1. Böceklerde ebeveyn koruması (http://dergipark.gov.tr/baunfbed/issue/31303/340098)
 2. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu (http://dergipark.gov.tr/pgy/issue/11157/133403)
 3. EBEVEYN YETKİNLİĞİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/19575/208851)
 4. Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (http://dergipark.gov.tr/befdergi/issue/28762/307860)
 5. EBEVEYN KABULÜ/REDDİ İLE EBEVEYN UYGULAMALARI İLİŞKİSİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER (http://dergipark.gov.tr/nwsahuman/issue/26826/284839)
 6. Gebelerde Ebeveyn Uyum Desteği Programının Ebeveyn Öz Yeterlik Algıları Üzerine Etkileri (http://dergipark.gov.tr/jshs/issue/27924/286734)
 7. Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi ()
 8. Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması ()
 9. Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması ()
 10. Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması ()
 11. EBEVEYN OTORİTE ÖLÇEĞİ’Nİ (EOÖ) TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI ()
 12. Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması ()
 13. Çocuklarda Söylem Gelişimi Üzerinde Ebeveyn Girdisinin Etkisi (http://dergipark.gov.tr/ijeces/issue/22946/355002)
 14. Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi (http://dergipark.gov.tr/ilkonline/issue/25780/271859)
 15. PZR metoduyla atlarda birey ve ebeveyn tayini (http://dergipark.gov.tr/eurasianjvetsci/issue/24811/262131)
 16. Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması ()
 17. ÇOCUKLARDA ÜSTÜN ZEKÂNIN YORDAYICI OLARAK EBEVEYN TUTUMLARI (http://dergipark.gov.tr/iuhayefd/issue/8798/109970)
 18. YENİDOĞANA UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN EBEVEYN - BEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/gumussagbil/issue/32271/358530)
 19. EBEVEYN EĞİTİM PROGRAMININ ANNELERİN EBEVEYNLİK ÖZ - YETERLİKLERİNE ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/spcd/issue/21092/227151)
 20. Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması (http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/6011/80357)