Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 1, Sayfalar 42 - 49 2018-03-01

Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

Esra Karaağaç [1] , Çiğdem Küçükeşmen [2]

33 48

Amaç; Çalışmamızda, hastalar ın ve ebeveynler inin ağız ve diş

sağlığı için kullandıkları oral hijyen araçlarının kullanım sıklıklarını

tespit etmek, çocukların oral hijyen alışkanlıkları (OHA)

kazanmasında ebeveynlerin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek

ve ebeveynleri oral hijyenin önemi hakkında yeterli düzeyde

bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem; Araştırmada,

Pedodonti ABD Kliniği’ne başvuran 12-14 yaşları arasındaki 360

çocuk hastanın DMFTİndeksinegöreçürükinsidansı,

organoleptikyöntemegöreağız kokusu olup olmadığı, dişlerini

fırçalarken kanama durumu değerlendirilmiştir. Başvuran hastaların

ve ebeveynlerinin (352 anne, 332 baba) oral hijyen alışkanlıkları (diş

fırçalama sıklıkları, diş ipi ve ağız gargarası kullanımı, dil temizliği)

da değerlendirilip birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bulgular;

Çocuklarda DMFT İndeksinin, yaşla birlikte artış gösterdiği

belirlenmiştir. Bununla birlikte, çalışmaya katılan çocukların

neredeyse yarısında hekim tarafından (% 42,7) ağız kokusu olduğu

tespit edilirken, başvuranların % 33’ü ağız kokusu şikayeti olduğunu

belirtmişlerdir. Çocukların % 5’i dişlerini hiç fırçalamadıklarını

belirtirken, bu değer ebeveynlerde % 13,7 olarak belirlenmiştir.

Sonuç; Diş ipi ve ağız gar gar ası kullanımı, dil temizliği, diş

fırçalama gibi oral hijyen alışkanlıklarının, çocuklar ve ebeveynleri

arasında düzenli olarak uygulanmadığı tespit edilmiştir. Ebeveynlerin

OHA’larının yetersiz olmasının ve bu konuda çocukları

bilgilendirmemelerinin, çocukların da OHA’larına yeteri kadar özen

göstermemelerine neden olduğu sonucuna varılmıştır.

