1. Termal Siklus ve Suda Bekletmenin Kendinden Asitli Adezivlerin Dentine Mikrogerilim Bağlanma Dayanımları Üzerine Etkileri (http://dergipark.gov.tr/ataunidfd/issue/2472/31606)
 2. ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARININ İŞ DOYUMLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/282130)
 3. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE BAZI ÜLKELERİN EĞİTİM YAPILARI VE YÖNETİMLERi AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (http://dergipark.gov.tr/maruaad/issue/328/1599)
 4. KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 2006 DÜNYA KUPASINA KATILAN ÜLKELERE YÖNELİK TUTUMLARI (http://dergipark.gov.tr/iusoskon/issue/9547/119243)
 5. BATI ANADOLU'DA İHRACAT İÇİN PAMUK ÜRETİMİ (1860-1870) (http://dergipark.gov.tr/iusskd/issue/923/10460)
 6. THE ECONOMIC ACTIVITIES OF WOMEN IN OTTOMAN EMPIRE (http://dergipark.gov.tr/jefa/issue/23909/254811)
 7. AN EMPATHIC INTENSIVE ENGAGEMENT WITH CHILDREN WITH SEVERE AUTISM IMPROVED THEIR ICT ATTAINMENT LEVELS (http://dergipark.gov.tr/epess/issue/30752/332929)
 8. Economic and Social Factors in the Etiology of Childhood Rickets over the Past Four Centuries (http://dergipark.gov.tr/jps/issue/19088/202273)
 9. İNGİLTERE'DEKİ SİYAH-ALACA SIĞIRLARIN DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (http://dergipark.gov.tr/iuvfd/issue/18543/195725)
 10. Batı Avrupa'da Özel Müslüman Okullarının Karşılaştıkları Sorunlar: İngiltere, Hollanda ve Fransa Örneği (http://dergipark.gov.tr/ded/issue/29166/312329)
 11. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AHLÂKİ YARGI YETERLİLİKLERİ: TÜRKİYE-SAMSUN ve İNGİLTERE LANCASHIRE KARŞILAŞTIRILMASI (http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20246/214796)
 12. Anglikan Kilisesi'nin Meşihat Kurumuna Soruları Ve Bunlara Verilen Cevaplar / The Questıons The Anglıcan Church Posed To The Meşihat Instıtutıon And Responses To Them (http://dergipark.gov.tr/hikmetyurdu/issue/7668/100446)
 13. Closer to the Ground: Pupil 'voice' and the Development of Knowledge about Schools (http://dergipark.gov.tr/tojqi/issue/21390/229343)
 14. The Effects of 19th Century Industrial Revolution on Society and Arts (http://dergipark.gov.tr/inutjass/issue/8732/109051)
 15. HEART OF DARKNESS: YENİ TARİHSELCİ BİR OKUMA (http://dergipark.gov.tr/cumusosbil/issue/4340/59310)
 16. ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN* ÖRNEĞİ (http://dergipark.gov.tr/e-gifder/issue/7473/98403)
 17. Variation in Growth of 20-Year-Old Provenance Trial of Sitka spruce (Picea sitchensis(Bong.)Carr.) in Great Britain (http://dergipark.gov.tr/tbtkagriculture/issue/11653/138732)
 18. YAKUT’UN KENDİ SEYAHATLARINA DÜŞÜRDÜĞÜ TARİHLER / The Datings That Yakut Made For His Own Journeys (http://dergipark.gov.tr/ataunitaed/issue/2878/39640)
 19. FORENSIC TOXICOLOGY IN UNITED KINGDOM (http://dergipark.gov.tr/turjoem/issue/27700/304011)
 20. SENIOR vs. POLANYI ON THE MOTIVATIONS BEHIND THE 1833 FACTORY ACT: EVIDENCE FROM CONTEMPORARY OBSERVERS (http://dergipark.gov.tr/deuijete/issue/4614/62980)