Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 1, Sayfalar 63 - 69 2018-03-01

Hindfoot Endoscopy: Correlation of the Preoperative Indications with the Perioperative Endoscopic Findings
Ardayak Endoskopisi: Preoperatif Endikasyonların Perioperatif Endoskopik Bulgular ile Korelasyonu

A. Meriç Ünal [1]

18 29

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ardayak endoskopisi ile tedavi edilen

patolojilerin değerlendirilmesi ve kombine patolojilerin oranları ve

tiplerinin belirlenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise operasyon

öncesi ve ardayak endoskopisi sırasında saptanan bulguların

değerlendirilmesidir.

Hastalar ve Metod: 2010-2015 yılları arasında ardayak endoskopisi

uygulanan 77 hastanın 81 ayak bileği değerlendirmeye alınmıştır.

Tüm hastaların demografik bilgileri, preoperatif fizik muayene ve

radyolojik bulguları ve operasyon notları gözden geçirilmiştir.

Operasyon öncesi tüm hastalara standart ayak bileği fizik muayene

testleri uygulanmıştır. Yine tüm hastaların yüklenmede ayak bilek ön

-arka ve yan direkt radyografileri alınmıştır. Manyetik rezonans

görüntüleme ise direkt radyografide belirgin kemik sıkışması olan

hastalar hariç tüm hastalara uygulanmıştır. Ardayak endoskopisi tüm

hastalara genel ya da spinal anestezi altında pron pozisyonda van

Dijk ve ark. tarafından tanımlanmış olan standart posteromedial ve

posterolateral portaller kullanılarak uygulanmıştır.

Sonuçlar: Bu olgu serisinde en sık saptanan preoperatif

endikasyonlar fleksör hallusis longus tendinopatisi (%27.1), ayak

bileği posterior sıkışma sendromunun önemli bir sebebi olan

semptomatik os trigonum (%22.2) ve insersiyonel aşil tendinopatisi

(%20.9) olarak bulunmuştur. En sık saptanan endoskopik bulgular ise

sırası ile fleksör hallusis longus tendinopatisi (%33.3), semptomatik

os trigonum (%19.3) ve retrokalkaneal bursit (%16.2) olarak

saptanmıştır. 16 hastada preoperatif kombine patoloji saptanmıştır.

32 hastada ise ardayak endoskopisi sırasında preoperatif

endikasyonlara yeni bir endikasyon eklenmiştir.

Çıkarımlar: Ardayak endoskopisinin en sık endikasyonları ayak

bileği posterior sıkışma sendromu ve aşil tendon çevresi patolojileri

olarak belirtilebilir. Operasyon sırasında saptanabilecek yeni

endikasyonlar ve nadir durumlar konusunda uyanık olmak

gerekmektedir.

Ar dayak endoskopisi,ayak bileği posterior sıkışma,endikasyonlar,aşil tendinopatisi
 • 1- Watanabe M. Selfoc-arthroscope (Watanabe no 24 arthroscope). Monograph. 1972 Teishin Hospital, Tokio
 • 2- van Dijk CN, Scholten PE, Krips R. A 2-portal endoscopic approach for diagnosis and treatment of posterior ankle pathology. Arthroscopy. 2000 16:871–876
 • 3- Spennacchio P, Cucchi D, Randelli PS, van Dijk NC. Evidence-based indications for hindfoot endoscopy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Apr;24(4):1386-95.
 • 6- Unal M, Ercan S, Baykal B, Alfidan S. Flexor digitorum accessorius longus tendon as unusual cause of flexor hallucis longus tendon impingement. Medicina dello Sport 2017 June;70(2):222-6
 • 7-Abdelatif NMN. Combined arthroscopic management of concurrent posterior and anterior ankle pathologies. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 22:2837–2842
 • 8- Calder JD, Sexton SA, Pearce CJ. Return to training and playing after posterior ankle arthroscopy for posterior impingement in elite professional soccer. Am J Sports Med. 2010 38:120 –124
 • 9- Corte-Real NM, Moreira RM, Guerra-Pinto F. Arthroscopic treatment of tenosynovitis of the flexor hallucis longus tendon. Foot Ankle Int. 2012 33:1108–1112
 • 10- Galla M, Lobenhoffer P. Technique and results of arthroscopic treatment of posterior ankle impingement. Foot Ankle Surg. 2011 17:79–84
 • 11- Guo QW, Hu YL, Jiao C, Ao YF, Tian DX. Open versus endoscopic excision of a symptomatic os trigonum: a comparative study of 41 cases. Arthroscopy 2010 26:384–390
 • 12- Ahn JH, Kim Y-C, Kim H-Y. Arthroscopic versus posterior endoscopic excision of a symptomatic os trigonum: a retrospective cohort study. Am J Sports Med. 2013 41:1082–1089
 • 13- Bojanic I, Bergovec M, Smoljanovic T. Combined anterior and posterior arthroscopic portals for loose body removal and synovectomy for synovial chondromatosis. Foot Ankle Int. 2009 30:1120–1123
Birincil Dil en
Konular Tıp Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: A. Meriç Ünal (Sorumlu Yazar)
E-posta: abdmunal@yahoo.com

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd397599, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {63 - 69}, doi = {}, title = {Hindfoot Endoscopy: Correlation of the Preoperative Indications with the Perioperative Endoscopic Findings}, key = {cite}, author = {Ünal, A. Meriç} }
APA Ünal, A . (2018). Hindfoot Endoscopy: Correlation of the Preoperative Indications with the Perioperative Endoscopic Findings. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (1), 63-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397599
MLA Ünal, A . "Hindfoot Endoscopy: Correlation of the Preoperative Indications with the Perioperative Endoscopic Findings". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 63-69 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/35686/397599>
Chicago Ünal, A . "Hindfoot Endoscopy: Correlation of the Preoperative Indications with the Perioperative Endoscopic Findings". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 63-69
RIS TY - JOUR T1 - Hindfoot Endoscopy: Correlation of the Preoperative Indications with the Perioperative Endoscopic Findings AU - A. Meriç Ünal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 69 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Hindfoot Endoscopy: Correlation of the Preoperative Indications with the Perioperative Endoscopic Findings %A A. Meriç Ünal %T Hindfoot Endoscopy: Correlation of the Preoperative Indications with the Perioperative Endoscopic Findings %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 1 %R %U