Arama Sonucu: 2892 Aranan: Bastard Feudalism
Cilt 64 , Sayı 02 , Oca 2009 , Sayfalar 31 - 42
Halil Bader ARSLAN
Cilt 12 , Sayı 02 , Oca 1957
Cevat GERAY
Cilt 8 , Sayı 01 , Oca 1953
Nejat BENGÜL
Cilt 12 , Sayı 01 , Oca 1957
Cevat GERAY
Bu çalışmada Türk Anayasa Mahkemesince "bölünmez bütünlük ilkesi"nin ihlali gerekçesiyle kapatma kararları verilen siyasal partilerin yasaklanma kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygunluğu incelenmiştir. Bu bağlamda kapatma kararları Sözleşmeye aykırı bulunan Türkiye Birleşik Komünist Partisi, Sosyalist Parti, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Demokrasi Partisi, Halkın Emek Partisi ve Sosyalist Türkiye Partisi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşme kapsamında siyasal partilerin faaliyet alanlarının sınırlarının çizilmesinde, "siyasal partilerin şiddet kullanmayı teşvik etmesi ya da anayasal düzeni şiddet kullanarak değiştirmek istemesi"ni temel almıştır. Strazburg Mahkemesi ayrıca, siyasal partilerin demokratik düzen içinde her tür düşünceyi ifade edebileceği prensibini ve bunun Sözleşmenin koruması altında olduğu sık sık vurgulanmıştır.
Cilt 60 , Sayı 2 , Oca 2005 , Sayfalar 1 - 27
Mesut AYDIN
Kentsel Toprak Siyasamız
Cilt 46 , Sayı 1 , Oca 1991
Cevat GERAY
Cilt 49 , Sayı 01 , Oca 1994
İbrahim KAPLAN
Cilt 1 , Sayı 04 , Oca 1943
Aydın YALÇIN
Cilt 25 , Sayı 01 , Oca 1970
V.I. LENIN
İşletme Ekonomisi Dersleri ve Eski İslam Paraları
Cilt 2 , Sayı 1 , Oca 1947
Alfred ISAAC, Cevat ZEREN
Cilt 50 , Sayı 03 , Oca 1995
Gökçen ALPKAYA