http://www.sead.com.tr/yayinlar.html

        Değerli Araştırmacılar,

      Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, eğitimin her kademesinde gerçekleştirilen öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yayınlanmaktadır. Dergimizin öncelikli hedefi, öğrenme yaklaşımlarının öğretim ortamlarındaki yenilikçi uygulamalarını konu alan çalışmaları eğitimcilerle buluşturmaktır. SEAD okuyucularını eğitim alanında meydana gelen yenilik ve gelişmelerden haberdar etmeyi, okuyucularının eğitsel bilgi ve uygulamalarını geliştirmeyi, öğretim kurumlarında öğretime dönük kullanışlı ve yenilikçi uygulanabilir fikirler sunmak, okuyucuların alan ve pedagojik bilgileri dikkate alınarak mesleki bilgilerini yaygın hale getirmeyi hedeflemektedir. 

  • Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi web ortamında yılda üç sayı yayımlar, basılı olarak yayımlanmaz. 

  • Dergide yayımlanan makaleler atıf gösterilerek kullanılabilmektedir. 

  • Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

  • Dergimizde makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

  • Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.

  • Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

  • Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir. 

  • Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayımlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır.

  • Gönderilen yazılar, öncelikle etik ve dergi yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilecektir.  

  • Makalenizi göndermeden önce YAZARLAR İÇİN sayfasını inceleyiniz.


İndexler

Find in a library with WorldCat

1507569.png

JournalSeek

BottomLogo.png

logo1.jpg

logo.png


Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 3 - Kas 2017