Arama Sonucu: 5288 Aranan: Bastard Feudalism
Cilt 23 , Sayı 115 , Oca 2012 , Sayfalar 1573 - 1593
Onur MERTER, Özgür BOZDAĞ, Mustafa DÜZGÜN
Cilt 22 , Sayı 110 , Oca 2011 , Sayfalar 1537 - 1549
Zafer BOZKUŞ, Fırat BAĞ
Cilt 21 , Sayı 105 , Oca 2010 , Sayfalar 1387 - 1402
Ömer KÖSE, A. Melih YANMAZ
Cilt 23 , Sayı 115 , Oca 2012 , Sayfalar 1609 - 1622
Mahmut FIRAT, Fatih DİKBAŞ, Abdullah Cem KOÇ, Mahmud GÜNGÖR
Cilt 21 , Sayı 105 , Oca 2010 , Sayfalar 1403 - 1423
Mehmet BARAN, Erdem CANBAY, Tuğrul TANKUT
Cilt 20 , Sayı 100 , Oca 2009 , Sayfalar 1313 - 1336
Banu YAĞCI, Atilla ANSAL
Cilt 20 , Sayı 100 , Oca 2009 , Sayfalar 1337 - 1355
Kamile TOSUN, Burak FELEKOĞLU, Bülent BARADAN, İ. Akın ALTUN
Cilt 22 , Sayı 110 , Oca 2011 , Sayfalar 1477 - 1497
Özgür KURÇ, Bengi KAYIŞOĞLU, Andaç LÜLEÇ, Güney ÖZCEBE
Cilt 21 , Sayı 105 , Oca 2010 , Sayfalar 1425 - 1444
Okan ÖZCAN, Barış BİNİCİ, Güney ÖZCEBE
Cilt 20 , Sayı 100 , Oca 2009 , Sayfalar 1293 - 1312
Cem AYDEMİR, Mustafa ZORBOZAN, Sema NOYAN ALACALI
Cilt 23 , Sayı 115 , Oca 2012 , Sayfalar 1623 - 1636
Melih ÇALAMAK, Zafer BOZKUŞ
Cilt 22 , Sayı 110 , Oca 2011 , Sayfalar 1499 - 1518
Recep İYİSAN, M. Emre HAŞAL
Cilt 22 , Sayı 110 , Oca 2011 , Sayfalar 1519 - 1535
Günay ÖZMEN
Cilt 22 , Sayı 110 , Oca 2011 , Sayfalar 1461 - 1475
Özkan ŞENGÜL
Cilt 20 , Sayı 100 , Oca 2009 , Sayfalar 1357 - 1369
Nevzat YILDIRIM, Kerem TAŞTAN
Depremler, trafik ve maden kazaları, elektrik çarpmaları ve aşırı yorgunlukla beraber egzersiz, belirli pozisyonlarda uzun süre kalınması (ameliyatlar sırasında yanlış pozisyonlar verilmesi, uzun süreli Şuur kayıpları v.b) gibi travmatik sebepler crush (ezilme) sendromuna neden olmaktadır. Rabdomiyolize bağlı olarak gelişen ezilme sendromu, birçok vücut sistemini etkileyen ciddi bir durumdur. Ezilme sendromunda yaygın ödem, rabdomiyoliz, asidoz, hiperpotasemi, kardiyopul-moner yetmezlik, koagülopati, ciddi enfeksiyonlar ve en önemlisi akut böbrek yetmezliği (ABY) gelişir. Hastaya uygulanacak tedavi ve bakımın planlanmasında ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde hemşirelik bakımı çok önemlidir. Yazımızda uygulama sırasında gözlemlenen crush sendromuna ilişkin bir olgu sunumu ve hemşirelik bakım planı örneği verilmiştir.
Cilt 11 , Sayı 1 , Oca 2016 , Sayfalar 55 - 59
Deniz Ezgi BİTEK, Filiz DİLEK, Özgül EROL
''Mecelletu'd-Dirasatu'l-Lugaviyye'' adlı dergi, Arap Dili ve Edebiyatı alanında S.Arabistan'ın Riyat şehrinde üç ayda bir çıkan hakemli bir dergidir. Dergi yayın hayatına miladi 2000 yılında başlamıştır. Dergide yer alan makale ve araştırmaların tamamı Arap Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış bilimsel çalışmalardır. Dil ve edebiyat alanında çalışma yapan akademisyen ve araştırmacılara hitap eden derginin, yayına başladığı 2000 yılından 2015 yılına kadar olan bütün sayıları taranmış, dergilerde yer alan bu çalışmaların konu başlıkları yıl ve sayılarına göre sistematik olarak verilmiştir. Derginin her sayısında yer alan makale ve çalışmaların konularını, yazarlarını ve dergide yayınlandığı tarihleri çıkarıp bu alanda çalışma yapan akademisyen ve bilim adamlarının hizmetine sunduk. Özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin adı geçen dergide yer alan bu bilimsel çalışmalardan haberdar olmaları önem arz etmektedir.
