Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2018-03-01

Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon İn This Subject

İhsan Yıldız [1] , Yavuz Savaş Koca [2]

117 439

Amaç:

Gastroenteroloji uzmanı olmayan bir ilçe devlet hastanesinde endoskopi konusunda eğitimli genel cerrahi uzmanı tarafından üst gastrointestinal endoskopi yapılmış olan hastaların özelliklerini araştırmak ve genel cerrahi uzmanlarının endoskopi eğitimi yapmasına dikkat çekmekti.

Materyal metod:

Kasım 2012 ile Ekim 2013 tarihleri arasında üst gastrointestinal sistem endoskopisi (ÜGİSE) yapılan hastaların sonuçları, yaş, cinsiyet, şikâyetleri, klinik özellikleri, verilen anestezi, biyopsi sonuçları bakımından geriye dönük olarak araştırıldı. Endoskopi işlemi, biri daha önceden deneyimli bir genel cerrahi uzmanı ve ikinci bir genel cerrahi uzmanı tarafından birlikte yapıldı.

Bulgular:

Yaşları 9 ile 89 arasında 215 kadın 181 erkek toplam 396 hastaya endoskopi işlemi yapıldı. En sık karşılaşılan yakınma dispepsi, diğerleri ise midede ekşime yanma, epigastrik dolgunluk, hazımsızlık, bulantı ve seyrek olarak epigastrik ağrı şeklindeydi.

Hastaların endoskopi tanıları, gastrit, duedonit, alkalen reflü, özefajit, gastroözefagial reflü, duedonal ülser, gastrik ülser, akut eroziv gastrit, pilor stenozu, anostomoz ülseri, özofagusta polip, hiatus hernisi, duodenal divertikül, antrumda dev ülser, gastrik polip, özofagusta yutulmuş yabacı cisim gözlenirken 23 olguda herhangi bir patoloji saptanmadı. Biyopsi alınan 98 olgunun 2 inde mide tümörü saptandı.

Tartışma:

Endoskopi kullanımının yaygınlaşması ile birlikte buna paralel olarak üst gastrointestinal hastalıkların erken tanısı ve tedavisinde başarı oranları da artmaktadır. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için gerekli teknik donanım ile birlikte deneyimli endoskopiste dahası eğitimli genel cerrahi uzmanına da ihtiyaç vardır.

Sonuç:

Başta dispeptik yakınmalar olmak üzere hastaların yakınmaları dikkatlice ele alınıp semptomatik hastalar endoskopi ile değerlendirilmelidir. Endoskopi işleminin kolay ulaşılabilir hale getirmek için genel cerrahların da bu konuda eğitimli olmaları son derece önem arz etmektedir.Aim:

To investigate the patients characteristic’s and the distribution of gastrointestinal disease those who undergone upper gastrointestinal endoscopy in a district State Hospital’s endoscopy unit without gastroenterologists.

Material and Method:

Between November 2012 October 2013 the results of patients  undergone upper gastrointestinal endoscopy were evaluated  in terms of age, gender, complaints, clinical symptoms, anesthesia and  biopsy. Endoscopic procedures were performed jointly by two general surgeon one of them was experienced in endoscopy.

Results:

Total 396 patients, ages  9-89, (215 female and 181male) endoscopy were performed. The most common symptoms were dyspepsia 353 (89%) the others epigastric fullness, heartburn, indigestion, nausea and epigastric pain was rarely.

Endoscopic diagnosis were gastritis, esophagitis, duodenitis, duodenal ulcer, gastric ulcer, alkaline reflux, gastroesophageal reflux disease, duodenal diverticulum, acute erosive gastritis, giant ulcer in antrum, gastric polyposis, anastomosis ulcers, esophageal polyps, pan-gastritis, pyloric stenosis, hiatal hernia, swallowed foreing body in esophagus, while, in 23 cases (% 5.8) did not reveal any pathology. Biopsies taken from 98 patients with gastric cancer were found in two.

Discussion:

With using endoscopy, a high success rate in the early diagnosis and treatment of gastrointestinal diseases is also increasing. However, it is needed for the process can be made that experienced endoscopist along with the necessary technical equipment and training general surgeon are needed.

Conclusion:

Particularly, patients who have dyspepsia and symptomatic should be examine carefully and evaluated with endoscopy. To make the process of endoscopy readily available is very important that the general surgeon is trained on this subject.

