Kabul Edilmiş Makaleler

  • Türkiye’de Kültürü Yapılan Kişniş Populasyonlarının (Coriandrum sativum L.) Elementel Karakterizasyonu
    İrem Ayran, SADİYE AYŞE ÇELİK, Asuman KAN 1 Ara 2017