Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 1, Sayfalar 26 - 32 2018-03-01

Disfonksiyonel Uterin Kanamalı Kadınlarda Hemogram ve Hormon Parametrelerinin Karşılaştırılması

Muzaffer Temur [1] , Tayfur Çift [2] , Fatma Nurgül Aktaş [3] , Özgür Yılmaz [4] , Umut Gök Balcı [5] , Betül Dündar [6] , Emin Üstünyurt [7]

21 34

Amaç: Disfonksiyonel uterin kanama organik sebep o lmaksızın meydana

gelen adet düzensizliği olarak tanımlanmaktadır. Literatürde birçok

çalışmada hemogram parametrelerinin çeşitli hastalıklardaki değişimi

irdelenmiştir. Bu çalışmada disfonksiyonel uterin kanamalı kadınlarda

hemogram ve hormon parametrelerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza adet düzensizliği olan ve disfonksiyonel

uterin kanama teşhisi konulan 42 kadın çalışma grubunu ve düzenli adet

gören 45 kadın da kontrol grubunu oluşturmak üzere toplam 87 kadın dahil

edildi. Disfonksiyonel uterin kanama teşhisi olan kadınların temel

demografik özellikleri ve laboratuvar sonuçları hastanemiz jinekoloji

polikliniğine gelen kadınların kayıtlarından retrospektif olarak elde edildi.

Hemogram ve hormon parametreleri bakılmış olan hastaların sonuçları

oluşturulan formlara aktarıldı.

Bulgular: Çalışma ve kontrol grubundaki olgular yaş ve vücut kitle indeksi

(VKİ) açısından eşleştirildi, her iki parametre de gruplar arasında benzerdi

(p>0.05). Disfonksiyonel uterin kanama olan kadınların ve kontrol

grubunun RBC ve PDW değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir

farklılık vardı (4,520±0,3384’e karşın 4,741±0,4126 p=0,008),

(15,851±0,5911’e karşın 16,262±1,474 p=0,029). Grupların hormon

parametre değerleri (FSH, LH, TSH, PRL) ve hemogram parametre

değerleri (HB, HCT, PLT, MCV, MPV, RDW, MCH, MCHC, PCT)

açısından istatistiksel bir fark izlenmedi. FSH ile MCV (r=0,227 p=0,035),

FSH ile MCH (r=0,292 p=0,006) arasında ve TSH ile HCT (r=0,227

p=0,034) arasında pozitif korelasyon saptandı. FSH ile RDW (r=-0,225 p=

0,037) arasında ise negatif korelasyon saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda PDW ve RBC disfonksiyonel uterin kanaması olan

hastalarda anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. Hormonal parametrelerden

FSH ile MCV, MCHC, MCH ve RDW arasında anlamlı bir ilişki

saptanmıştır. Bu parametrelerin disfonksiyonel uterin kanaması olan

kadınların tanısında yardımcı bir belirteç olarak kullanılabilmesi

muhtemeldir.

