1. Özgürlük (http://dergipark.gov.tr/mukaddime/issue/19681/210215)
 2. Özgürlük ve Mutluluk (http://dergipark.gov.tr/iuifd/issue/22898/245134)
 3. HANNAH ARENDT’İN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI (http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/2819/37995)
 4. Hayek’te Özgürlük Demokrasi İlişkisi (http://dergipark.gov.tr/ayd/issue/27224/286707)
 5. FOUCAULT VE İRONİK ÖZGÜRLÜK (http://dergipark.gov.tr/abuhsbd/issue/32945/366075)
 6. Liberalizm ve Siyasal İslamcılık'ta Özgürlük (http://dergipark.gov.tr/ijopor/issue/17353/181186)
 7. EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK (http://dergipark.gov.tr/hititsosbil/issue/31476/341588)
 8. Doğa-Kültür Karşıtlığı Bağlamında Özgürlük Sorunu (http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/16208/169829)
 9. AHLAKTA, HUKUKTA VE SİYASETTE ÖZGÜRLÜK KAVRAMI (http://dergipark.gov.tr/temasa/issue/23821/253779)
 10. Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik, Özgürlük (http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/27475/288534)
 11. Panopticon ve Synopticon Geriliminde Özgürlük Paradoksu (http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/28770/307940)
 12. Özgürlük ve Baskının Mekansal Temsili (http://dergipark.gov.tr/tasarimkuram/issue/22378/239603)
 13. Modern Dönemde Cumhuriyetçi “Özgürlük” Anlayışı (http://dergipark.gov.tr/akademikincelemeler/issue/1545/18974)
 14. Savater'e Göre Eğitim ve Özgürlük (http://dergipark.gov.tr/ded/issue/29191/312549)
 15. BİR HAK OLARAK AKADEMİK ÖZGÜRLÜK (http://dergipark.gov.tr/viraverita/issue/22434/240073)
 16. TANRI’NIN MÜKEMMELLİĞİ ve ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (http://dergipark.gov.tr/ekev/issue/5436/73725)
 17. OECD Ülkelerinde Ekonomik Özgürlük: Bir Kümeleme Analizi (http://dergipark.gov.tr/uaifd/issue/21601/231994)
 18. Ekonomik Özgürlük Kavramı ve Türkiye’de Ekonomik Özgürlüklerin Gelişimi (http://dergipark.gov.tr/suhfd/issue/26639/281155)
 19. HUME & KANT: NEDENSELLİK-ÖZGÜRLÜK İKİLEMİNDE İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ (http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/2807/37687)
 20. Gelişmiş Ülkelerde Yolsuzluk ve Ekonomik Özgürlük İlişkinin Analizi (http://dergipark.gov.tr/adusobed/issue/31817/298757)