1. Political and Social Applications of European Physicians in Nasseri Period of Qajar Court (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/26900/282834)
 2. Effects of Seed Origin and Site on Wood Density of Sitka Spruce (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) Grown in Britain (http://dergipark.gov.tr/tbtkagriculture/issue/11647/138679)
 3. Stavroula BIBILA Istanbul Bilgi University English Language Programmes Sisli Istanbul TURKEY (http://dergipark.gov.tr/tojde/issue/16908/176331)
 4. DEMOKRATİK HUKUK DEVLET YÖNETİMLERİNDE TOPLUM-POLİS İLİŞKİLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE (http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/2814/37844)
 5. An Investigation of University Students’ Willingness to Communicate in English in Relation to Some Learner Variables (http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/32387/360210)
 6. Termal Siklus ve Suda Bekletmenin Kendinden Asitli Adezivlerin Dentine Mikrogerilim Bağlanma Dayanımları Üzerine Etkileri (http://dergipark.gov.tr/ataunidfd/issue/2472/31606)
 7. ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARININ İŞ DOYUMLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/282130)
 8. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE BAZI ÜLKELERİN EĞİTİM YAPILARI VE YÖNETİMLERi AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (http://dergipark.gov.tr/maruaad/issue/328/1599)
 9. KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 2006 DÜNYA KUPASINA KATILAN ÜLKELERE YÖNELİK TUTUMLARI (http://dergipark.gov.tr/iusoskon/issue/9547/119243)
 10. Economic and Social Factors in the Etiology of Childhood Rickets over the Past Four Centuries (http://dergipark.gov.tr/jps/issue/19088/202273)
 11. AN EMPATHIC INTENSIVE ENGAGEMENT WITH CHILDREN WITH SEVERE AUTISM IMPROVED THEIR ICT ATTAINMENT LEVELS (http://dergipark.gov.tr/epess/issue/30752/332929)
 12. THE ECONOMIC ACTIVITIES OF WOMEN IN OTTOMAN EMPIRE (http://dergipark.gov.tr/jefa/issue/23909/254811)
 13. İNGİLTERE'DEKİ SİYAH-ALACA SIĞIRLARIN DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (http://dergipark.gov.tr/iuvfd/issue/18543/195725)
 14. BATI ANADOLU'DA İHRACAT İÇİN PAMUK ÜRETİMİ (1860-1870) (http://dergipark.gov.tr/iusskd/issue/923/10460)
 15. Batı Avrupa'da Özel Müslüman Okullarının Karşılaştıkları Sorunlar: İngiltere, Hollanda ve Fransa Örneği (http://dergipark.gov.tr/ded/issue/29166/312329)
 16. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AHLÂKİ YARGI YETERLİLİKLERİ: TÜRKİYE-SAMSUN ve İNGİLTERE LANCASHIRE KARŞILAŞTIRILMASI (http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20246/214796)
 17. Anglikan Kilisesi'nin Meşihat Kurumuna Soruları Ve Bunlara Verilen Cevaplar / The Questıons The Anglıcan Church Posed To The Meşihat Instıtutıon And Responses To Them (http://dergipark.gov.tr/hikmetyurdu/issue/7668/100446)
 18. ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN* ÖRNEĞİ (http://dergipark.gov.tr/e-gifder/issue/7473/98403)
 19. The Effects of 19th Century Industrial Revolution on Society and Arts (http://dergipark.gov.tr/inutjass/issue/8732/109051)
 20. HEART OF DARKNESS: YENİ TARİHSELCİ BİR OKUMA (http://dergipark.gov.tr/cumusosbil/issue/4340/59310)