Gastrointestinal Endoskopi, , Gastroskopi, Gastrointestinal Endoscopy, Gastroscopy
  • 1. Ugiagbe RA, Omuemu CE. Diagnostic indications for upper gastrointestinal endoscopy. Annals of Biomedical Sciences 2013;11(2):65-70. 2. Lichtenstein DR, Jagannath S,Baron TH, Michelle AA, Subhas B, Jason AD, et al. Standards of practice committee of the American society for gastrointestinal endoscopy, sedation and anesthesia in GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2008;68(5):815-26. 3. Demir A, Bahçecioğlu İ, Çelebi S. Fırat üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde yapılan 12022 üst gastrointestinal sistem endoskopisinin değerlendirilmesi. The Turkish J Gastroenterology 1999;10(supp2):86. 4. Sit M, Aktas G, Yılmaz EE. Endoscopy in time can be a life saver: our upper endoscopy results. Natl J Med Res 2013;3(3):270-2. 5. Ferlengez E, Gül Ferlengez A, Çelik A, Karasu Ş, Çakır V, Sarsılmaz A, et al. İkinci basamak bir devlet hastanesinde gastroduodenoskopi ünitesinde tanı konulan olgularının endoskopik ve klinik özellikleri. Haseki Tip Bulteni 2012;50(4):131-5. 6. Groenen MJ, Kuipers EJ, Hansen BE, Ouwendijk RJ. Incidence of duodenal ulcers and gastric ulcers in a western population: back to where it started. Can J Gastroenterol 2009;23(9):604–8. 7.Emre E, Ahishali E, Dolapcioglu C. The frequency of helicobacter pylori in patients diagnosed with peptic ulcer and gastritis. J Kartal Tr 2013;24(2):87-92. 8. Alis H, Oner OZ, Kalayci MU, Dolay K, Kapan S, et al. Is endoscopic band ligation superior to injection therapy for Dieulafoy lesion? Surg Endosc. 2009 Jul;23(7):1465-9. doi: 10.1007/s00464-008-0255-8. Epub 2009 Jan 6. 9.Dinçer D, Besisik F, Sahin E, Demir K, Tuncer Iet al. Intestinal metaplasia of the gastric cardia: a study from Turkey. Hepatogastroenterology. 2002 Jul-Aug;49(46):1153-6. 10. Gulsen MT, Koruk I, Dogan M, Beyazit Y. Diagnostic accuracy of cascade stomach by upper gastrointestinal endoscopy in patients with obscure symptoms: a multi-center prospective trial. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2011 Jun;35(6-7):489-93. doi: 10.1016/j.clinre.2011.03.004. Epub 2011 Apr 19. 11. Tamer A, Korkut E, Korkmaz U, Akçan Y. The Upper Gastrointestinal Endoscopy Results: Region of Duzce Kocatepe Tıp Dergisi 6: 31-34 / Mayıs 2005 12. Günay E, Özkan E, Odabaşı HM, Abuoğlu HH, Cengiz Erişet al. Symptom-histopathology relation in upper GI endoscopy Ulusal Cer Derg 2013; 29: 115-8 DOI: 10.5152/UCD.2013.2157 13. Demirören K, Dülger AC, Ölmez Ş, Avci V, et al. Flexible endoscopic procedure in children with foreign bodies in their upper gastrointestinal system Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 205-209 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0400
Konular Tıp
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6804-7492
Yazar: İhsan Yıldız
Kurum: Suleyman Demirel University, School of Medicine, Department of General Surgery, Isparta, Turkey
Ülke: Turkey


Yazar: Yavuz Savaş Koca
Kurum: Suleyman Demirel University, School of Medicine, Department of General Surgery, Isparta, Turkey
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd341514, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {1 - 6}, doi = {10.17343/sdutfd.341514}, title = {Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon İn This Subject}, key = {cite}, author = {Yıldız, İhsan and Koca, Yavuz Savaş} }
APA Yıldız, İ , Koca, Y . (2018). Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon İn This Subject. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (1), 1-6. DOI: 10.17343/sdutfd.341514
MLA Yıldız, İ , Koca, Y . "Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon İn This Subject". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 1-6 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/341514>
Chicago Yıldız, İ , Koca, Y . "Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon İn This Subject". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon İn This Subject AU - İhsan Yıldız , Yavuz Savaş Koca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.341514 DO - 10.17343/sdutfd.341514 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.341514 UR - http://dx.doi.org/10.17343/sdutfd.341514 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon İn This Subject %A İhsan Yıldız , Yavuz Savaş Koca %T Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon İn This Subject %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 1 %R doi: 10.17343/sdutfd.341514 %U 10.17343/sdutfd.341514
ISNAD Yıldız, İhsan , Koca, Yavuz Savaş . "Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon İn This Subject". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 / 1 (Mart 2018): 1-6. http://dx.doi.org/10.17343/sdutfd.341514