanan Total Abdominal Histerektomi Operasyonu Geçiren Hastalarda Deksmedetomidinin Postoperatif Analjezik Kullanımına Etkileri
  Filiz Alkaya Solmaz, Ali Koçman, Ümit Fiğançiçek, Pakize Kırdemir 10 Şub 2018
 • KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER
  Pembe Oltulu, Ayşenur Uğur, İlkay Özer, Fahriye Kılınç, Hacı Hasan Esen, Sıdıka Fındık, Arzu Ataseven, Sinan İyisoy, Şükrü Balevi, Mustafa Cihat Avunduk 14 Şub 2018
 • Probiyotik Kaynaklı, Muhtemel Prebiyotik Özelliğe Sahip Ekzopolisakkarit (EPS)’ lerin Biyolojik ve Fonksiyonel Özellikleri
  Ümmügülsüm TÜKENMEZ, Belma ASLIM 15 Şub 2018
 • Bilgisayarlı tomografide geriatrik hastalarda adrenal insidentaloma prevalansı
  Fatma Kulalı, Aslıhan Semiz-Oysu, Sema Basat, Şafak Fırat Kulalı, Yaşar Bükte 15 Şub 2018
 • Diş Hekimliği Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri ve Diş Hekimlerinin Maksillofasiyal Travma Muayenesi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Nesrin Saruhan, Gelengül Gürbüz Urvasızoğlu, Mert Ataol, Mustafa Temiz 21 Şub 2018
 • Travma sonrası erken gebelik kaybı: olgu sunumu
  Cüneyt Cenger 21 Şub 2018
 • Skrotal Radyoterapide Curcuminin Profilaktik Kullanımı Testis Dokusunda PARP-1 İmmünreaktivitesini ve Spermatogenezi Nasıl Etkiler?
  Meryem Akpolat, Bayram Kamat, Kanat Gülle, Bekir Hakan Bakkal 21 Şub 2018
 • Transrektal Prostat İğne Biyopsisinin Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisi
  Osman Ergün 28 Şub 2018
 • On bir yaşındaki çocukta dev seröz kistadenoma bağlı over torsiyonu: Olgu sunumu
  Levent CANKORKMAZ, Hatice Özer, Cengiz Güney 3 Mar 2018
 • Akut Miyokard İnfarktüsülü Hastalarda Otofaji ve Tam Kan Sayımı Arasındaki İlişki
  özgür kaplan, günnur demircan 9 Mar 2018
 • Nonobstrüktif Azospermi Olgularında Yeni Yaklaşımlar
  Murat Serkant Ünal, Mehmet Caner Özer 12 Mar 2018
 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ
  Cihan Bedel, Önder Tomruk 12 Mar 2018
 • Böbrek Nakli Olan Hastalarda Nakil Sonrasında Oluşan Anti-HLA Antikorlarının Saptanması ve Çeşitli Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Aslı Özkızılcık Koçyiğit, İbrahim Pirim, Tülay Kılıçaslan Ayna, Mustafa Soyöz 12 Mar 2018
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-3 Öğrencilerinin Farmakoloji Eğitimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
  mehtap savran, Giray Kolcu, Halil Aşcı, Mekin Sezik, Yonca Sönmez, Mukadder İnci Başer Kolcu 12 Mar 2018
 • Escherichia coli'nin Üriner Sistem Epitelyal Hücrelerinde Mikronükleus Testi ile Genotoksik Etkisinin İncelenmesi
  Okan SANCER 19 Mar 2018