Disfonksiyonel Uterin Kanama,Adet Düzensizliği,Hemogram Parametreleri
 • 1. Practice bulletin no. 128: diagnosis of abnormal uterine bleeding in reproductive-aged women. Obstet Gynecol. 2012; 120(1):197±206.
 • 2. Silverthorn D U. Human Physiology: An Integrated Approach 6ed, editor. Glenview, IL: Pearson Education; 2013
 • 3. Roney JR, Simmons ZL. Hormonal predictors of sexual motivation in natural menstrual cycles.HormBehav. 2013; 63(4):636±645.
 • 4. Beckers NG, Macklon NS, Eijkemans MJ, Fauser BC. Women with regular menstrual cycles and a poor response to ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization exhibit follicular phase characteristics suggestive of ovarian aging. Fertil Steril. 2002; 78(2):291-297.
 • 5. Harlow SD, Lin X, Ho MJ. Analysis of menstrual diary data across the reproductive life span applicability of the bipartite model approach and the importance of within — woman variance. J Clin Epidemiol 2000; 53:722
 • 6. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (United Kingdom). Heavy mestrual bleeding. In: NICE Clinical guidelines, No.44,RCOG Press, London 2007
 • 7. Fraser IS, Critchley HO, Munro MG, Broder M. Can we achieve international agreement on terminologies and definitions used to describe abnormalities of menstrual bleeding? Hum Reprod 2007;22:635
 • 8. Fraser IS, Critchley HO, Munro MG, Broder M. A process designed to lead to international agreement on terminologies and definitions used to describe abnormalities of menstrual bleeding. Fertil Steril 2007;87:466
 • 9. Treloar AE, Boyton RE, Behn BG, Brown BW. Variation of the human menstrual cycle through reproductive life. Int J Fertil 1967;12:77
 • 10. Sherman BM, West JH, Korenman SG. The menopausal transition: analysis of LH, FSH, estradiol and progesteron concentrations during menstrual cycles of older women. J Clin Endocrinol Metab 1976;42:629
 • 11. Dündar B. Disfonksiyonel kanama yönetimi Turk Arch Ped 2011; 46 Suppl: 103-6
 • 12. Canan F, Dikici S, Kutlucan A, Celbek G, Coskun H, Güngör A, et al. Association of mean platelet volume with DSM-IV major depression in a large community-based population: The MELEN study. J Psychiatr Res. 2012;46:298–302.
 • 13. Pietrzyk L, Plewa Z, Denisow-Pietrzyk M, Zebrowski R, Torres K. Diagnostic Power of Blood Parameters as Screening Markers in Gastric Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(9):4433 -4437.
 • 14. Yılmaz Ö, Calan M, Kume T, Temur M, Yesil P, Senses MY. The effect of prolactin levels on MPV in women with PCOS. Clin Endocrinol (Oxf). 2015 May;82(5):747-52.
 • 15. Magri CJ, Tian TX, Camilleri L, Xuereb R, Galea J, Fava S. Red blood cell distribution width and myocardial scar burden in coronary artery disease.Postgrad Med J. 2017 May 10. pii: postgradmedj-2016-134781.
 • 16.Wang ET, Cirillo PM, Vittinghoff E, Bibbins- Domingo K, Cohn BA, Cedars MI. Menstrual irregularity and cardiovascular mortality. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jan;96(1):E114-8.
 • 17. Yilmaz Ö, Mehmet C, Kelekci S, Temur M. Association between red blood cell distribution width and polycystic ovary syndrome. Endocr Res. 2015;40(4):181-7.
 • 18.Furuncuoğlu Y, Tulgar S, Dogan AN, Cakar S, Tulgar YK, Cakiroglu B. How obesity affects the neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratio, systemic immune-inflammatory index and platelet indices: a retrospective study.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Apr;20(7):1300-6.
 • 19. Toxqui L, Pérez-Granados AM, Blanco-Rojo R, Wright I, Vaquero, MP. A simple and feasible questionnaire to estimate manstrual blood loss: relationship with hematological and gynecological parameters in young women. BMC Womens health. 2014 May30;14:71
 • 20. Munro MG, Critchley HO, Broder MS, et al. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet. 2011;113(1):3–13.
 • 21. Budak YU, Polat M, Huysal K. The use of platelet indices, plateletcrit, mean platelet volume and platelet distribution width in emergency nontraumatic abdominal surgery: a systematic review. Biochem Med (Zagreb). 2016;26(2):178-93.
Birincil Dil tr
Konular Tıp Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Muzaffer Temur (Sorumlu Yazar)
E-posta: drmuzaffer@yahoo.com

Yazar: Tayfur Çift
E-posta: tayfur_cift@yahoo.com

Yazar: Fatma Nurgül Aktaş
E-posta: fna78@yahoo.com

Yazar: Özgür Yılmaz
E-posta: ozgur_md@yahoo.com

Yazar: Umut Gök Balcı
E-posta: dr_ugb@yahoo.com

Yazar: Betül Dündar
E-posta: mdbetul@hotmail.com

Yazar: Emin Üstünyurt
E-posta: dreminustunyurt@yahoo.com.tr

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd397484, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {26 - 32}, doi = {}, title = {Disfonksiyonel Uterin Kanamalı Kadınlarda Hemogram ve Hormon Parametrelerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Özgür and Balcı, Umut Gök and Çift, Tayfur and Temur, Muzaffer and Aktaş, Fatma Nurgül and Üstünyurt, Emin and Dündar, Betül} }
APA Temur, M , Çift, T , Aktaş, F , Yılmaz, Ö , Balcı, U , Dündar, B , Üstünyurt, E . (2018). Disfonksiyonel Uterin Kanamalı Kadınlarda Hemogram ve Hormon Parametrelerinin Karşılaştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (1), 26-32. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397484
MLA Temur, M , Çift, T , Aktaş, F , Yılmaz, Ö , Balcı, U , Dündar, B , Üstünyurt, E . "Disfonksiyonel Uterin Kanamalı Kadınlarda Hemogram ve Hormon Parametrelerinin Karşılaştırılması". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 26-32 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397484>
Chicago Temur, M , Çift, T , Aktaş, F , Yılmaz, Ö , Balcı, U , Dündar, B , Üstünyurt, E . "Disfonksiyonel Uterin Kanamalı Kadınlarda Hemogram ve Hormon Parametrelerinin Karşılaştırılması". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 26-32
RIS TY - JOUR T1 - Disfonksiyonel Uterin Kanamalı Kadınlarda Hemogram ve Hormon Parametrelerinin Karşılaştırılması AU - Muzaffer Temur , Tayfur Çift , Fatma Nurgül Aktaş , Özgür Yılmaz , Umut Gök Balcı , Betül Dündar , Emin Üstünyurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 32 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Disfonksiyonel Uterin Kanamalı Kadınlarda Hemogram ve Hormon Parametrelerinin Karşılaştırılması %A Muzaffer Temur , Tayfur Çift , Fatma Nurgül Aktaş , Özgür Yılmaz , Umut Gök Balcı , Betül Dündar , Emin Üstünyurt %T Disfonksiyonel Uterin Kanamalı Kadınlarda Hemogram ve Hormon Parametrelerinin Karşılaştırılması %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 1 %R %U