1. Geç Ortaçağ İngiliz Toplumunu Anlamak: Tarih Yazıcılığında Bastard Feudalism Kavramının Gelişimi (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327732)
 2. ANTHROPOLOGY: “BASTARD CHILD” OF IMPERIALISM’S COMING OF AGE AT THE DAWN OF 21ST CENTURY (http://dergipark.gov.tr/ibad/issue/32857/365852)
 3. ORTAÇAĞ AVRUPASINDA FEODAL SİSTEME GENEL BİR BAKIŞ (http://dergipark.gov.tr/mukaddime/issue/19676/210120)
 4. Political Discourse and Ideology in the English and Turkish Othellos/İngilizce ve Türkçe Othello’larda Siyasi Söylem ve İdeoloji (http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/24591/260347)
 5. Political Discourse and Ideology in the English and Turkish Othellos/İngilizce ve Türkçe Othello’larda Siyasi Söylem ve İdeoloji ()
 6. ORTAÇAĞIN SOSYOEKONOMİK DÜZENİ: FEODALİZM (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6150/82599)
 7. The Origins of the Peculiarity of Agrarian Structures in Southeastern Anatolia: An Assessment on Ottoman Heritage (http://dergipark.gov.tr/huniibf/issue/24449/259131)
 8. İktâ Üzerine Düşünceler ()
 9. İktâ Üzerine Düşünceler (http://dergipark.gov.tr/uluifd/issue/24733/261534)
 10. Küreselleşme Sürecinde Egemenlik Kavramının Dönüşümü / The Transformation of the Concept of Sovereignty in the Process of Globalization (http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/2832/38479)
 11. An Appraisal of the Chronology Problem in the “Rise of the West” Question (http://dergipark.gov.tr/gav/issue/6515/86369)
 12. Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu'nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France'da Verdiği Dersler (http://dergipark.gov.tr/iusosyoloji/issue/535/4952)
 13. Çevre Krizinin Nedenleri ve Çözüm Arayışları (http://dergipark.gov.tr/mulkiye/issue/277/1260)
 14. Müslüman Ülkelerin Dünya-Sistemiyle İlişkisi ve İslamcı Hareketlerin Metot Seçimi (http://dergipark.gov.tr/mulkiye/issue/30895/334375)
 15. A REVIEW of WEBERIAN STUDIES ON THE OTTOMAN EMPIRE (http://dergipark.gov.tr/kusbd/issue/19378/205570)
 16. (http://dergipark.gov.tr/iuipad/issue/1335/15759)
 17. The Other Global Drugs Crisis: Assessing the Scope, Impacts and Drivers of the Trade in Dangerous Counterfeit Pharmaceuticals (http://dergipark.gov.tr/ijsi/issue/17826/186932)
 18. Asya Tipi Üretim Tarzı'na Veda (http://dergipark.gov.tr/bilig/issue/25401/268057)
 19. HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA (http://dergipark.gov.tr/huniibf/issue/28710/309281)
 20. KEMAL TAHİR DÜŞÜNCESİNDE GERÇEĞİN DEĞİŞKENLİĞİ BAĞLAMINDA OSMANLILIK OKUMALARI (http://dergipark.gov.tr/buefd/issue/28839/308981)