Year 2018, Volume 25, Issue 2, Pages 176 - 184 2018-06-01

KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER

Pembe Oltulu [1] , Ayşenur Uğur [2] , İlkay Özer [3] , Fahriye Kılınç [4] , Hacı Hasan Esen [5] , Sıdıka Fındık [6] , Arzu Ataseven [7] , Sinan İyisoy [8] , Şükrü Balevi [9] , Mustafa Cihat Avunduk [10]

43 533


Giriş: Tamamında depolanma gözlenmese de, dermatologlar pekçok  kutanöz vaskülit (KV) ön tanılı hastaları için direkt immunflorosan mikroskopi (DİF) altında immun depolanmaların bulunup bulunmadığını öğrenmek ister. Dünya literatüründe çeşitli pozitiflik oranları bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma ile kliniğimize ait küçük damar KV’lerin DİF mikroskopi sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Vaskülit öntanısı ile biopsi ve DİF tetkiki yapılan, histopatolojik olarak küçük damar KV’i mevcut olan toplam 121 vaka retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Olgular klinik verileri ve Chapel Hill Consensus Conference vaskülit sınıflaması gözönünde bulundurularak toplam 6 gruba ayrıldı. Bazal membran yada perivasküler (PV) alanda en az bir depolanma ‘DİF pozitif’ olarak kabul edildi. Tüm olgularda DİF IgG, IgM, IgA ve Compleman C3 depolanmalarının dağılımları, oranları ve gruplarda en az bir immun depozitin bulunma durumu belirlendi. Lökositoklazis bulunduran yada eozinofil bulunduranlar ayrı grup yapılarak diğerleri ile immun depolanmalar açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Tüm olgularda DİF pozitifliği %58.7 (n:71/121) idi. Lökositoklastik vaskülit olgularının %50.9’unda (n:28/55), nonspesifik KV olgularının %67.4’ünde (n:31/46), ürtikeryal vaskülit olgularının %44.4 (n:4/9)’ünde, livedoid vaskülit olgularının %75 (n:3/4)’inde, henoch schonlein purpurası (HSP) olgularının (n:5/5) %100’ünde DİF pozitifti. 2 vaskülopati olgusunda depolanma yoktu. Lökositoklazis ve eozinofil mevcudiyeti ile immun depolanmalar arasında herhangi bir ilişki yoktu. En fazla biriken depozit C3 iken, HSP olgularında IgA depolanma oranı %100’dü.

Sonuç: Özellikle HSP olgularında DİF ile IgA depozit tespiti tanı için oldukça önemlidir. Diğer küçük damar KV’lerinde %100 olmasa da gözardı edilemeyecek yüksek DİF pozitiflik oranları (özellikle C3) tespit edildi. KV’lerde DİF tetkikinin, klinik ve histopatolojik incelemeye ek olarak uygulanması faydalıdır.

kutanöz vaskülit, küçük damar, direkt immunflorasan, immun depozit, C3, , lökositoklastik
  • 1. Carlson JA, Ng BT, Chen KR. Cutaneous vasculitis update: diagnostic criteria, classification, epidemiology, etiology, pathogenesis, evaluation and prognosis. Am. J. Dermatopathol. 2005;27(6):504–528. 2. McLaren JS, McRorie ER, Luqmani RA. Diagnosis and assessment of systemic vasculitis. Clin Exp Rheumatol. 2002;20(6):854-62. 3. Carlson JA. The histological assessment of cutaneous vasculitis. Histopathology. 2010;56(1):3-23. 4. Gonzalez-Gay MA, Garcia-Porrua C, Salvarani C, Lo Scocco G, Pujol RM. Cutaneous vasculitis: a diagnostic approach. Clin Exp Rheumatol. 2003;21(6 Suppl 32):S85-88. 5. Feasel P, Billings SD, Bergfeld WF, Piliang MP, Fernandez AP, Ko JS. Direct immunofluorescence testing in vasculitis - a single institution experience with Henoch Schönlein Purpura. J Cutan Pathol. 2018;45(1):16-22. 6. Nandeesh B, Tirumalae R. Direct immunofluorescence in cutaneous vasculitis: experience from a referral hospital in India. Indian J Dermatol. 2013;58(1):22-25. 7. İlter N, Adışen E. Kutanöz vaskülitler. Türkderm 2010;44:50-60. 8. Otten JV, Hashimoto T, Hertl M, Payne AS, Sitaru C. Molecular diagnosis in autoimmune skin blistering conditions. Curr Mol Med 2014;14(1):69-95. 9. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, Basu N, Cid MC, Ferrario F, et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum. 2013;65(1):1-11. 10. Takatu CM, Heringer APR, Aoki V, Valente NYS, de Faria Sanchez PC, de Carvalho JF3, et al. Clinicopathologic correlation of 282 leukocytoclastic vasculitis cases in a tertiary hospital: a focus on direct immunofluorescence findings at the blood vessel wall. Immunol Res. 2017;65(1):395-401. 11.Valencia-Guerrero A, Deng A, Dresser K, Bouliane G, Cornejo KM. The Value of Direct Immunofluorescence on Proteinase-Digested Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Skin Biopsies. Am J Dermatopathol. 2017 Aug 9. doi: 10.1097/DAD.0000000000000934. 12. Alalwani M, Billings SD, Gota CE. Clinical significance of immunoglobulin deposition in leukocytoclastic vasculitis: a 5-year retrospective study of 88 patients at cleveland clinic. Am J Dermatopathol. 2014;36(9):723-9. 13. Mysorekar VV, Sumathy TK, Shyam Prasad AL. Role of direct immunofluorescence in dermatological disorders. Indian Dermatol Online J. 2015;6(3):172-80. 14. Arslan Z, Özmen S, Sürmeli S, Arda N. Atypical acute urticaria in children and its relationship with urticarial vasculitis. Turk J Med Sci 2011; 41 (1): 87-92 15. Niflioğlu GG, Lebe B. Pemphigoid Gestationis: Light Microscopic and Direct Immunofluorescense Findings. Turk Patoloji Derg. 2014;30(2):152-154. 16. Şahin EB, Hapa A, Elçin G, Karaduman A, Ersoy Evans S, Erkin G, et al. Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi. Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91 17. Lebe B, Gül Nıflıoğlu G, Seyrek S, Ellıdokuz H. Evaluation of clinical and histopathologic/direct immunofluorescence diagnosis in autoimmune vesiculobullous dermatitis: utility of direct immunofluorescence. Turk Patoloji Derg. 2012;28(1):11-16. 18. Kavala M, Zindancı İ. The Management of Pemphigus Patients: Clinical Remission, Discontinuation of Therapy and Our Experience. Türkderm. 2008; 42(1): 13-14
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Pembe Oltulu
Country: Turkey


