Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2018-03-01

Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü

İhsan Yıldız [1] , Yavuz Savaş Koca [2]

43 35

Amaç:

Gastroenteroloji uzmanı olmayan bir ilçe devlet hastanesinde

endoskopi konusunda eğitimli genel cerrahi uzmanı tarafından üst

gastrointestinal endoskopi yapılmış olan hastaların özelliklerini

araştırmak ve genel cerrahi uzmanlarının endoskopi eğitimi

yapmasına dikkat çekmekti.

Materyal metod:

Kasım 2012 ile Ekim 2013 tarihleri arasında üst gastrointestinal

sistem endoskopisi (ÜGİSE) yapılan hastaların sonuçları, yaş,

cinsiyet, şikâyetleri, klinik özellikleri, verilen anestezi, biyopsi

sonuçları bakımından geriye dönük olarak araştırıldı. Endoskopi

işlemi, biri daha önceden deneyimli bir genel cerrahi uzmanı ve

ikinci bir genel cerrahi uzmanı tarafından birlikte yapıldı.

Bulgular:

Yaşları 9 ile 89 arasında 215 kadın 181 erkek toplam 396 hastaya

endoskopi işlemi yapıldı. En sık karşılaşılan yakınma dispepsi,

diğerleri ise midede ekşime yanma, epigastrik dolgunluk,

hazımsızlık, bulantı ve seyrek olarak epigastrik ağrı şeklindeydi.

Hastaların endoskopi tanıları, gastrit, duedonit, alkalen reflü, özefajit,

gastroözefagial reflü, duedonal ülser, gastrik ülser, akut eroziv

gastrit, pilor stenozu, anostomoz ülseri, özofagusta polip, hiatus

hernisi, duodenal divertikül, antrumda dev ülser, gastrik polip,

özofagusta yutulmuş yabacı cisim gözlenirken 23 olguda herhangi bir

patoloji saptanmadı. Biyopsi alınan 98 olgunun 2 inde mide tümörü

saptandı.

Tartışma:

Endoskopi kullanımının yaygınlaşması ile birlikte buna paralel

olarak üst gastrointestinal hastalıkların erken tanısı ve tedavisinde

başarı oranları da artmaktadır. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için

gerekli teknik donanım ile birlikte deneyimli endoskopiste dahası

eğitimli genel cerrahi uzmanına da ihtiyaç vardır.

Sonuç:

Başta dispeptik yakınmalar olmak üzere hastaların yakınmaları

dikkatlice ele alınıp semptomatik hastalar endoskopi ile değerlendirilmelidir. Endoskopi işleminin kolay

ulaşılabilir hale getirmek için genel cerrahların

da bu konuda eğitimli olmaları son derece

önem arz etmektedir.

Gastr ointestinal Endoskopi
 • 1. Ugiagbe RA, Omuemu CE. Diagnostic indications for upper gastrointestinal endoscopy. Annals of Biomedical Sciences 2013;11(2):65-70.
 • 2. Lichtenstein DR, Jagannath S,Baron TH, Michelle AA, Subhas B, Jason AD, et al. Standards of practice committee of the American society for gastrointestinal endoscopy, sedation and anesthesia in GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2008;68(5):815-26.
 • 3. Demir A, Bahçecioğlu İ, Çelebi S. Fırat üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde yapılan 12022 üst gastrointestinal sistem endoskopisinin değerlendirilmesi. The Turkish J Gastroenterology 1999;10(supp2):86.
 • 4. Sit M, Aktas G, Yılmaz EE. Endoscopy in time can be a life saver: our upper endoscopy results. Natl J Med Res 2013;3(3):270-2.
 • 5. Ferlengez E, Gül Ferlengez A, Çelik A, Karasu Ş, Çakır V, Sarsılmaz A, et al. İkinci basamak bir devlet hastanesinde gastroduodenoskopi ünitesinde tanı konulan olgularının endoskopik ve klinik özellikleri. Haseki Tip Bulteni 2012;50(4):131-5.
 • 6. Groenen MJ, Kuipers EJ, Hansen BE, Ouwendijk RJ. Incidence of duodenal ulcers and gastric ulcers in a western population: back to where it started. Can J Gastroenterol 2009;23(9):604–8.
 • 7.Emre E, Ahishali E, Dolapcioglu C. The frequency of helicobacter pylori in patients diagnosed with peptic ulcer and gastritis. J Kartal Tr 2013;24(2):87-92.
 • 8. Alis H, Oner OZ, Kalayci MU, Dolay K, Kapan S, et al. Is endoscopic band ligation superior to injection therapy for Dieulafoy lesion? Surg Endosc. 2009 Jul;23(7):1465-9. doi: 10.1007/ s00464-008-0255-8. Epub 2009 Jan 6.
 • 9.Dinçer D, Besisik F, Sahin E, Demir K, Tuncer Iet al. Intestinal metaplasia of the gastric cardia: a study from Turkey. Hepatogastroenterology. 2002 Jul-Aug;49(46):1153-6.
 • 10. Gulsen MT, Koruk I, Dogan M, Beyazit Y. Diagnostic accuracy of cascade stomach by upper gastrointestinal endoscopy in patients with obscure symptoms: a multi-center prospective trial. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2011 Jun;35(6-7):489-93. doi: 10.1016/j.clinre.2011.03.004. Epub 2011 Apr19.
 • 11. Tamer A, Korkut E, Korkmaz U, Akçan Y. The Upper Gastrointestinal Endoscopy Results: Region of Duzce Kocatepe Tıp Dergisi 6: 31-34 / Mayıs 2005
 • 12. Günay E, Özkan E, Odabaşı HM, Abuoğlu HH, Cengiz Erişet al. Symptom-histopathology relation in upper GI endoscopy Ulusal Cer Derg 2013; 29: 115-8 DOI: 10.5152/UCD.2013.2157
 • 13. Demirören K, Dülger AC, Ölmez Ş, Avci V, et al. Flexible endoscopic procedure in children with foreign bodies in their upper gastrointestinal system Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 205-209 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/ diclemedj.0921.2014.01.0400
Birincil Dil tr
Konular Tıp Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İhsan Yıldız (Sorumlu Yazar)
E-posta: drihsanyildiz@gmail.com

Yazar: Yavuz Savaş Koca
E-posta: yavuzsavaskoca@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd397276, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {1 - 6}, doi = {}, title = {Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü}, key = {cite}, author = {Yıldız, İhsan and Koca, Yavuz Savaş} }
APA Yıldız, İ , Koca, Y . (2018). Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (1), 1-6. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397276
MLA Yıldız, İ , Koca, Y . "Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 1-6 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397276>
Chicago Yıldız, İ , Koca, Y . "Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü AU - İhsan Yıldız , Yavuz Savaş Koca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü %A İhsan Yıldız , Yavuz Savaş Koca %T Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 1 %R %U