Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 1, Sayfalar 26 - 32 2018-03-01

Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi

muzaffer temür [1] , Tayfur Çift [2] , Fatma Nurgül Aktaş [3] , Özgür Yılmaz [4] , Umut Gök Balcı [5] , Betül Dündar [6] , Emin Üstünyurt [7]

75 172

Giriş:  Disfonksiyonel uterin kanama organik sebep olmaksızın meydana gelen adet düzensizliği olarak tanımlanmaktadır. Literatürde birçok çalışmada hemogram parametrelerinin çeşitli hastalıklardaki değişimi irdelenmiştir.  Bu çalışmada hemogram parametrelerinin disfonksiyonel uterin kanama ve hormon düzeyleri ile olan ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza adet düzensizliği olan ve  disfonksiyonel uterin kanama teşhisi konulan 42 kadın çalışma grubunu ve düzenli adet gören 45 kadın da kontrol grubunu oluşturmak üzere toplam 87 kadın dahil edildi. Disfonksiyonel uterin kanama teşhisi olan kadınların temel demografik özellikleri ve laboratuvar testlerinin sonuçları hastanemiz jinekoloji polikliniğine gelen kadınların kayıtlarından retrospektif olarak elde edildi.  Hemogram ve hormon parametreleri bakılmış olan hastaların sonuçları oluşturulan formlara aktarıldı.

Bulgular: çalışma ve kontrol grubundaki olgular yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) açısından eşleştirildi, her iki parametre de gruplar arasında benzerdi (p> 0.05). Disfonksiyonel uterin kanama olan kadınların ve kontrol grubunun RBC ve PDW değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı (4,520±0,3384 vs 4,741±0,4126 p=0,008), (15,851±0,5911 vs 16,262±1,474 p=0,029). Grupların hormon parametre değerleri ( FSH, LH, TSH, PRL) ve hemogram parametre değerleri (HB, HCT, PLT, MCV, MPV, RDW, MCH, MCHC, PCT) açısından istatistiksel bir fark izlenmedi. FSH ile MCV (r=0,227 p=0,035) ve MCH  (r=0,292 p=0,006) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon ve FSH ile RDW (r=-0,225 p= 0,037) arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir negatif korelasyon saptandı.

Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızda PDW ve RBC disfonksiyonel uterin kanaması olan hastalarda anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. Hormonal parametrelerden FSH ile MCV, MCHC, MCH ve RDW arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu parametreler  disfonksiyonel uterin kanaması olan kadınların tanısında  yardımcı bir belirteç olarak kullanılabilmesi muhtemeldir.