Cilt 33 , Sayı 33 , Oca 2015 , Sayfalar 146 - 190
Yasin KAHYAOĞLU
ABD ve İran arasındaki olumsuz ilişkiler, İran Devrimi’nden bu yana kimi zaman doğrudan yaptırımlarla, kimi zaman da yumuşak savaş biçiminde sürmektedir. Söz konusu çatışma ortamından kültür ve sanat yapıtları da etkilenmektedir. İran sineması Batılı film festivallerinde aldığı ödüllerle küresel çapta bir üne ulaşırken, ülkedeki kültürel sansür ise yeni yapıtların çıkmasına engel olmaya çalışmaktadır. Bu çalışma, ABD’nin Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve küresel çapta prestijli bir ödül olan ‘En İyi Yabancı Film Akademi Ödülü’nün beş yıl içinde iki defa aynı yönetmene verilmiş olmasının ardındaki faktörleri eleştirel bir perspektiften ele almayı denemiştir. ‘Dünya sineması’ şeklinde ifade edilen Batı-dışılı filmlerin ödüllendirilme kriterlerinin Batılı hegemonya açısından nasıl bir öneme sahip olduğu tartışılmıştır. Bu kapsamda İranlı yönetmen Ashgar Farhadi’nin Oscar ödülü kazanan Bir Ayrılık ve Satıcı filmlerinin söylemleri içinde şarkiyatçılığa dair izlekler barındırıp barındırmadığı ele alınmış ve sonuç bölümünde Oscar ödülünün kültür emperyalizmi açısından önemi irdelenmiştir.
Cilt 3 , Sayı 5 , Oca 2018 , Sayfalar 94 - 111
Can Diker
Bu çalışmada; elektronik devlet(e-devlet) kuram ve uygulamalarının geçirdiği evrimsel süreci(tekamül) ve bu süreçte e-devletin(olgunlaşması ile birlikte) insanın mutluluğunu sağlama potansiyeli ve sonuçta bu sürecin “bizi demokrasiye götürüp götürmeyeceği”, dahası örgüt kültürü, demokratik katılım, şeffaflaşma, hesap verilebilirlik gibi kavramlar açısından konunun tartışılması hedeflenmektedir. Bu amacı sağlamaya matuf olarak öncelikle dünyada ve Türkiye’de e-devlet kavramı etrafında şekillenen tartışmalara değinilecektir. Daha sonra e-devletin aşamalarından söz edilecektir. Ayrıca sonuçları açısından e-devletin topluma ve kamu yönetimine katkıları irdelenecektir
, Sayfalar 31 - 43
Kemal ATMACA
Kızıl Konağın Rüyası “Hong Lou Meng”, Çin romanları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. “Batıya Seyahat”, Bataklık Kaçkınları” ve “Üç Devlet Gösterisi” ile birlikte Çin’in “dört klasik romanından” biri olan Kızıl Konağın Rüyası konu, üslup ve dil zenginliği bakı- mından da diğerlerinden daha ileri bir romancılık örneği sergiler. Geleneksel Çin toplumunun en incelikli tasvirleri bu eserde karşımıza çıkar. İnsani ilişkiler, adab ve muaşeret, törenler, eğitim, aşk ve cinsellik gibi sosyal konular bu eserin başlıca temalarını oluşturur. Diğer klasik romanlarla kıyaslandığında, kadın erkek ilişkileri bakımından Kızıl Konağın Rüyası oldukça karmaşık özellikler gösterir ve kadın karakterlerin sosyal konumları diğer romanlara nazaran daha ileridir. Kadın karakterler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Anka bu karmaşık ilişkiler içinde sık sık boy gösterir ve pek çok örnekte “iffetli kadın” figürüne ilginç bir örnek oluşturur. Romanın 11. Bölümünde yaşanan rastlantısal bir karşılaşmanın ardından, Jia Rui’nin Anka’ya tutulması ve sonuçta gencin ölümüyle sonlanacak olan olaylar zinciri baş gösterir. Sonraki bölümde ise, Jia Rui’nin arzusuna karşılık, kadının zalimlikleri ve bunun sonucunda gencin ölüme gidişinin anlatısı yer alır. Jia Rui, aşkı ve dizginleyemediği şehvet düşkünlüğü yüzünden aşağılanır ve olmadık muamelelere maruz bırakılır. Hastalanan genç, sanrılar ve heyulalar içine düştüğü hasta yatağındayken bile nefsine hâkim olamaz. Son iyileşme umudu olan “büyülü ayna” da dertlerine çare olmaz. Aksine bu aynanın içinde başından geçen kötü olayların farklı bir kurgulanışıyla yeniden karşılaşır. Bu kısım, yazar Cao Xueqin’in geleneksel değerlere ve batıl inançlara yönelttiği bir eleştiridir. Aynı zamanda yazarın gerçekçilikten yana tavrını ortaya koyduğu, bir yazar olarak ustalığını gösterdiği bir hayal sahnesidir.
