SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-9984 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sduzfd

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Dergimizin 2018-1 sayısı kısa süre içerisinde dergipark sisteminde yayınlanacaktır. 

SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9984 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sduzfd
Kapak Resmi

25.572

107.037

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Dergimizin 2018-1 sayısı kısa süre içerisinde dergipark sisteminde yayınlanacaktır. 

Cilt 12 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Denizli-Antalya Karayolundaki Refüjlerde Mevcut Sulama Sistemlerinin Performansının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 9
  Serkan SELİM, Abdullah KADAYIFÇI
 2. Determination of Effect of Plant Density on Oil content and Composition for Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaertn.)
  Sayfalar 10 - 18
  Yusuf ARSLAN, Duran KATAR, İlhan SUBAŞI, Nimet KATAR
 3. Örtü Altı Koşullarında Yetiştirilen Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinde Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi
  Sayfalar 19 - 29
  Murat BOZKURT, Tahsin KARADOĞAN
 4. Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Buğdaygil Çim Bitkileri ve Karışımlarının Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 30 - 39
  Mehmet ALAGÖZ, Mevlüt TÜRK
 5. Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 40 - 46
  Özlem ARAS AŞCI, Zehra BABALIK, Tunhan DEMİRCİ, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
 6. Farklı Özellikteki Ekmeklik Çeşitlerinin Duyusal Analizler Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 47 - 54
  Murat OLGUN, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Nazife Gözde AYTER, Doğan AYDIN
 7. Scarlet Spur Elma Çeşidinde Aminoethoksivinilglisin (AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 55 - 65
  Yahya Enes ÜNSAL, Adnan Nurhan YILDIRIM
 8. Influence of Mulch Types on Yield and Quality of Organically Grown Strawberry Cultivars
  Sayfalar 66 - 72
  Sevinç ŞENER, Nurgül Fethiye TÜREMİŞ
 9. Hasat Öncesi Giberellik Asit ve Oksalik Asit Uygulamalarının ‘Kosiu’ ve ‘Hakko’ Asya Armut Çeşitlerinde Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 73 - 80
  Muhammed Mustafa BUDAK, Bekir ŞAN
 10. Bazı Silajlık Mısır (Zea mays) Çeşit ve Çeşit Adaylarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 81 - 89
  Hakan YILDIZ, Emre İLKER, Aliye YILDIRIM
 11. Tenebrio molitor L. (Un Kurdu)’ de Büyüme ve Gelişim Karakterlerine Ait Genetik Parametre Tahminleri
  Sayfalar 90 - 99
  Abdullah Nuri ÖZSOY, Erman GÜNDOĞDU
 12. Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 100 - 109
  Erdinç GÜNAY, İsa TELCİ
 13. The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey
  Sayfalar 110 - 114
  İrem AYRAN, Sadiye Ayşe ÇELIK, Asuman KAN
 14. Sera Gölgelemede Işık Seçici Ağların Kullanımı
  Sayfalar 115 - 124
  Nefise Yasemin TEZCAN, Hazel TAŞPINAR, Servet SELEK
 15. Defne Bitkisinin Hatay İli Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
  Sayfalar 125 - 134
  Arif SEMERCİ, Ahmet Duran ÇELİK