Year 2018, Volume 25, Issue 2, Pages 228 - 231 2018-03-01

Establishment of Süleyman Demirel University Medical Faculty Hospital Organ Transplant Center
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması

İhsan Yıldız [1] , Mehmet Z Sabuncuoğlu [2] , Filiz A Solmaz [3] , Yavuz S Koca [4] , Mahmut Bülbül [5]

99 381

Background:

Organ transplantation is a teamwork that requires a multidisciplinary approach, big effort, dedication and sacrifice. Despite an increasing number of transplant centers each year, they can not meet the organ requirements and organ deficit is increasing in our country. In order to eliminate this deficit,we consider that a transplant center should be established at a university hospital in the region.

The aimof the study is to share our experiences with the Organ Transplant Center of Süleyman Demirel University, which was established on 15/05/2015.

 Materials and Methods:

First, the  training of academic staff of  Süleyman Demirel University Medical Faculty  hospital and transplant coordinators took part in the study.

Süleyman Demirel University Hospital’s operating rooms, intensive care units, pharmacies, laboratories, transplant outpatient and hemodialysis unit, inpatient services and technical infrastructure were prepared. Trained health workers, technical and auxiliary staff was made ready for organs transplant. Several informational and coordination meetings were held with 112 emergency, hospitals and dialysis units in this region.

Discussion:

The establishment of organ transplant center in a university hospital requires, patience, dedication, effort, coordinated working with many units and provided by a multidisciplinary approach. The organ transplantation program involving almost all branches is carried out in this understanding.

Conclusion :

An experienced academic staff, medical and technical infrastructure, are the main priorities to establish a transplant center.It is possible to establish the transplant center at a university hospital following these rules. 

Giriş ve Amaç:

Organ nakli, multidisipliner yaklaşımla yapılan, büyük emek, özveri ve fedakarlık gerektiren bir ekip çalışmasıdır.

Her yıl nakil merkezi sayısı artmakta ancak organ nakli sayısal olarak ihtiyacı karşılamamakta ve açık giderek büyümektedir. Bu açığın kapatılabilmesi için bölgede özellikle üniversite hastanelerinde organ nakli merkezi kurulmasının gereklidir.

Çalışmanın amacı,  15.05.2015 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi kurulması ve deneyimlerimzi paylaşmaktı.

Materyal ve Metod:

Öncelikle SDÜ Tıp Fakültesi hastanesinde görev yapan akademik personelin eğitimi ve sertifikalı organ nakli koordinatörü çalışmada yer aldı.

Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathaneleri, mekanik ventilatör destekli yoğun bakım üniteleri, eczane, laboratuarlar, organ nakli polikliniği, hemodiyaliz ünitesi ve yataklı servis gibi teknik alt yapı hazırlandı. Eğitimli sağlık çalışanları, teknik ve yardımcı personel organ nakli için hazır hale getirildi. Isparta ve çevresinde hizmet veren 112 acil,  hastaneler, hemodiyaliz üniteleriyle bilgilendirme–tanıtım ve koordinasyon toplantıları yapıldı.

Tartışma:

Bir üniversite hastanesinde organ nakli merkezi kurulumu sabır, özveri, emek ile birlikte birçok birimle koordineli çalışmayı gerektiren multidisipliner bir yaklaşımla sağlanabilir. Neredeyse tüm branşları ilgilendiren nakil programı bu anlayış içinde yürütülmektedir. Sonuç:

Öncelikle deneyimli bir akademik kadro ile birlikte tıbbi ve teknik alt yapının hazırlanması organ nakli merkezinin kurulamasında temel önceliklerdir. Bu sıralamayla uyularak bir üniversite hastanesinde organ nakli merkezi kurmak mümkündür.

  • 1. Kalayoğlu M. Starting a liver transplant program in Turkey; Akdeniz University model. Turk J Gastroenterol. 2008 Mar;19(1):1
  • 2. web https://organ.saglik.gov.tr
  • 3.Silva VS, Moura LC, Leite RF, Oliveira PC, Schirmer J, Intra-hospital organ and tissue donation coordination project: cost-effectiveness and social benefits. Roza Rev Saude Publica. 2015;49:1-7
  • 4. Yakupoğlu YK, Özden E, Koçak B. Three Years of Kidney Transplantation Experience at a University Hospital. Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2009 Vol. 18, No, 2, 76-81
  • 5. Tuncer M, Gürkan A, Yücetin L, Ersoy F, Demirbaş A, Akaydin M, Yakupoglu G. Evaluation of transplantation in one center: Akdeniz University model. Transplant Proc. 2002 Sep;34(6):2012-3.
Subjects Medicine
Journal Section Rapor
Authors

Orcid: 0000-0002-6804-7492
Author: İhsan Yıldız
Institution: Suleyman Demirel University, School of Medicine, Department of General Surgery
Country: Turkey


Author: Mehmet Z Sabuncuoğlu
Country: Turkey


Author: Filiz A Solmaz
Country: Turkey


Author: Yavuz S Koca

Author: Mahmut Bülbül

Bibtex @report { sdutfd341878, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {228 - 231}, doi = {10.17343/sdutfd.341878}, title = {Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması}, key = {cite}, author = {Yıldız, İhsan and Sabuncuoğlu, Mehmet Z and Solmaz, Filiz A and Koca, Yavuz S and Bülbül, Mahmut} }
APA Yıldız, İ , Sabuncuoğlu, M , Solmaz, F , Koca, Y , Bülbül, M . (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (2), 228-231. DOI: 10.17343/sdutfd.341878
MLA Yıldız, İ , Sabuncuoğlu, M , Solmaz, F , Koca, Y , Bülbül, M . "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 228-231 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/37318/341878>
Chicago Yıldız, İ , Sabuncuoğlu, M , Solmaz, F , Koca, Y , Bülbül, M . "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 228-231
RIS TY - JOUR T1 - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması AU - İhsan Yıldız , Mehmet Z Sabuncuoğlu , Filiz A Solmaz , Yavuz S Koca , Mahmut Bülbül Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.341878 DO - 10.17343/sdutfd.341878 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 231 VL - 25 IS - 2 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.341878 UR - https://doi.org/10.17343/sdutfd.341878 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDU Medical Faculty Journal Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması %A İhsan Yıldız , Mehmet Z Sabuncuoğlu , Filiz A Solmaz , Yavuz S Koca , Mahmut Bülbül %T Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 2 %R doi: 10.17343/sdutfd.341878 %U 10.17343/sdutfd.341878
ISNAD Yıldız, İhsan , Sabuncuoğlu, Mehmet Z , Solmaz, Filiz A , Koca, Yavuz S , Bülbül, Mahmut . "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 / 2 (March 2018): 228-231. https://doi.org/10.17343/sdutfd.341878