, Sayfalar 149 - 162
Gökhan Kırılen
Bu araştırma, kültürel kimlik ve kültürel adaptasyon kavramları çerçevesinde, Malatya Romanlarının müzik pratiklerini analiz etmek amacıyla oluşturulmuştur. Roman diasporası, dünyanın birçok yerinde bulunmakla birlikte, bu halkın ana vatanı, Hindistan’ın Kuzey Batısıdır. Dolayısıyla çalışmanın ilk safhasında Roman halklarının kökeni, genel özellikleri ve Türkiye’deki durumları üzerinde durulduktan sonra, ikinci safhasında Malatya Romanları’na geçilmiştir. Çalışmada Malatya bölgesi ile sınırlı kalınmasının nedeni, bölge bazında daha detaylı olarak veri toplanması sağlamaktır. Batıda genelde Roman havalarını, Sanat Müziğini ve yer yer Batı ve Çigan müziği türlerini icra etmekte olan Romanlar, Malatya’da bu müziğe bir de Türk halk müziğini, Malatya’yı temsil eden Arguvan ve Pütürge Havalarını ve arabeski eklemişlerdir. Ancak Doğu’da tam ve gerçek olarak kökleşemedikleri için, Doğu kültürüne adapte olma konusunda, özellikle halk çalgılarından bağlamanın performansı için Malatya’nın yerel müzisyenlerinden yardım almaktadırlar. Malatya’da Romanlar tarafından icra edilen müzik türleri, çalışmada ‘elit’ ve ‘avam’ olarak iki ana kısma ayrılan müzik mekânlarına göre de isabetli bir dağılım göstermektedir. Restoran ve otel gibi elit mekânlarda Türk sanat müziğini ve popüler müziği daha fazla icra eden Romanların, avam mekânlar olan birahane ve pavyonlarda genelde halk müziğini ve arabeski, pavyon üslubuyla seslendirdikleri saptanmıştır.
, Sayfalar 9 - 45
Zafer Kılınçer, Banu Mustan Sönmez
Aydınlanma, Batı’da 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan bir kültürel hareket, henüz tam anlamıyla tahakkuk etmemiş bir insanlık ideali, ya da tüm dünyada, özellikle de Kültürel Çin’de modernist davranış kalıplarının bir zihniyet karakteri olarak algılanabilir. Bu çalışmanın odağı, dünya tarihinde gelmiş geçmiş muhtemelen en güçlü ideoloji olan Aydınlanma zihniyetidir. Tarihsel ve karşılaştırmalı bir medeniyet perspektifi içinde Aydınlanma zihniyetinin ötesine geçmenin en kesin yolu, insan toplumlarında mevcut olan tüm manevî kaynaklara dokunmaktır; böylece bir hareket, ideal ve akıl olarak Aydınlanmanın özgürleştirici fikirleri ve pratiklerini kaybetmeksizin insan merkezciliğini, araçsal aklı ve saldırgan bireyciliği aşabilecek hümanist bir vizyon formüle edilebilir. Bu noktada Konfüçyen hümanizmin sunduğu antropokozmik perspektif, tarihsel olarak önemlidir; zira kültürel çeşitlilik hakikati içinde evrensel etik ideale hitap etmektedir.
, Sayfalar 27 - 38
TU WEIMING, M. Akif Kayapınar