Yıl 2017, Cilt 24, Sayı 4, Sayfalar 135 - 140 2017-12-01

Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi

Esra Karaağaç [1] , Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN [2]

106 238

Amaç: Bu çalışmanın amacı; 12-14 yaşları arasındaki çocuklarda ortodontik tedavi

ihtiyacının, Dental Estetik İndeks (DAI) yardımıyla belirlenmesi, mevcut maloklüzyon

şiddeti hakkında hasta ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesi ve erken ortodontik müdahale

ile ilerde oluşabilecek daha şiddetli maloklüzyonların önüne geçilmesidir. Gereç

ve Yöntem: Çalışmada, Pedodonti Anabilim Dalı Kliniğine başvuran 12-14 yaşları

arasındaki 534 hastanın Dental Estetik İndeks (DAI) kullanılarak ölçüm değerleri

belirlenmiştir. Çalışma grubunun; yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımlarının, ayrı

ayrı ortalama DAI Skorları değerlendirilmiştir. Bulgular: Ortodontik Tedavi İhtiyacı DAI

İndeksi’ ne göre, hastaların % 67’ si DAI ≤25 (Tedavi ihtiyacı az veya yok), % 14’ ü

DAI 26-30 (İsteğe bağlı tedavi ihtiyacı), % 9,1’ i DAI 31-35 (Tedavi ihtiyacı fazla), %

9,7’ si DAI ≥36 (Tedavi ihtiyacı çok fazla) olarak değerlendirilmiştir. Sonuç: Hastaların

ortodontik tedavi ihtiyaçlarını belirlemek için kullandığımız Dental Estetik İndeks

değerleri, hastaların gerekli ortodontik müdahaleler için zamanında ortodonti kliniklere

yönlendirilmeleri bakımından oldukça önemlidir.

Ortodonti, dental estetik indeks, indeks
 • 1. Kazancı F, Ceylan I. Ortodontik İndeksler. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2010; 20(1): 62-75.
 • 2. Nalcaci R, Demirer S, Ozturk F, Altan BA, Sokucu O, Bostanci V. The relationship of orthodontic treatment need with periodontal status, dental caries, and sociodemographic factors. The Scientific World J. 2012;2012:498012. doi: 10.1100/2012/498012. Epub 2012 Oct 23.
 • 3. Cons NC, Jenny J, Kohout FJ. DAI: The Dental Aesthetic Index. Iowa City, Iowa: College of Dentistry, University of Iowa.1986
 • 4. Jenny J, Cons NC. Establishing malocclusion severity levels on the Dental Aesthetic Index (DAI) scale. Aust Dent J. 1996; 41(1): 43-6.
 • 5. Tak M, Nagarajappa R, Sharda AJ, Asawa K, Tak A, Jalihal S, Kakatkar G. Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment needs among 12-15 years old school children of Udaipur, India. Eur J Dent. 2013; 7(1): 45-53.
 • 6. Reddy S, John J, Sarvanan S, Arumugham IM. Normative and perceived orthodontic needs among 12 year old school children in Chennai, India-A comparative study. ATI. 2010; 3(3): 40-7.
 • 7. Poonacho KS, Deshpande SD, Shigli AL. Dental aesthetic index: Applicability in Indian population: A retrospective study. J Indıan Soc Pedod Prevent Dent. 2010; 28(1): 13-7
 • 8. Damle D, Dua V, Mangla R, Khanna M. A study of occurrence of malocclusion in 12 and 15 year age group of children in rural and backward areas of haryana, india. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2014; 32(4): 273-8.
 • 9. Uzuner FD, Kaygısız E, Taner I, Güngör K, Gençtürk K. Angle’s classification versus Dental Aesthetic Index in evaluation of malocclusion among Turkish orthodontic patients. J Dent App. 2015; 2(3): 168-173.
 • 10. Sanadhya S, Chadha M, Chaturvedi MK, Chaudhary M, Lerra S, Meena MK, Bakutra G, Acharya S, Pandey A, Tak M, Asawa K, Kamate S, Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment needs among 12–15-year-old schoolchildren of fishermen of Kutch coast, Gujarat, India. 2014; 65(3): 106-113.
 • 11. Shenoy RP, Panchmal G’S, Shenai KP, Kotian MS, Abdul Salam TA, Chadha GM. Malocclusion and orthodontic treatment need among high school students in Mangalore City, India. 2014.
 • 12. Shivakumar KM, Chandu GN, Shafıulla M. Severity of malocclusion and orthodontic treatment needs among 12 to 15 year old schoolchildren of Davangere District, Karnataka, India. Eur J Dent. 2010; 4(3): 298-307.
 • 13. Danaei SM, Salehi P. Association between normative and self-perceived orthodontic treatment need among 12- to 15-year-old students in Shiraz, İran. Eur J Orthod. 2010; 32(5): 530-4.
 • 14. Al-Zubair NM. Orthodontic treatment need of Yemeni children assessed with dental aesthetic index. J Orthod Sci. 2014; 3(2): 41-5.
 • 15. Koruyucu M, İnce EBT, Münevveroğlu AP, Acar G, Seymen F. Orthodontıc treatment needs of chıldren: comparıson of three ındex. JIUFD. 2014; 48(2): 1-12.
 • 16. Eslamipour F, Borzabadi-Farahani A, Asgari I. Assessment of orthodontic treatment need in 11- to- 20- year- old urban Iranian children using the Dental Aesthetic Index (DAI). World J Orthod. 2010; 11(4): 125-132.
 • 17. Baskaradoss JK, Geevarghese A, Roger C, Thaliath A. Prevalence of malocclusion and its relationship with caries among school children aged 11-15 years in Southern India. Korean J Orthod. 2013; 43(1): 35-41.
 • 18. Johnson M, Harkness M, Crowther P, Herbison P. A comparison of two methods of assessing orthodontic treatment need in the mixed dentition: DAI and IOTN. Aust Orthod J. 2000; 16(2): 82-7.
 • 19. Van Wyk PJ, Drummond RJ. Orthodontic status and treatment need of 12-year-old children in South Africa using the Dental Aesthetic Index. SADJ. 2005; 60(8): 334-336.
 • 20. Chi J, Johnson M, Harkness M. Age changes in orthodontic treatment need: a longitudinal study of 10- and 13-year-old children, using the Dental Aesthetic Index. Aust Orthod J. 2000; 16(3): 150-156.
 • 21. WHO (1997). Health Surveys. Basic Methods. Ed. 3 Geneve: World Health Organization
Konular Tıp
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Esra Karaağaç (Sorumlu Yazar)

Yazar: Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd359757, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {24}, pages = {135 - 140}, doi = {}, title = {Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KÜÇÜKEŞMEN, Çiğdem and Karaağaç, Esra} }
APA Karaağaç, E , KÜÇÜKEŞMEN, Ç . (2017). Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 24 (4), 135-140. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/32300/359757
MLA Karaağaç, E , KÜÇÜKEŞMEN, Ç . "Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 24 (2017): 135-140 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/32300/359757>
Chicago Karaağaç, E , KÜÇÜKEŞMEN, Ç . "Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 24 (2017): 135-140
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi AU - Esra Karaağaç , Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 140 VL - 24 IS - 4 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi %A Esra Karaağaç , Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN %T Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi %D 2017 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD Karaağaç, Esra , KÜÇÜKEŞMEN, Çiğdem . "Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 24 / 4 (Aralık 2017): 135-140.