Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 2, Sayfalar 171 - 175 2018-06-06

Farklı Maloklüzyonlar ile Kafa Tabanı Açılanmaları Arasındaki İlişkinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi
Three Dimensional Evaluation of Relationship Between Cranial Base Angulations and Different Malocclusions

İlhan Metin Dağsuyu [1]

40 252

Amaç: Bu çalışmanın amacı; farklı maloklüzyonu olan hastalarda kafa tabanı açılanmalarının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile değerlendirilmesidir.

Gereç-Yöntem: Anteroposterior maloklüzyonlara göre, hastalardan elde edilen KIBT görüntüleri (135 kadın, 98 erkek, ortalama yaş: 13,05 ± 1,79) Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III olarak üç gruba ayrıldı. KIBT'dan sefalometrik görüntüler elde edildi ​​ve hastalar ANB açısına göre sınıflandırıldı. Üç boyutlu KIBT görüntülerinde sagital, aksiyel ve koronal kafa tabanı açılanmaları ölçüldü. Farklı anteroposterior maloklüzyonlarla kafa tabanı açılanmaları Kruskal-Wallis istatistiksel testi ile analiz edildi.

Bulgular: Sagital kafa kaidesi ölçümleri Sınıf I, II ve III grupları arasında anlamlı bir fark göstermedi (p> 0.05). Koronal ve aksiyel kraniyal açı değişkenlerine göre anteroposterior maloklüzyon grupları arasında da anlamlı farklılık yoktu (p> 0.05).

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, kafa tabanı açılanmalarının üç düzlemde de (sagital, koronal ve aksiyal) farklı anteroposterior iskelet malokluzyonları üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. KIBT, anterior ve posterior kafa tabanındaki morfolojik farklılıkların tespiti ve teşhisi için yararlı olabilir.

Aim: This study aimed to evaluate the cranial base angulations in patients with different malocclusions by using cone-beam computed tomography (CBCT).

Material-Methods: According to anteroposterior malocclusions, CBCT images of subjects (135 female, 98 male, average age: 13,05±1,79 ) were divided into three groups ; Class I, Class II and Class III. Cephalometric images were obtained from CBCT and patients were classified according to ANB angle. Sagittal, axial and coronal cranial base angulations were measured in three dimensional CBCT images. Cranial base angulation with different anteroposterior malocclusions were analyzed with the Kruskal-Wallis statistical test.

Results: Sagittal cranial base measurements showed no significant differences between Class I, II and III groups (p>0.05). Also there were no significant differences between anteroposterior malocclusion groups according to coronal and axial cranial angle variables (p>0.05).

Conclusion: According to the results, there were no effect of cranial base angulations in three planes (sagittal, coronal and axial) on different anteroposterior skeletal malocclusions. CBCT may be helpful for detecting and diagnosing morphological differences in anterior and posterior cranial base.

 • 1. Hopkin GB, Houston WJ, James GA. The cranial base as an aetiological factor in malocclusion. Angle Orthod. 1968;38(3):250-5.
 • 2. Polat OO, Kaya B. Changes in cranial base morphology in different malocclusions. Orthod Craniofac Res. 2007;10(4):216-21.
 • 3. Chin A, Perry S, Liao C, Yang Y. The relationship between the cranial base and jaw base in a Chinese population. Head Face Med. 2014;10:31.
 • 4. Sanggarnjanavanich S, Sekiya T, Nomura Y, Nakayama T, Hanada N, Nakamura Y. Cranial-base morphology in adults with skeletal Class III malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014;146(1):82-91.
 • 5. Andria LM, Leite LP, Prevatte TM, King LB. Correlation of the cranial base angle and its components with other dental/skeletal variables and treatment time. Angle Orthod. 2004;74(3):361-6.
 • 6. Gong A, Li J, Wang Z, Li Y, Hu F, Li Q, et al. Cranial base characteristics in anteroposterior malocclusions: A meta-analysis. Angle Orthod. 2016;86(4):668-80. 7. Hayashi I. Morphological relationship between the cranial base and dentofacial complex obtained by reconstructive computer tomographic images. Eur J Orthod. 2003;25(4):385-91.
 • 8. Afrand M, Oh H, Flores-Mir C, Lagravere-Vich MO. Growth changes in the anterior and middle cranial bases assessed with cone-beam computed tomography in adolescents. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2017;151(2):342-50 e2.
 • 9. Dağsuyu İM, Kahraman F, Okşayan R. Three-dimensional evaluation of angular, linear, and resorption features of maxillary impacted canines on cone-beam computed tomography. Oral Radiology.1-7.
 • 10. Bhattacharya A, Bhatia A, Patel D, Mehta N, Parekh H, Trivedi R. Evaluation of relationship between cranial base angle and maxillofacial morphology in Indian population: A cephalometric study. J Orthod Sci. 2014;3(3):74-80.
 • 11. Kasai K, Moro T, Kanazawa E, Iwasawa T. Relationship between cranial base and maxillofacial morphology. Eur J Orthod. 1995;17(5):403-10.
 • 12. Alves PV, Mazuchelli J, Patel PK, Bolognese AM. Cranial base angulation in Brazilian patients seeking orthodontic treatment. J Craniofac Surg. 2008;19(2):334-8.
 • 13. Guyer EC, Ellis EE, 3rd, McNamara JA, Jr., Behrents RG. Components of class III malocclusion in juveniles and adolescents. Angle Orthod. 1986;56(1):7-30.
 • 14. Thiesen G, Pletsch G, Zastrow MD, do Valle CV, do Valle-Corotti KM, Patel MP, et al. Comparative analysis of the anterior and posterior length and deflection angle of the cranial base, in individuals with facial Pattern I, II and III. Dental Press J Orthod. 2013;18(1):69-75.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İlhan Metin Dağsuyu (Sorumlu Yazar)
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd357443, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {171 - 175}, doi = {10.17343/sdutfd.357443}, title = {Farklı Maloklüzyonlar ile Kafa Tabanı Açılanmaları Arasındaki İlişkinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Dağsuyu, İlhan Metin} }
APA Dağsuyu, İ . (2018). Farklı Maloklüzyonlar ile Kafa Tabanı Açılanmaları Arasındaki İlişkinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (2), 171-175. DOI: 10.17343/sdutfd.357443
MLA Dağsuyu, İ . "Farklı Maloklüzyonlar ile Kafa Tabanı Açılanmaları Arasındaki İlişkinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 171-175 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/37318/357443>
Chicago Dağsuyu, İ . "Farklı Maloklüzyonlar ile Kafa Tabanı Açılanmaları Arasındaki İlişkinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 171-175
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Maloklüzyonlar ile Kafa Tabanı Açılanmaları Arasındaki İlişkinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi AU - İlhan Metin Dağsuyu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.357443 DO - 10.17343/sdutfd.357443 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 175 VL - 25 IS - 2 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.357443 UR - http://dx.doi.org/10.17343/sdutfd.357443 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Farklı Maloklüzyonlar ile Kafa Tabanı Açılanmaları Arasındaki İlişkinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi %A İlhan Metin Dağsuyu %T Farklı Maloklüzyonlar ile Kafa Tabanı Açılanmaları Arasındaki İlişkinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 2 %R doi: 10.17343/sdutfd.357443 %U 10.17343/sdutfd.357443
ISNAD Dağsuyu, İlhan Metin . "Farklı Maloklüzyonlar ile Kafa Tabanı Açılanmaları Arasındaki İlişkinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 / 2 (Haziran 2018): 171-175. http://dx.doi.org/10.17343/sdutfd.357443