Yıl 2017, Cilt 24, Sayı 4, Sayfalar 153 - 158 2017-12-01

Kadın Yaşamında Obezitenin Jinekolojik Etkileri

Muzaffer Temür [1] , Tayfur Çift [2] , Umut Gök Balcı [3] , Yahya Adnan Güçlü [4] , Özgür Yılmaz [5] , Kurtuluş Öngel [6]

97 85

Giriş: Obezitenin prevalansı tüm yaş gruplarında artış göstermektedir.

Obezite temelde hormonal çevreyi değiştirerek birçok jinekolojik soruna yol

açmaktadır. Çalışmamızda obezitenin kadın yaşamına jinekolojik etkilerini

ve sonuçlarını irdeledik. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 195 normal

kilolu (BMI:20-24.9 kg/m2) ve 104 obez kadın (BMI ≥30 kg/m2) toplam

299 kadın dahil edildi. Çalışmaya katılan kadınların yaşları, doğum sayısı,

adet düzeni, sigara içme alışkanlığı ve de eğitim düzeyi retrospektif olarak

obezite ve aile hekimliği polikliniğindeki kayıtlardan incelendi ve oluşturulan

formlara aktarıldı. Bulgular: Obez kadınlar ile obez olmayan kadınlar

karşılaştırıldığında, obez grupta menarş yaşının daha erken görüldüğü ve

kontrol grubu ile aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi

(p< 0,001). Hastaların menstrüel siklus ile ilgili bilgilerine bakıldığında obez

grupta menstrel siklusun düzensiz olduğu ve gruplar arasında da istatistiksel

olarak anlamlı bir farkın olduğu belirlendi (p<0.001). Sonuç ve Tartışma:

Sonuç olarak obezite kadınların özellikle jinekolojik yaşamında sorun

oluşturmakta ve giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza

çıkmaktadır. Bu yüzden obezite ile mücadelede kadın doğum klinisyenleri

olarak, halk sağlığı uygulayıcıları ile birlikte hareket edilmelidir. Kadınların

obezite ile ilgili bilgilendirme ve mücadeleye katılmalarında jinekolojik ve de

obstetrik problemleri açıklayarak katkı sağlamak mümkün olacaktır.