Disfonksiyonel Uterin Kanama, Adet Düzensizliği, Hemogram Parametreleri, Hormon
  • 1.Practice bulletin no. 128: diagnosis of abnormal uterine bleeding in reproductive-aged women. Obstet Gynecol. 2012; 120(1):197±206. Epub 2012/08/24. 2. Silverthorn D U. Human Physiology: An Integrated Approach 6ed, editor. Glenview, IL: Pearson Education;2013 3. Roney JR, Simmons ZL. Hormonal predictors of sexual motivation in natural menstrual cycles. HormBehav. 2013; 63(4):636±645. Epub 2013/04/23. 4. Beckers NG, Macklon NS, Eijkemans MJ, Fauser BC. Women with regular menstrual cycles and a poor response to ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization exhibit follicular phase characteristics suggestive of ovarian aging. Fertil Steril. 2002; 78(2):291±297. Epub 2002/07/26. PMID: 12137865 5 .Harlow SD,LinX, HoMJ. Analysis of menstrual diary data across the reproductive life span applicability of the bipartite model approach and the importance of within -womam variance. J Clin Epidemiol 2000; 53:722) 6. .National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health ( United Kingdom).Heavy mestrual bleeding. In:NICE Clinical guidelines, No.44,RCOG Press, London 2007 7 Fraser IS, Critchley HO, Munro MG, Broder M. Can we achieve international agreement on terminologies and definitions used to describe abnormalities of menstrual bleeding? Hum Reprod 2007;22:635) 8 . Fraser IS, Critchley HO, Munro MG, Broder M. A process designed to lead to international agreement on terminologies and definitions used to describe abnormalities of menstrual bleeding. Fertil Steril 2007;87:466 9 .Treloar AE, Boyton RE, Behn BG, Brown BW. Variation of the human menstrual cycle through reproductive life. Int J Fertil 1967;12:77 10 Sherman BM, West JH, Korenman SG. The menopausal transition: analysis of LH,FSH, estradiol and progesteron concentrations during menstrual cycles of older women . J Clin Endocrinol Metab 1976;42:629) 11. Dündar B. Disfonksiyonel kanama yönetimi Turk Arch Ped 2011; 46 Suppl: 103-6 12. Canan F, Dikici S, Kutlucan A, Celbek G, Coskun H, Gungor A, et al. Association of mean platelet volume with DSM-IV major depression in a large community-based population: The MELEN study. J Psychiatr Res. 2012;46:298–302. 13 . Pietrzyk L, Plewa Z, Denisow-Pietrzyk M, Zebrowski R, Torres K. Diagnostic Power of Blood Parameters as Screening Markers in Gastric Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(9):4433-4437. 14. Yilmaz Ö, Calan M, Kume T, Temur M, Yesil P, Senses MY. The effect of prolactin levels on MPV in women with PCOS.Clin Endocrinol (Oxf). 2015 May;82(5):747-52. doi: 10.1111/cen.12647. Epub 2014 Dec 4. 15. Magri CJ, Tian TX, Camilleri L, Xuereb R, Galea J, Fava S. Red blood cell distribution width and myocardial scar burden in coronary artery disease.Postgrad Med J. 2017 May 10. pii: postgradmedj-2016-134781. doi: 10.1136/postgradmedj-2016-134781. [Epub ahead of print] 16. Wang ET, Cirillo PM, Vittinghoff E, Bibbins-Domingo K, Cohn BA, Cedars MI. Menstrual irregularity and cardiovascular mortality. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jan;96(1):E114-8. 17. Yilmaz Ö, Mehmet C, Kelekci S, Temur M. Association between red blood cell distribution width and polycystic ovary syndrome. Endocr Res. 2015;40(4):181-7. doi: 10.3109/07435800.2014.987398. Epub 2014 Dec 22. 18.Furuncuoğlu Y, Tulgar S, Dogan AN, Cakar S, Tulgar YK, Cakiroglu B. How obesity affects the neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratio, systemic immune-inflammatory index and platelet indices: a retrospective study.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Apr;20(7):1300-6. 19.Toxqui L, Pérez-Granados AM, Blanco-Rojo R, Wright I, Vaquero MP.A simple and feasible questionnaire to estimate menstrual blood loss: relationship with hematological and gynecological parameters in young women.BMC Womens Health. 2014 May 30;14:71. doi: 10.1186/1472-6874-14-71.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9388-3882
Yazar: muzaffer temür
Kurum: BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Ülke: Turkey


Yazar: Tayfur Çift
Kurum: BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Ülke: Turkey


Yazar: Fatma Nurgül Aktaş
Kurum: BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Ülke: Turkey


Yazar: Özgür Yılmaz
Kurum: Merkezefendi Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Ülke: Turkey


Yazar: Umut Gök Balcı
Kurum: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği
Ülke: Turkey


Yazar: Betül Dündar
Kurum: BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Ülke: Turkey


Yazar: Emin Üstünyurt
Kurum: BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd324244, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {26 - 32}, doi = {10.17343/sdutfd.324244}, title = {Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Özgür and temür, muzaffer and Gök Balcı, Umut and Çift, Tayfur and Nurgül Aktaş, Fatma and Üstünyurt, Emin and Dündar, Betül} }
APA temür, m , Çift, T , Nurgül Aktaş, F , Yılmaz, Ö , Gök Balcı, U , Dündar, B , Üstünyurt, E . (2018). Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (1), 26-32. DOI: 10.17343/sdutfd.324244
MLA temür, m , Çift, T , Nurgül Aktaş, F , Yılmaz, Ö , Gök Balcı, U , Dündar, B , Üstünyurt, E . "Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 26-32 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/324244>
Chicago temür, m , Çift, T , Nurgül Aktaş, F , Yılmaz, Ö , Gök Balcı, U , Dündar, B , Üstünyurt, E . "Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 26-32
RIS TY - JOUR T1 - Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi AU - muzaffer temür , Tayfur Çift , Fatma Nurgül Aktaş , Özgür Yılmaz , Umut Gök Balcı , Betül Dündar , Emin Üstünyurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.324244 DO - 10.17343/sdutfd.324244 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 32 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.324244 UR - http://dx.doi.org/10.17343/sdutfd.324244 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi %A muzaffer temür , Tayfur Çift , Fatma Nurgül Aktaş , Özgür Yılmaz , Umut Gök Balcı , Betül Dündar , Emin Üstünyurt %T Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 1 %R doi: 10.17343/sdutfd.324244 %U 10.17343/sdutfd.324244
ISNAD temür, muzaffer , Çift, Tayfur , Nurgül Aktaş, Fatma , Yılmaz, Özgür , Gök Balcı, Umut , Dündar, Betül , Üstünyurt, Emin . "Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 / 1 (Mart 2018): 26-32. http://dx.doi.org/10.17343/sdutfd.324244