Or al hijyen alışkanlıklar ı,DMFT,ağız kokusu
 • 1.Sheiham A, Bönecker M. Promoting children’s oral health. Theory, practice; 2006;191 pp
 • 2.Jürgensen N, Petersen PE. Oral health and the impact of socio-behavioural factors in a cross sectional survey of 12-year old school children in Laos. BMC Oral Health. 2009 Nov 16;9:29. doi: 10.1186/1472-6831-9-29
 • 3.Akkaya M, Boyraz M, Şevik N, Konak E. Bir Grup Öğrencide Farklı Motivasyon Yöntemlerinin Etkinliklerinin Araştırılması, A.Ü. Diş. Hek. Fak. Derg 1994;21:237-41.
 • 4.Klein H, Palmer CE, Knutson JW. Studies on dental caries. I. Dental status and dental needs of elementary school children. Public Health Rep. 1938;53:751.
 • 5.Astrom A, Jakobsen R. “Stability of Health Dental Behavior”. 1996
 • 6.Hamissi J, Ramezani GH, Ghodousi A. Prevalence of dental caries among high school attendees in Qazvin, Iran. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2008;26 Suppl 2:S53-5.
 • 7.Ahmed NA, Astrøm AN, Skaug N, Petersen PE. Dental caries prevalence and risk factors among 12- year old schoolchildren from Baghdad, Iraq: a post- war survey. Int Dent J 2007;57(1):36-44.
 • 8.Al-Sharbati MM, Meidan TM, Sudani O. Oral health practices and dental caries among Libyan pupils, Benghazi (1993-94). East Mediterr Health J 2000;6(5- 6):997-1004.
 • 9.Pontigo-Loyola, Patricia A, Median-Solis, Eduardo C, Borges-Yanez, Aida S. prevalence and severity of dental caries in adolescents aged 12 and 15 living in communities with various fluoride concentrations. Journal of Public Health Dentistry 2007; 67: 8-13.
 • 10.Hassan AH, Amer H, Mossa A, Ghaznawi H. Prevalence and intensity of dental caries among school student in Jeddah city. Egyptian Dent J 2005; 51:1427-32.
 • 11.Al-Darwish M, El Ansari W, Bener A. Prevalence of dental caries among 12-14 year old children in Qatar. Saudi Dent J 2014;26(3):115- 25.
 • 12.Shailee F, Girish MS, Kapil RS, Nidhi P. Oral health status and treatment needs among 12- and 15-year-old government and private school children in Shimla city, Himachal Pradesh, India. J Int Soc Prev Community Dent 2013;3(1):44-50.
 • 13.Abdullah HA. Prevalence of dental caries and associated teeth brushing behavior among Iraqi adolescents in Al-Door district. Tikrit Medical Journal 2009:15(2):102-9.
 • 14.Levin L, Margvelashvili V, Bilder L, Kalandadze M, Tsintsadze N, Machtei EE. Periodontal status among adolescents in Georgia. A pathfinder study. PeerJ. 2013. Sep 17;1:e137. doi: 10.7717/peerj.137.
 • 15.Al-banyan RA, Echeverrı EA, Narendran S, Keene HJ. Oral health survey of 5-12 year old children of National Guard employees in Riyadh, Saudi Arabia. International Journal of Pediatrics Dentistry 2000:10(1): 39-45.
 • 16.Motlagh GM, A. Kohestani A. An investigation on DMFTand DMFS of first permanent molars in 12-year- old blind children in resi-dential institutes for blinds in Tehran (2000- 2001). Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences 2004:1(3):56-61.
 • 17.Mehta A, Kaur G. Oral health-related knowledge,
 • 18.attitude, and practices among 12-year-old school- children studying in rural areas of Panchkula, India. Indian J Dent Res 2012 ;23 (2):293.
 • 19.Zhu L, Peterson PE, Wang HY, Bian JY, Zhang BX. Oral health knowledge, attitude and behaviors of adults in China. In Dent J 2005;55 (4):231-41.
 • 20.Varenne B, Petersen PE, Quattara S. Oral health behaviour of children and adults in urban and rural areas of Bukina Faso, Africa. Int Dent J 2006;56(2):61-70
 • 21.El-Qaderi SS, Taani DQ. Oral health knowledge and dental health practices among schoolchildren in Jerah district/Jordan. Int J Dent Hyg 2004;2(2):78-85.
 • 22.Vogel RI, Sullivan AJ, Pascuzzi JN, Deasy NJ. Evaluation of cleansing devices in the maintenance of interproximal gingival health. J Periodontol 1975;46(12):745-7.
 • 23.Saldūnaitė K, Bendoraitienė EA, Slabšinskienė E, Vasiliauskienė I, Andruškevičienė V, Zūbienė J. The role of parental education and socioeconomic status in dental caries prevention among Lithuanian children. Medicina (Kaunas) 2014;50(3):156-61.
 • 24.Roldán S, Herrera D, Sanz M. Biofilms and the tongue: therapeutical approaches for the control of halitosis. Clin Oral Investig 2003;7 (4):189-97.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Esra Karaağaç (Sorumlu Yazar)
E-posta: dtkaraagac@hotmail.com

Yazar: Çiğdem Küçükeşmen
E-posta: kucukesmencigdem@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd397496, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {42 - 49}, doi = {}, title = {Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Küçükeşmen, Çiğdem and Karaağaç, Esra} }
APA Karaağaç, E , Küçükeşmen, Ç . (2018). Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (1), 42-49. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397496
MLA Karaağaç, E , Küçükeşmen, Ç . "Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 42-49 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397496>
Chicago Karaağaç, E , Küçükeşmen, Ç . "Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 42-49
RIS TY - JOUR T1 - Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi AU - Esra Karaağaç , Çiğdem Küçükeşmen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 49 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi %A Esra Karaağaç , Çiğdem Küçükeşmen %T Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 1 %R %U