Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 1, Sayfalar 56 - 62 2018-03-01

Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi

İbrahim Tamam [1] , Mukadder İnci Başer Kolcu [2]

23 34

Giriş: Sağlık hizmet sunumunda hekim sayısı temel parametrelerdendir. Bu

nedenle tıp fakültelerinde eğitim sürecinin planlanmasında öğrenci sayıları

da etkili olmaktadır. Bu planlama sürecinde, ulusal ve yerel hekim eğitim

politikaları doğrultusunda çeşitli dönemlerde fakültelerin eğitim

olanaklarında düzenlemelere ihtiyaç olmaktadır.

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’deki tıp fakülteleri sayısındaki ve bu

fakülteler ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki (SDÜTF)

öğrenci sayılarındaki değişimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel-analitik tipteki bu çalışmada verilerin

toplanmasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi istatistikleri,

Yükseköğretim Kurulu istatistikleri ve literatürden faydalanılmıştır.

Çalışmanın verileri SPSS 17.0 programı ile değerlendirilmiş ve verilerin

analizi için parametrik olmayan şartlarda Spearman korelasyon testi

kullanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada, 2006-2016 yılları arasında geçen zaman (yıl), bu

yıllarda öğrenci alınan tıp fakültelerinin sayısı, yine bu yıllarda Türkiye

genelinde tıp fakültelerine alınan öğrenci sayıları ve SDÜTF’ye alınan

öğrenci sayılarının her birinin diğer üçü ile arasında çok yüksek düzeyde

pozitif anlamlı bir korelasyon olduğu görülmüştür.

Sonuç: Tıp Fakültesi sayısının artışı ile birlikte öğrenci sayılarındaki

artıştan yola çıkılarak, Türkiye’deki hekim sayısında hızlı bir artışın

hedeflendiği düşünülebilir. Bu çalışmada elde edilen bulgular

doğrultusunda ülke genelinde tıp fakültelerine alınan öğrenci sayılarındaki

hızlı artış sürecinin SDÜTF’ye de yansıdığını söylemek mümkündür.

Tıp eğitimi ile ilgili planlamalarda, ülke genelinde yaşanan ve SDÜTF’ye

de yansıyan öğrenci sayılarındaki değişim trendinin göz önünde

bulundurulmasının mezuniyet öncesi tıp eğitimi açısından stratejik role

sahip olduğu kanaatindeyiz.

Tıp,Fakülte
 • 1. Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, İstatistiklerle Gençlik 2015. [http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=21517] adresinden 17.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 2. Eurostat, Population By Age Group, Proportion Of Population Aged 15-24 Years. [http:// ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do? tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=e n] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 3. Özer M. Türkiye’de yükseköğretimde büyüme ve öğretim üyesi arzı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2011; 1(1): 23-26.
 • 4. Education at a Glance 2016: OECD Indicators, Turkey - Country Note. [http://www.keepeek.com/ Digital-Asset-Management/oecd/education/ education-at-a-glance-2016/turkey_eag-2016-84- en#.WX8LDeXyiUk#page4] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 5. Doğramacı İ. "Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim yönetimi." Ankara. Meteksan A.Ş. 2007.
 • 6. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma Yayın ve İstatistikler, Süreli Yayınlar, 2007 Yılı Yayınları, 2006-2007 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı, Öğrenci Sayıları Özet Tablosu. [http://www.osym.gov.tr/ Eklenti/3992,1ogrencisaypdf.pdf?0] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 7. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri. [https://istatistik.yok.gov.tr/ yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T107.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 8. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri. [https://istatistik.yok.gov.tr/ yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T1.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 9. Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2010. Birinci Baskı, Aralık 2010, Türk Tabipler Birliği Yayınları.
 • 10. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma, Yayın ve İstatistikler. Süreli Yayınlar. 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı. [http://www.osym.gov.tr/ TR,12735/2016-osys-yuksekogretimprogramlarinin- merkezi-yerlestirmedeki-en-kucukve- en-buyuk-puanlari-kitabi.html] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 11. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma Yayın ve İstatistikler, Süreli Yayınlar, 2009 Yılı Yayınları, 2008-2009 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. [http:// www.osym.gov.tr/ Eklenti/ 4171,13ogretimalanlisansogrencisaypdf.pdf?0] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 12. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri [https://istatistik.yok.gov.tr/ yuksekogretimIstatistikleri/2016/2016_T17.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 13. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma Yayın ve İstatistikler, Süreli Yayınlar, 2006 Yılı Yayınları, 2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. [http:// www.osym.gov.tr/Eklenti/3971,13undigpdf.pdf?0] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 14. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma, Yayın ve İstatistikler. Süreli Yayınlar. [http://www.osym.gov.tr/TR,6552/sureliyayinlar. html] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 15. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri. [https://istatistik.yok.gov.tr/] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • 16. UTEAK - Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları 2014. [http://www.uteak.org.tr/uploads/ belge/MOTE_STANDARTLAR_2014.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Tıp Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İbrahim Tamam (Sorumlu Yazar)
E-posta: dritamam@gmail.com

Yazar: Mukadder İnci Başer Kolcu
E-posta: incikolcu@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd397591, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {56 - 62}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Tamam, İbrahim and Başer Kolcu, Mukadder İnci} }
APA Tamam, İ , Başer Kolcu, M . (2018). Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (1), 56-62. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397591
MLA Tamam, İ , Başer Kolcu, M . "Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 56-62 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397591>
Chicago Tamam, İ , Başer Kolcu, M . "Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 56-62
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi AU - İbrahim Tamam , Mukadder İnci Başer Kolcu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 62 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi %A İbrahim Tamam , Mukadder İnci Başer Kolcu %T Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 1 %R %U