Editör

Prof.Dr.Alim KOŞAR (drakosar@gmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Suleyman Demirel University, Dean Of Faculty Of Medicine

Yardımcı Editörler

Doç.Dr.Rasih YAZKAN (drrasihyazkan@yahoo.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine Vice Dean

Yrd.Doç.Dr. Kanat GÜLLE (kglle@yahoo.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine Vice Dean

Yrd.Doç.Dr.Giray KOLCU (giraykolcu@gmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD.

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Medical Education and Informatics

Öğr.Gör.Dilara Pala ÖZTÜRK (dilarapala@hotmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu

Suleyman Demirel University Uluborlu Selahattin Karasoy Vocational School

Bölüm Editörleri

Prof.Dr.Evrim ERDEMOĞLU (SDÜ Tıp F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)

Prof.Dr.Pakize KIRDEMİR (SDÜ Tıp F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.)

Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU (SDÜ Tıp F. Biyofizik A.D.)

Prof.Dr.Mekin SEZİK (SDÜ Tıp F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)

Doç.Dr. İbrahim Metin ÇİRİŞ (SDÜ Tıp F. Patoloji A.D.)

Doç.Dr.Levent DUMAN (SDÜ Tıp F. Çocuk Cerrahisi A.D.)

Doç.Dr.Taylan OKSAY (SDÜ Tıp F. Üroloji A.D.)

Doç. Dr. Yonca Sönmez (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.),

Doç Dr. Rasih Yazkan (Göğüs Cerrahisi AD)

Doç.Dr.İnci Meltem Atay (Psikiyatri AD)

Yrd.Doç.Dr.Kanat GÜLLE (Histoloji ve Embriyoloji A.D.)

Yrd.Doç.Dr.Giray KOLCU (Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.)

Yrd.Doç.Dr.A.Meriç ÜNAL(Spor Hekimliği A.D.),

Yrd.Doç. Dr. Selma Korkmaz (Dermatoloji AD), 

Yrd.Doç. Dr. Hakan Korkmaz (İç Hastalıkları AD), 

Yrd.Doç.Dr.Mehtap Savran (Farmakoloji AD)

İstatistik Editörü

Prof.Dr.Hikmet Orhan

Dizgi Grafik

Dilara Pala Öztürk

Serdağ Dağlı

Özgür Başaran

Deniz Göksu Kıyak

Dergi Sekreteryası

Yrd.Doç.Dr. Giray KOLCU (giraykolcu@sdu.edu.tr)

Hakkı IŞIK (Dahili: 3230)

Kurul Sekreteri

Hakkı IŞIK (Dahili: 3230) (hakkiisik@sdu.edu.tr)

Saime ÖZBAYRAKÇI (Dahili:3714)

İntihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.