Author: Ayşenur Uğur

Author: İlkay Özer

Author: Fahriye Kılınç

Author: Hacı Hasan Esen

Author: Sıdıka Fındık

Author: Arzu Ataseven

Author: Sinan İyisoy

Author: Şükrü Balevi

Author: Mustafa Cihat Avunduk

Bibtex @research article { sdutfd379112, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {176 - 184}, doi = {10.17343/sdutfd.379112}, title = {KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER}, key = {cite}, author = {Oltulu, Pembe and Uğur, Ayşenur and Özer, İlkay and Kılınç, Fahriye and Esen, Hacı Hasan and Fındık, Sıdıka and Ataseven, Arzu and İyisoy, Sinan and Balevi, Şükrü and Avunduk, Mustafa Cihat} }
APA Oltulu, P , Uğur, A , Özer, İ , Kılınç, F , Esen, H , Fındık, S , Ataseven, A , İyisoy, S , Balevi, Ş , Avunduk, M . (2018). KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (2), 176-184. DOI: 10.17343/sdutfd.379112
MLA Oltulu, P , Uğur, A , Özer, İ , Kılınç, F , Esen, H , Fındık, S , Ataseven, A , İyisoy, S , Balevi, Ş , Avunduk, M . "KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 176-184 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/37318/379112>
Chicago Oltulu, P , Uğur, A , Özer, İ , Kılınç, F , Esen, H , Fındık, S , Ataseven, A , İyisoy, S , Balevi, Ş , Avunduk, M . "KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 176-184
RIS TY - JOUR T1 - KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER AU - Pembe Oltulu , Ayşenur Uğur , İlkay Özer , Fahriye Kılınç , Hacı Hasan Esen , Sıdıka Fındık , Arzu Ataseven , Sinan İyisoy , Şükrü Balevi , Mustafa Cihat Avunduk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.379112 DO - 10.17343/sdutfd.379112 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 176 EP - 184 VL - 25 IS - 2 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.379112 UR - https://doi.org/10.17343/sdutfd.379112 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDU Medical Faculty Journal KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER %A Pembe Oltulu , Ayşenur Uğur , İlkay Özer , Fahriye Kılınç , Hacı Hasan Esen , Sıdıka Fındık , Arzu Ataseven , Sinan İyisoy , Şükrü Balevi , Mustafa Cihat Avunduk %T KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 2 %R doi: 10.17343/sdutfd.379112 %U 10.17343/sdutfd.379112
ISNAD Oltulu, Pembe , Uğur, Ayşenur , Özer, İlkay , Kılınç, Fahriye , Esen, Hacı Hasan , Fındık, Sıdıka , Ataseven, Arzu , İyisoy, Sinan , Balevi, Şükrü , Avunduk, Mustafa Cihat . "KUTANÖZ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE DİREKT İMMUNFLORASAN (DİF) MİKROSKOPİ BULGULARI: TEK MERKEZE AİT DENEYİMLER". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 / 2 (June 2018): 176-184. https://doi.org/10.17343/sdutfd.379112