Obezite,Menstürel düzensizlik
 • 1. Yang, L., & Colditz, G.A.. Prevalence of overweight and obesity in the United States, 2007-2012. JAMA internal medicine, (2015)175(8), 1412-1413.
 • 2. www.beslenme.gov.tr/index.php?=40
 • 3. Wang H, Xue H, Du S, Zhang J, Wang Y, Zhang B. Time trends and factors in body mass index and obesity among children in China: 1997 to 2011. Int J Obes (Lond). 2017 Feb 27. doi: 10.1038/ijo.2017.53.
 • 4. Chitnis T, Graves J, Weinstock-Guttman B, Belman A, Olsen C, et al. U.S. Network of Pediatric MS Centers. Distinct effects of obesity and puberty on risk and age at onset of pediatric MS. Ann Clin Transl Neurol. 2016 Nov 4;3(12):897-907
 • 5. Ersu A, Ersu NK, Balcı UG, Öngel K. Dört Morbid Obez Hastanın Takipleri: Olgu Serisi. Smyrna Tıp Dergisi 2015;5(3):50-51.
 • 6. Elizondo-Montemayor L, Hernández-Escobar C, Lara-Torre E, Nieblas B, Gómez-Carmona M. Gynecologic and Obstetric Consequences of Obesity in Adolescent Girls. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016 Feb 22. pii: S1083-3188(16)00182-0.
 • 7. Broughton DE, Moley KH. Obesity and female infertility: potential mediators of obesity's impact. Fertil Steril. 2017 Mar 11. pii: S0015-0282(17)30060-2.
 • 8. McDonald SD, Han Z, Mulla S, Beyene J; Knowledge Synthesis Group. Overweight and obesity in mothers and risk of preterm birth and low birth weight infants: systematic review and meta-analyses. BMJ 341: c3428, 2010
 • 9. Hildén K, Hanson U, Persson M, Fadl H. Overweight and obesity: a remaining problem in women treated for severe gestational diabetes. Diabet Med 33: 1045–1051, 2016
 • 10. Spradley FT. Metabolic abnormalities and obesity's impact on the risk for developing preeclampsia. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2017 Jan 1;312(1):R5-R12.
 • 11. Hartz AJ, Barboriak PN, Wong A, Katayama KP, Rimm AA, 1979 The association of obesity with infertility and related menstural abnormalities in women. Int J Obes 3: 57-73.
 • 12. Mustaqeem M, Sadullah S, Waqar W, Farooq MZ, Khan A, Fraz TR. Obesity with irregular menstrual cycle in young girls. Mymensingh Med J. 2015 Jan;24(1):161-7.
 • 13. García Álvarez A, Serra-Majem L, Castell C, Ribas-Barba L, Méndez MA. Trends in the association between smoking history and general/central obesity in Catalonia, Spain (1992-2003). Nutr Hosp. 2017 Feb 1;34(1):102-110.
 • 14. Dare S, Mackay DF, Pell JP. Relationship between smoking and obesity: a cross-sectional study of 499,504 middle-aged adults in the UK general population. PLoS One. 2015 Apr 17;10(4):e0123579.
 • 15. Park SM, Li T, Wu S, Li WQ, Qureshi AA, Stampfer M, Cho E. Risk of second primary cancer associated with pre-diagnostic smoking, alcohol, and obesity in women with keratinocyte carcinoma. Cancer Epidemiol. 2017 Feb 24;47:106-113.
 • 16. Banerjee ES, Herring SJ, Hurley KE, Puskarz K, Yebernetsky K, LaNoue M. Overcoming Obesity. Am J Health Promot. 2017 Jan 1:890117117690853.
 • 17. Cohen AK, Rai M, Rehkopf DH, Abrams B. Educational attainment and obesity: a systematic review. Obes Rev. 2013 Dec;14(12):989-1005.
Konular Tıp Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Muzaffer Temür (Sorumlu Yazar)
E-posta: drmuzaffer@yahoo.com

Yazar: Tayfur Çift
E-posta: tayfur_cift@yahoo.com

Yazar: Umut Gök Balcı
E-posta: dr_ugb@yahoo.com

Yazar: Yahya Adnan Güçlü
E-posta: ya_guclu@hotmail.com

Yazar: Özgür Yılmaz
E-posta: ozgur_md@yahoo.com

Yazar: Kurtuluş Öngel
E-posta: kurtulusongel@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd359765, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {24}, pages = {153 - 158}, doi = {}, title = {Kadın Yaşamında Obezitenin Jinekolojik Etkileri}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Özgür and Güçlü, Yahya Adnan and Balcı, Umut Gök and Çift, Tayfur and Temür, Muzaffer and Öngel, Kurtuluş} }
APA Temür, M , Çift, T , Balcı, U , Güçlü, Y , Yılmaz, Ö , Öngel, K . (2017). Kadın Yaşamında Obezitenin Jinekolojik Etkileri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 24 (4), 153-158. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/32300/359765
MLA Temür, M , Çift, T , Balcı, U , Güçlü, Y , Yılmaz, Ö , Öngel, K . "Kadın Yaşamında Obezitenin Jinekolojik Etkileri". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 24 (2017): 153-158 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/32300/359765>
Chicago Temür, M , Çift, T , Balcı, U , Güçlü, Y , Yılmaz, Ö , Öngel, K . "Kadın Yaşamında Obezitenin Jinekolojik Etkileri". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 24 (2017): 153-158
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Yaşamında Obezitenin Jinekolojik Etkileri AU - Muzaffer Temür , Tayfur Çift , Umut Gök Balcı , Yahya Adnan Güçlü , Özgür Yılmaz , Kurtuluş Öngel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 158 VL - 24 IS - 4 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Kadın Yaşamında Obezitenin Jinekolojik Etkileri %A Muzaffer Temür , Tayfur Çift , Umut Gök Balcı , Yahya Adnan Güçlü , Özgür Yılmaz , Kurtuluş Öngel %T Kadın Yaşamında Obezitenin Jinekolojik Etkileri %D 2017 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 24 %N 4 %R %U