SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-9984 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sduzfd

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Dergimizin 2018-1 sayısı yayınlanmıştır. 

SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9984 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sduzfd
Kapak Resmi

29.367

133.872

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Dergimizin 2018-1 sayısı yayınlanmıştır. 

Cilt 13 - Sayı 1 - Eki 2018
 1. Ekmeklik Buğdayda Ahır ve Yeşil (Karabuğday, Fiğ) Gübre Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi
  Sayfalar 1 - 8
  Sultan AKKAYA, Burhan KARA
 2. Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Gençlerin Alkolsüz İçecek Tüketim Tercihlerinin Belirlemesi
  Sayfalar 9 - 16
  Gökhan ÇINAR, Berkay KESKİN
 3. Milbemectin İle Seleksiyon Yapılmış Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) Popülasyonunda Direnç, Direnç Kalıtımı Ve Bazı Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 17 - 26
  Recep AY, Mehmet Ali İNANICI
 4. Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 27 - 39
  Ihsan Fawzi HASHIM, M. Atilla AŞKIN, Adnan N. YILDIRIM
 5. Arpada Hücresel Apoptoz Hassasiyet (CAS) Geninin Susturularak Külleme Hastalığına Karşı Dirençte Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 40 - 51
  Figen ERSOY
 6. Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler
  Sayfalar 52 - 59
  Mehmet Atilla AŞKIN, Gülçe İLHAN, Hakan AKTAŞ
 7. Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması
  Sayfalar 53 - 70
  Osman Tiryaki, Özlem AKAR
 8. Topoğrafyadaki Farklılıkların Andik Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 71 - 76
  Fadime ÖZOĞUL, Levent BAŞAYİĞİT
 9. Bazı Sertifikalı Armut (Pyrus communis L.) Genotiplerinin Morfolojik ve RAPD Yöntemleriyle Tanımlanması
  Sayfalar 77 - 88
  Kemal GENCER, Mehmet Atilla AŞKIN, Yaşar KARAKURT
 10. Tarım Alanlarında Toprak ve Hava Sıcaklığının Toprak Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi
  Sayfalar 89 - 94
  Davut AKBOLAT, Kamil EKİNCİ, Yunus Emre BOZKURT, Barbaros Salih KUMBUL
 11. Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi
  Sayfalar 95 - 102
  Cevdet SAĞLAM, Sinan GERÇEK, Necati ÇETİN, Levent KARACA
 12. Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 103 - 108
  Yusuf YİĞİT, Belgin ÇAKMAK